Produktansvarsloven E-bok


Produktansvarsloven - Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-02-02
FORFATTER: Ole André Oftebro, Kyrre W. Kielland
ISBN: 9788205429505
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,73

FORKLARING:

Produktansvarsloven med kommentarer dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven. Boken gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Ordet «produsent» brukes i loven i vid betydning og omfatter alle som tilvirker eller frembringer, markedsfører, importerer eller forhandler produktet. Boken trekker inn annen litteratur, forarbeider samt produktansvarsdirektivet (85/374/EØF).Etter produktansvarsloven kapittel 3 dekker produktansvaret også skade på person som oppstår ved inntak av legemidler (legemiddelansvaret). Produktansvarsdirektivet, Haag-konvensjonen om lovvalg ved produktansvar og legemiddelforsikringsvilkårene er derfor inntatt som vedlegg til boken.Boken retter seg mot advokater, dommere, saksbehandlere i Norsk pasientskadeerstatning og andre rettsanvendere.

...øttesystem eller et viktig dokument blir oversett i forbindelse med en halvautomatisert selskapsgjennomgang ... Omfang og begrensninger ved REGRESSKRAV OG ANDRE ... ... . Produktansvarsloven er beskyttelsespræceptiv i forhold til skadelidte (derimod ikke i forhold til produktionskæden), jf. PAL § 12. Det vil sige, at loven ikke ved aftale kan fraviges til skade for den skadelidte. Forældelse: Forældelsesloven finder anvendelse, dog maks. 10 år efter produktet forlod producentens kontrol (PAL § 14, stk. 2). Erstatning er godtgjørelse (kompensasjon) i penger for påført skade eller tap. Reglene om erstatnin ... Produktansvarsloven | Lov om produktansvar | If ... ... . 2). Erstatning er godtgjørelse (kompensasjon) i penger for påført skade eller tap. Reglene om erstatning handler om krav på økonomisk godtgjørelse når skade skjer som følge av uønskede eller uforutsette hendelser. Det er gitt regler om betingelsene som må være innfridd for at en person eller bedrift/offentlig virksomhet skal ha krav på godtgjørelse i penger i skadeserstatningsloven. Produktansvarsloven regulerer produsenters ansvar for skadevoldende egenskaper ved produktene deres. Denne boken dekker behovet for en oppdatert kommentar om produktansvarsloven og gir veiledning til loven i sin nåværende form og utviklingen i rettspraksis fra norske domstoler og EU-domstolen. Produktansvarsloven Kapittel 3 i Produktansvarsloven regulerer legemiddelansvaret. Erstatningsordningen gjelder for skader som skyldes legemidler som er benyttet etter 1. juli 1989....