Ytringer E-bok


Ytringer - Thomas Chr. Wyller pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-09
FORFATTER: Thomas Chr. Wyller
ISBN: 9788275960892
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,82

FORKLARING:

Monarkiet, topartisystemet, offentlighetsloven, Lund-kommisjonen, Statoil, Treholt-saken, EU, Gardermoen, OL, pressen, moralen - listen er nærmest uendelig hva angår emner statsviteren Thomas Chr. Wyller har ytret seg om i norsk offentlighet. Helt siden 1940 har han delt tanker og refleksjoner med det norske folk - ifølge Preben Munthe å regne ikke bare for en senior citizen, men for en distinguished senior citizen. Thomas Chr. Wyller var mannen bak den første publikasjonen som utkom etter frigjøringen i 1945, produsert mens han satt i tysk fangenskap på Grini; i dag, over seksti år senere, er han fremdeles en aktiv debattdeltaker som på forbilledlig vis evner å kombinere faglig innsikt med et sterkt politisk engasjement og en usvikelig tro på demokratiets grunnleggende verdier. Denne samlingen avisartikler, hentet fra et særdeles rikholdig klipparkiv, gir dermed en solid innføring i norsk samfunnsdebatt i perioden 1940-2007. Thomas Chr. Wyller (1922) er pensjonert professor i statsvitenskap. Han var i perioden 1957 til 1992 tilknyttet Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

...ringer. Her stanser det grønne skiftet. I styrerommet har de under 30 ikke noe de skulle sagt ... Send oss din Ytring - Ytring - NRK ... . Av Fred Hauge. Sprell for eldre. Det må være rom for alderdomspønk. Av Øyvind Kvalnes. For første gang samler en norsk regjering innsatsen mot hatefulle ytringer i en egen strategi. I strategien finnes viktige tiltak rettet mot politiets innsats, en økt innsats på forskning og flere møteplasser. I tillegg finnes tiltak for barn og unge, ... § 185. Hatefulle ytringer § 186. Diskriminering § 187. Falsk alarm § 188. Uforsiktig o ... diskriminerende ytringer - Store norske leksikon ... ... § 185. Hatefulle ytringer § 186. Diskriminering § 187. Falsk alarm § 188. Uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver § 189. Ulovlig bevæpning på offentlig sted § 189 a. Grov ulovlig bevæpning med skytevåpen på offentlig sted § 190. Ulovlig befatning med skytevåpen, eksplosiver og utgangsstoffer for eksplosiver § 191. Sistnevnte ytringer kom i et kommentarfelt der utgangspunktet var profeten Muhammeds ekteskap med Aisha som ble «fullbyrdet», dvs. han hadde sex med henne da hun var 9 år og han over 50 år. Det Høyesterett i begge sakene nå må ta stilling til er om utsagnene går ut over ytringsfrihetens rammer og er straffbare etter Straffelovens § 185. I lovens forstand er diskriminerende eller hatefull ytring det å true eller forhåne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller forakt overfor noen på grunn av deres hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, religion eller livssyn, eller homofile legning, leveform eller orientering.. I noen land kan et offer for hatefull ytring søke oppreisning i henhold til privatrett ... Ytringer er ulike former for kommunikasjon av meningsinnhold. Ofte tenker vi på ytringer som skriftlige eller muntlige utsagn, men de kan også dekke mange andre meningsuttrykk. Holder jeg opp en tommel betyr formidler det for eksempel et annet meningsinnhold enn om jeg holder opp en langfinger. Jeg har underskrevet et opprop for å få fjernet en paragraf i straffeloven. Såkalte «hatefulle ytringer» og «ringeakt» kan gi opp til tre års fengsel. Jeg mener vi må tåle slike ytringer ... FORSIDE VInd og miljø prosjekter ytringer NYHETER om oss kontakt. siste nytt Fakta før valget: Syv spørsmål og svar om vindturbiner. Mange har sterke meninger om vindkraft i Norge, men er de basert på riktig faktagrunnlag? LEs mer. Hva? Hvorfor? Hvordan? Hva er "hatefulle ytringer"? Straffelovens § 185 ("rasismeparagrafen") har eksistert siden 1970, men ble i flere tiår nesten ikke benyttet. Paragrafen blir nå imidlertid brukt hyppigere og ... Frie Ytringer. Ytringsfrihet: Retten til å ytre seg og til å gi eller motta opplysninger. Om oss; Norsk politikk; Ytringsfrihet; Forbrukslån kan være veldig bra. Det har de siste årene vært en ganske stort hysteri rundt forbrukslån og den stadig økende forbruksgjelden til det norske. Mer. Høyesterett avsa før helgen to viktige avgjørelser som vedrører ytringsfrihetens kår i årene som kommer. Dommene har fått tittelen «Hatefulle ytringer på Facebook 1» og «Hatefulle ... Hatefulle ytringer Helga Eggebø og Elisabeth Stubberud Hatefulle ytringer har alvorlige konsekvenser for enkeltindivid, grupper og samfunnet som helhet. Det framgår av kunnskapsstatus som KUN har utført i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning. På oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet har KUN skrevet et av tre kunnskapsgrunnlag om hatefulle ytringer, med fokus på ......