Utdanningsledelse E-bok


Utdanningsledelse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER:
ISBN: 9788202259976
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,84

FORKLARING:

Tidligere var rektor eller skoleleder en leder blant likemenn. Vedkommende var stort sett utdannet lærer og hadde muligens noe ledererfaring før rektorstillingen. I dag er situasjonen en annen. Skolelederen skal være både en pedagogisk leder, representere kommunen som arbeidsgiveren overfor personalet og ha økonomisk ansvar for skolens drift. Skolelederstillingene omtales som lederstillinger på lik linje med andre lederstillinger i kommunen, der et managementorientert ledelsesideal dominerer. Samtidig understrekes behovet for faglig og pedagogisk lederskap, at skolene må ivareta sin egen læring og bli lærende organisasjoner. Skoleleders jobb har derfor blitt svært kompleks, og de ulike rollene står ofte i motsetning til hverandre.De siste årene er det startet en rekke ulike etterutdanningstilbud for skoleledere. Denne boken springer ut av et samarbeid mellom ulike høyere utdanningsinstitusjoner som har ønsket å skape et masterprogram i utdanningsledelse.

...øke. Svar på tre spørsmål i vår ... Masterprogram i skoleutvikling og utdanningsledelse skal utvikle studentenes evne til å lede virksomheter som har læring som sin hovedoppgave ... Munin: Mastergradsoppgaver i utdanningsledelse ... . Vårt mål er derfor å utvikle lærende ledere. Med lærende ledere mener vi ledere som setter læring i sentrum, for elevene, seg selv og sin organisasjon. Kjøp 'Utdanningsledelse' av Kirsten Sivesind fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202259976 Masteroppgaven i utdanningsledelse er et vitenskapelig arbeid som i form og innhold har som mål å tilfredsstille de ... Master i utdanningsledelse - Høgskolen i Innlandet ... . Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202259976 Masteroppgaven i utdanningsledelse er et vitenskapelig arbeid som i form og innhold har som mål å tilfredsstille de krav til dokumentasjon og rapportering som er gjeldende innen forskningsfeltet utdanningsledelse. Studenten skal gjøre seg kjent med de krav for dokumentasjon og bruk av referanser som gjelder for masteroppgaven. Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse. Praktisk informasjon. Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse. men utdanningsledelse i høyere utdanning er likevel et begrep som oppfattes noe forskjellig. Denne konferansen tar sikte på å diskutere problemstillinger som: Hva ligger i begrepet utdanningsledelse? Hvordan utøves utdanningsledelse? Hva innebærer det å lede utdanning? Velkommen til konferanse om utdanningsledelse i høyere utdanning! Kjøp Utdanningsledelse fra Cappelendamm Tidligere var rektor eller skoleleder en leder blant likemenn. Vedkommende var stort sett utdannet lærer og hadde muligens noe ledererfaring før rektorstillingen. I dag er situasjonen en annen. Skolelederen skal være både en pedagogisk leder, representere kommunen som arbeidsgiveren overfor personalet og ha økonomisk ansvar for skolens drift. Master i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot deg som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring. Forskergruppen Skoleutvikling og utdanningsledelse viderefører arbeidet som er gjort innenfor aksjonsforskning innenfor de pedagogiske mijøene ved UiT. Aksjons- og praksisnær forskning er et vesentlig stikkord, knyttet både til skole-/utdanningsfeltet og til andre sektorer/institusjoner. Utdanningsledelse; Utdanningsledelse folgeskjema-masteroppgave-utled.pdf. Sist endret 5. apr. 2019 12:59 av Rita Smith. soknad-om-ett-ekstra-semester-utled4090.pdf. Sist endret 5. apr. 2019 12:40 av Rita Smith. veilederavtale.pdf. Sist endret 6. mai 2016 15:13 av ... Utdanningsledelse: En analyse av ledere av studieprogrammer i høyere utdanning 26 aug 2016. NIFU Arbeidsnotat 2016:10.Dette notatet presenterer innledende resultater fra en stor spørreundersøkelse blant...