Medarbeiderdrevet innovasjon E-bok


Medarbeiderdrevet innovasjon -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-05-15
FORFATTER:
ISBN: 9788205531857
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,93

FORKLARING:

Da Norge fikk ny regjering i 2009 ble ordet innovasjon brukt kun én gang i den politiske plattformen. Ved regjeringserklæringen i 2018 ble ordet brukt hele 49 ganger. Innovasjon har gått fra å være et spesialisert faguttrykk til å få stor utbredelse på mange samfunnsområder i løpet av få år. Innovasjon handler ikke lenger bare om teknologi, økonomi og næringsliv, men henges nå som adjektiv på mange andre aktiviteter og forhold. Også innen offentlig sektor og i helsevesenet har innovasjonsbegrepet gjort sin entré. Gjennom medarbeiderdrevet innovasjon blir medarbeideren ekspert, kunnskapsressurs og selve kilden til et systematisk innovasjonsarbeid. Boka er velegnet som lærebok for studenter på flere nivåer - bachelor, master og videreutdanning. Den vil også være nyttig lesestoff for ledere og andre som er opptatt av innovasjon og livslang læring i arbeidslivet.

...nsevne. Del 1 tar for seg hva medarbeiderdrevet innovasjon er og hva det krever av ledere, medarbeidere og tillitsvalgte ... Emne - Innovasjon og innovasjonsledelse - SOS6505 - NTNU ... . Denne delen tar også for seg kulturelle kjennetegn ved virksomheter som lykkes med medarbeiderdrevet innovasjon. Del 2 inneholder en rekke forslag til verktøy som virksomheter kan bruke i sitt arbeid med medarbeiderdrevet innovasjon. Medarbeiderdrevet innovasjon, MDI, vil si: Innovasjon og produktutvikling basert på medarbeidernes kunnskaper, kompetanse, erfaringer, nettverk og ideer. St. Meld nr. 7 (2008-2009) og OECD definer medarbeiderdrevet innovasjon som: Medarbeiderdrevet innovasjon er en felles ... Medarbeiderdrevet innovasjon i praksis - Great Place to Work ... . St. Meld nr. 7 (2008-2009) og OECD definer medarbeiderdrevet innovasjon som: Medarbeiderdrevet innovasjon er en fellesbetegnelse for de ansattes aktive deltakelse i utvikling av varer, tjenester, produksjonsprosesser, organisasjonsprossesser og knoppskyting fra eksisterende virksomheter. Trivselsagentene har under fanen " Generasjon Y" ... Denne artikkelen presenterer forskning som belyser ulike betingelser for medarbeiderdrevet innovasjon (MDI), samt hvilke konsekvenser MDI kan ha for bedrifter som tar i bruk slike prinsipper. Vi betegner dette som en kunnskapsstatus, da vår ambisjon er å gi en oversikt over og analyse av eksisterende kunnskap i form av publiserte forskningsbidrag innen emner av relevans for MDI. Kjøp Medarbeiderdrevet innovasjon fra Tanum Da Norge fikk ny regjering i 2009 ble ordet innovasjon brukt kun én gang i den politisk...