Yrkesetikk E-bok


Yrkesetikk - Kristian Alm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-22
FORFATTER: Kristian Alm
ISBN: 9788215020730
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,96

FORKLARING:

Finansnæringens virksomhet og teorigrunnlag dreier seg i stor grad om lønnsomhet, avkastning og salg. Egeninteressen er en av de vesentligste drivkreftene bak en slik kommersiell virksomhet. Etikk og moral dreier seg gjerne om at det å handle riktig er å ta hensyn til andres interesser og behov. Denne spenningen innebærer at det lett kan oppstå markante konflikter mellom finansielle og etiske interesser.Forfatteren diskuterer forskjellige måter å nærme seg slike dilemmaer på, og viser hvordan ulike teorier og tradisjoner kan bidra i analysen.Yrkesutøvere i finansnæringen utøver stadig kompleks og ugjennomsiktig makt gjennom sine roller, handlinger og kompetanse, ikke minst i møte med publikums tillit. Man må ha en solid dømmekraft, en profesjonell innstilling og en evne til å reflektere over de valg som skal foretas, for å opptre i tråd med den tilliten man forvalter.Denne boken gir et grunnlag for å nærme seg en slik kompetanse, og vil øke lesernes etiske bevissthet som yrkesutøvere - ikke minst gjennom sine mange gode eksempler fra blant annet økonomisk rådgivning, forsikring og eiendomsmegling.

...oren, vil yrkesetikk si å gjøre det som er riktig i forhold til både brukere, kollegaer og arbeidsgiver ... Hvorfor er etikken så viktig? - Utdanningsforbundet ... . Noen ganger kan dette være vanskelig. Helsefagarbeidere i Delta har laget yrkesetiske retningslinjer for helsefagarbeidere. Yrkesetikk gir retningslinjer for hvordan man bør oppføre seg i rollen som fagperson. Målet med retningslinjene er å bevisstgjøre helsefagarbeidere om ansvar og riktige handlinger. Yrkesetikk Yrkesutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Yrkesetikk og ... ... . Yrkesetikk Yrkesutøvelsen til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne skal fremme likeverd og respekt, møte menneskers behov og bidra til at de får brukt sine ressurser. Yrkesetikk er i sosialt arbeid å utøve yrket basert på humanistiske og demokratiske verdier og FNs menneskerettighetskonvensjoner.De norske sosialarbeidernes yrkesetiske grunnlagsdokument er utarbeidet av Fellesorganisasjonen (FO) som er profesjon- og fagforening for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.I yrkesetisk grunnlagsdokument fra 2015 sies det at ... Yrkesetiske retningslinjer på mobilen. De yrkesetiske retningslinjene (YER) er enkelt tilgjengelig også via mobil. Målet er at det skal være enkelt for sykepleiere å være aktivt involvert i etiske problemstillinger, dilemmatrening og etikk generelt. Yrkesetikk regnes som en del av den anvendte etikken og omfatter: "de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe". Hva skaper yrkesetikken? Yrkesetikken skapes av: Lover og regler som setter rammebetingelsene og standardene for hvordan et arbeid skal utføres. Yrkesetikk. Du har tilgang til alt innholdet i dette kurset uten å være innlogget, men hvis du ønsker et kursbevis trenger du en ...