Mangfold og tvetydighet E-bok


Mangfold og tvetydighet - Jan-Olav Henriksen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-02
FORFATTER: Jan-Olav Henriksen
ISBN: 9788283140743
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,47

FORKLARING:

Er det en rett linje fra religion og sterke religiøse overbevisninger til vold, undertrykkelse og terrorisme? Og må det være en motsetning mellom religion og vitenskap? Det er blant spørsmålene denne boken berører.Jan-Olav Henriksen argumenterer her mot forenklende oppfatninger om religionens rolle og betydning i samfunnet. Fordi religion er et mangfoldig og tvetydig fenomen er generaliseringer som beskriver den entydig og summarisk lite egnet til å skape forståelse om hvordan religion kan både orientere mennesker og gi dem sjansen til utvikling og endring.Med et konstruktivt sikte analyserer Henriksen i denne boken kritisk ulike trekk ved hvordan religion oppfattes i det norske samfunnet, og problematiserer alt fra religiøse fortolkninger av 22. juli, Per Sandbergs og Hege Storhaugs forenklende oppfatninger om Islam, til konservative religions vekt på lydighet mot autoriteter. Henriksen tilbyr også en ironisk liste over punkter som kan brukes av mennesker som ønsker å ødelegge religionen sin. Denne boken vil bidra til å nyansere religionsdebatten i Norge.

.... Religion. Pris kr 369. •Mangfold er komplekst og dynamisk • Mer eller mindre • Bra eller dårlig • Vanskelig eller enkelt •Mangfold påvirker individer, grupper og organisasjoner •Forskjellige typer mangfold gir forskjellige utfall •Uansett type mangfold må alt begynne med en samtale ... Naturmangfold - Sabima - Hvordan stanser vi tapet av ... ... . Mangfold og tvetydighet : aktuelle blikk på religion Jan-Olav Henriksen. Varenummer: 9788283140743. Leveringstid:-+ Legg i handlevogn. ... Fordi religion er et mangfoldig og tvetydig fenomen er generaliseringer som beskriver den entydig og summarisk lite egnet til å skape forståelse om hvordan religion kan både orientere mennesker og gi dem ... foreldre og foresatte, og deres muligheter til me ... Mangfold og tvetydighet av Jan-Olav Henriksen (Heftet ... ... . Leveringstid:-+ Legg i handlevogn. ... Fordi religion er et mangfoldig og tvetydig fenomen er generaliseringer som beskriver den entydig og summarisk lite egnet til å skape forståelse om hvordan religion kan både orientere mennesker og gi dem ... foreldre og foresatte, og deres muligheter til medvirkning og bestemmelse. En problemorientert tilnærming til mangfold i barnehagen innebærer at: • annerledeshet og forskjeller ses på som et problem og hinder for barnehagens arbeid • språklig, kulturelt og religiøst mangfold underkommuniseres eller Kompetanse for mangfold. Målet med satsingen er at ansatte i barnehager og skoler skal være i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en måte som fører til at disse i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Rammeplan for innholdet i og oppgavene til barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet. Bengt-Ove Andreassen, Torjer A.Olsen. (2014) Religion, etikk og filosofi i barnehagen. Universitetsforlaget. Ingeborg Tveter Thoresen og Geir Winje. (2013) Relgioner, mangfold og etikk i barnehagen. Cappelen Damm. Mangfold og tvetydighet aktuelle blikk på religion. Jan-Olav Henriksen. Er det en rett linje fra religion og sterke religiøse overbevisninger til vold, undertrykkelse og terrorisme? Og må det være en motsetning mellom religion og vitenskap? Det er blant spørsmålene denne boken berører. Les mer ... Er det en rett linje fra religion og sterke religiøse overbevisninger til vold, undertrykkelse og terrorisme? Og må det være en motsetning mellom religion og vitenskap? Det er blant spørsmålene denne boken berører. Jan-Olav Henriksen argumenterer her mot forenklende oppfatninger om religionens rolle og betydning i samfunnet. Fordi religion er et mangfoldig og tvetydig fenomen er ... funksjonsevne og klasse, er det mindre vanlig å se i lys av mangfoldsbegrepet, men vi vil argumentere for at begrepet kan gi noen interessante bidrag. Mangfold og ulikhet Mangfold kan enklest sett ses på som en form for variasjon. For å bestemme hva slags form for variasjon vi snakker om, er det vanlig å sette mangfold opp mot begrepet ulikhet, Naturmangfold, også kalt biologisk mangfold, biomangfold eller biodiversitet, er summen av mangfoldet i naturen.Det vil si forskjellene innenfor en art, mellom alle artene og mellom økosystemene de lever i. Artsmangfold er antallet arter og bredden av arter.. Genetisk mangfold er variasjonen innenfor en art. Et eksempel: Det finnes mange...