Gender i forsvaret E-bok


Gender i forsvaret -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-01-02
FORFATTER:
ISBN: 9788279353492
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,94

FORKLARING:

Mange tror at gender bare dreier seg om kvinner og likestilling. Gender er imidlertid like mye et kjønnsperspektiv: Mens kjønn dreier seg om biologiske forskjeller mellom kvinner og menn, handler gender om de tillærte verdiene vi legger i disse forskjellene, vårt sosiale kjønn.Gender i Forsvaret: Fra teori til praksis gir en bred introduksjon til hva gender er, hvilken nytteverdi militære aktører kan ha av å bruke genderperspektiv, og hvordan det kan implementeres i planlegging og gjennomføring av militære operasjoner.De strategiske føringene som baserer seg på FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 (2000) om kvinner, fred og sikkerhet er sterke. Forsvaret trenger en tydelig linje som viser hvordan genderperspektiv og genderanalyse kan brukes for å håndtere konflikter i dag, uavhengig av hvor konflikter utkjempes. Boken har derfor utarbeidet tydelige føringer for operasjonsplanlegging, stabsarbeid og utdanning av oppsettende styrker.

...en ny NUPI-rapport av Randi Solhjell. Del 3 tar for seg Forsvaret som sikkerhetspolitisk instrument og omhandler norsk sikkerhetspolitikk fra den Kalde krigen og fram til i dag ... «Gender» handler ikke bare om kvinner - Nyhet | NUPI ... . Viktige rammefaktorer som folkeretten, Norges geografiske beliggenhet, norsk medlemskap i NATO og FN, samt utenforskap i EU, gjennomgås. Dette er en serie som viser hvordan det er å være på rekruttskole i Forsvaret. Alle som skal i førstegangstjeneste må gjennom rekruttskolen før de går ut i vanlig tjeneste. Temaet kvinner i Forsvaret er svært følelsesladet. Det gjør diskusjonen både betent og utfordrende. Dersom vi skal komme frem til noe om kjønnsfordeling i Forsvaret, er ... Gender i forsvaret - Statsvitenskap - heftet(9788279353492 ... ... . Temaet kvinner i Forsvaret er svært følelsesladet. Det gjør diskusjonen både betent og utfordrende. Dersom vi skal komme frem til noe om kjønnsfordeling i Forsvaret, er vi likevel avhengig av å diskutere den på noenlunde likt grunnlag. I denne artikkelen forsøker jeg å belyse det jeg anser som feilaktig grunnlag for debatten. Jeg tar for meg det politiske bakteppet, målet om 20 ... gender som en verre trussel enn nazismen og kommunismen til sammen» (Af-tenposten 4.2.14). Ser vi på gender fra et polsk perspektiv, blir den norske gen-derskepsisen kun overflatekrusninger. Boka Gender i Forsvaret anbefales for alle som ønsker å bli oppdatert på et område som skaper debatt, både i Norge og internasjonalt. Bent Inge Misje Oberstløytnant: - Kvinner i Forsvaret svekker Norges stridsevne At vi vil ha flere kvinner i Forsvarets spisse ende er helt ok, men da må vi også akseptere at stridsevnen faller. Det mener ... Forsvaret - Prosjektstilling som seniorrådgiver innen kulturforståelse og «gender» ved Forsvarets høgskole/ Forsvarets stabsskole. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Gender i Forsvaret - hva nå? Schjølset, Anita. Journal article Det er her utfordringen med gender i Forsvaret ligger for den sittende regjering - å vise økonomisk handlekraft bak politiske visjoner. PROPATRIA 2-14 I 43. 98053_propatria_2_2014_nyest.indd 43. Forsvaret er en betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen. Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret. Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Han legger til at Forsvaret har en kvinnelig «Gender Advisor» i full stilling i Kabul, men altså kun én mann i 50 prosent stilling i Meymaneh, hvor de norske styrkene er. Försvarsmakten finns för att försvara Sverige och landets frihet, men också för att hjälpa till att skapa fred och säkerhet på platser i världen där det pågår krig och konflikter....