Tomtefesteloven E-bok


Tomtefesteloven - Thor Falkanger, Norge pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-01-13
FORFATTER: Thor Falkanger, Norge
ISBN: 9788215027593
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,9

FORKLARING:

Tomtefeste, i betydningen leie av grunn for å kunne oppføre bebyggelse der, er en utbredt avtaleform. Særlig gjelder dette for bolig og fritidshus. Den omfattende reguleringen av avtaleforholdet som vi fikk i 1975, ble avløst av gjeldende lov av 1996. Loven har siden blitt endret hele 15 ganger. Tvistene vedrørende tomtefeste har vært mange og tunge. Fra Høyesterett har vi en lang rekke avgjørelser. Til og med Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har bidratt, og det på en slik måte at lovverket måtte endres i etterkant. Boken gir først en oversikt over bakgrunnen for og tilblivelsen av dagens lov, samt forholdet til øvrig lovverk. Hovedtyngden i fremstillingen er kommentarer til hver enkelt paragraf.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

... 15 første ledd § 16 - Tomtefesterens råderett over tomten før og etter en innløsning - enkelte spørsmål knyttet til reindriften 2 ... Endringer i tomtefesteloven | Advokatfirma Hoff, Schøning ... ... . For festeavtaler som er forlenget på samme vilkår som før i medhold av tomtefesteloven § 33 slik bestemmelsen lyder før ikrafttredelsen av denne loven, eller i medhold av midlertidig lov 14. desember 2012 nr. 89 § 1, kan bortfesteren kreve regulering av festeavgiften etter reglene i § 15 fjerde ledd frem til 1. januar 2018. Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det f ... Lov om tomtefeste - Lovdata ... . januar 2018. Tomtefesteloven fra 1996 trådte i kraft 1. januar 2002. Loven ble også endret på viktige punkter i 2004 og 2006. I det følgende gjør vi rede for reguleringen av festeavgift for bolig- og fritidseiendommer. 30. jan. 2017 Spørreundersøkelse om lovendringen i Tomtefesteloven fra 2015. Tomtefesterforbundet trenger informasjon om hvordan lovendringen som ble gjort sommeren 2015 slår ut for våre medlemmer. I den anledning har vi inngått et samarbeid med noen studenter fra 3. året Landmåling og Eiendomsdesign ved Høgskolen i Bergen. Tomtefesteloven må suppleres av festekontrakten, og åpner en rekke steder for at festekontrakten kan inneholde en avvikende regulering. Blant annet gjelder dette ved spørsmål om innløsning, der festekontrakten kan være avgjørende for både innløsningstidspunktet og innløsningssummen. Den europeiske menneskerettsdomstolen kom i 2012 til at reglene i tomtefesteloven § 33 om festerens rett til å kreve forlengelse av feste til bolighus eller fritidshus på samme vilkår som før kan føre til et resultat som ikke er forenelig med bortfesterens eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Tomtefeste, ordning der man leier tomtegrunn for oppføring av bygning man selv eier. Ordningen er også omtalt som «hus på fremmed grunn». Den som leier tomte...