Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga E-bok


Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga - Kari Søndenå pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-01
FORFATTER: Kari Søndenå
ISBN: 9788279350590
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,76

FORKLARING:

I denne boka vert det sett spørsmålsteikn ved ein måte å reflektere på som inneber at all refleksjon er like gyldig. Med utgangspunkt i ei empirisk undersøking av refleksjon i norsk førskulelærarutdanning syner forfattaren korleis refleksjon artar seg i rettleiingssituasjonar. Gjennom observasjonar av rettleiingssamtalar og intervju med studentar og lærarutdannarar går det fram at refleksjon tener som forsterking og spegling av det ein alt veit. Refleksjonen vert kraftlaus. Forfattaren argumenterer for eit viktig skilje mellom det ho kallar refleksjon som djuptenking, retta mot meir av det ein alt veit, og refleksjon som grunnlag for å overskride det eksisterande, ein kraftfull refleksjon. Har register og litteraturliste.

...t ytre, observerbare. Vi må våge å reflektere over hva som ligger til grunn for handlingene våre ... PDF En arena for læring som styrker rollen som lærerutdanner ... ... . Vi må heve oss, betrakte og utforske våre egne tanker, vår bevissthet, både individuelt og kollektivt som lærerteam. Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner Kristin Fugelsnes (Faglærer) Refleksjon handler om bevisste og til dels styrte tankeprosesser i møte med en dokumentasjon. Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter. I følge rammeplan for barnehagens ... Kraftfull refleksjon i lærarutdanninga av Kari Søndenå ... ... . Hensikten er å belyse det som er dokumentert på ulike måter. I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017), kapittel 7 (Vurdering) skal barnehagens vurderingsarbeid «bygge på refleksjoner som hele personalgruppa er involvert i. Hvis praksisforum kan være en arena for kraftfull refleksjon som styrker veilederkompetansen og praksislæreres vilkår for å være lærerutdannere - hva skal til for å få i gang flere slike forum? (Hva kreves av Universitet, av praksisskolene, av praksislærerne?) Inger Merethe Hansen 6.10.16....