Straffeloven E-bok


Straffeloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-09
FORFATTER:
ISBN: 9788245087727
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,90

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...er 2018, § 1 i lov nr. 1542 af 18. december 2018, § 1 i lov nr ... Straffeloven - Wikipedia ... . 1543 af 18. december 2018, lov nr. 1545 af 18. december 2018, § 62 i lov nr. 1705 af 27. december 2018, § 1 i lov nr. 1719 af 27. december ... § 79 - Tolking av straffeloven § 79 tredje ledd §§ 254, 431 og 436 - Straffelovens bestemmelser om redaktøransvar i forhold til kringkasting §§ 48, 402 og 403 - Justering av AS Oslo Sporveiers befordringsvedtekter - «trikkesniking» Straffeloven består av tre deler: 1) alminnelige bestemmelser (om lovens virkekrets, straffartene, straffbarhetsbetingelsene m.m.), 2) De enkelte straffbare handlinger, 3) Sluttbestemmelser, ... Straffeloven - regjeringen.no ... .m.), 2) De enkelte straffbare handlinger, 3) Sluttbestemmelser, ikraftsettingsbestemmelser. Straffeloven av 2005 er den tredje straffelov vi har i Norge. Straffeloven 2005 (Lov om straff, forkortet strl. 2005) er en norsk lov som inneholder de mest sentrale bestemmelsene om straff.. Loven ble vedtatt 20. mai 2005 og trådte i kraft i to omganger, første del 7. mars 2008 og siste del 1. oktober 2015. Lovspeil mellom straffeloven av 1902 og 2005 i Norge. Lovspeilet er en sammenligning av de norske lovene almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 og lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28. Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005. Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som trådte i kraft 1. oktober 2015. Den avløste Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902.. Arbeidet med å skrive loven ble startet av Justisdepartementet i 1978. Straffeloven § 291 inneholder den objektive gjerningsbeskrivelsen av voldtekt. De tre alternativene i bokstav a) til c) er alle å anse som voldtekt og av samme alvorlighetsgrad. Skyldkravet er forsett og den øvre strafferammen er fengsel i 10 år. Bestemmelsen må imidlertid suppler...