Byen, sjøfarten og skipperne E-bok


Byen, sjøfarten og skipperne - Dag jr. Bakka pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-12-15
FORFATTER: Dag jr. Bakka
ISBN: 9788271289447
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,84

FORKLARING:

Bergens Skipperforening ble startet i 1867, i en rivende utviklingstid for byens skipsfart. Skipperforeningens jubileumsbok ser tilbake til tidligere generasjoners sjøfart og handel, og følger skipsfartens ofte dramatiske utvikling gjennom foreningens 150 år. I sjøfartsbyen Bergen har Skipperforeningen stått opp for den maritime kultur og vært med å ivareta byens grunnleggende karakter og særpreg.

...ndet, 2017, Norsk (bokmål), ISBN 9788271289447 ... dag bakka | Adlibris Bokhandel - Størst utvalg, fri frakt ... ... . Bergens Skipperforening ble startet i 1867, i en rivende utviklingstid for byens skipsfart. Skipperforeningens jubileumsbok ... Nedenes og sjøfarten- Skippere fra Nedenes 1782-1786 30 ... I denne masteroppgaven vil jeg se nærmere på skipperne fra Nedenes og deres deltagelse i norsk sjøfartshandel i årene 1782-1786. Ved å redegjøre for hvor skipperne seilte, hvilke varer Rederne og byen En undersøkelse av rederstandens engasjement i Haugesund ca. 1870-1940 Hovedoppgave i historie ... og se h ... Byen, sjøfarten og skipperne - Bodoni Forlag ... . 1870-1940 Hovedoppgave i historie ... og se hvor stor betydning sjøfarten hadde for byens vekst. Deretter vender jeg blikket mot rederstanden. Her vil jeg først beskrive utviklingen innen rederivirksomheten i den aktuelle perioden, ... Utgangspunktet for sjøfarten var ett gjensidig forsyningsbehov og en ... hatteindustri, såpekokeri og sukkerraffineri. 14 Videre hadde byen et stort oppland som produserte korn og ... jernet og en del av den andre lasten var alle varer som falt inn under nedenesprivilegiene og kan ha vært varer skipperne skulle selge ... En vårdag i mai 1786 seilte tre skippere ut fra sine hjemhavner i Nedenes. Niels Reiersen seilte ut fra Risør i en skute lastet med småtømmer. Kursen ble satt mot Odense, der trelasten skulle byttes mot korn og kanskje litt smør, flesk eller et par levende griser. Den andre skipperen, Lars Andersen, seilte ut fra Arendal i en liten skute fullastet med tung jernmalm. Sjøfarten har gjennom alle tider vore viktig for utvikling og daglegliv i Austrheim. Lenge var det fiskeri og gardsbruk som gav levebrødet for det aller fleste, med vintersild og brisling som årvisse fiskeri. Fraktefarten vaks fram som viktig næring frå mellomkrigstida, og på 50-talet hadde meir ... De fleste hus i byen var bare en eller halvannen etasje høye. Hele den sørøstre delen av byen ble lagt i aske under den store ... pakkhus og brygger i Vesterhavnen. Håndverkerne og skipperne bodde i de midtre delene av kvadraturen, mens arbeidere, tjenestefolk, dagarbeidere, sjøfolk og de fleste fattiglemmene bodde i Posebyen. Eksterne ... Selskapet og naturparkens historie er derfor også historien om hvordan de sentrale delene av Byfjellene har blitt skapt, ... BYEN, SJØFARTEN 0G SKIPPERNE Bergens Skipperforening 1867-2017. Porsgrund som by er laget på sjøfart og handel og det var en gylden epoke fra ca. 1650 hvor hele Tollkontoret ble flyttet fra Skien til Porsgrund og frem til ca.1900 . Byen hadde meget store fordeler av å vokse på sjøfarten og derav handelen og kunne tilføre stor kapital, mange nye foretak og arbeidsplasser til byen....