Sosialpedagogikk E-bok


Sosialpedagogikk - Bent Madsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Bent Madsen
ISBN: 9788215009711
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,43

FORKLARING:

Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikkens faglige utvikling på modernitetens vilkår, og hvilke konsekvenser det får for sosialpedagogikkens målgrupper.Samfunnets modernisering stiller stadig større krav til det enkelte menneskes tilpasningsevne, og mennesker som ikke er i stand til at leve opp til disse kravene, ekskluderes fra de etablerte fellesskapene. Forfatteren peker på hvordan sosialpedagogikken kan være en sentral løsning på dette, og viser betydningen av at vi utvikler en moderne sosialpedagogikk.Sentrale spørsmål er:- Hvordan håndterer det sosiale systemet de menneskene som ikke passer inn i systemet?- Hvilken kompetanse kreves hvis man skal være en del av et fellesskap?- Hva betyr det å stå utenfor, og hvordan skaper vi plass til forskjellighet?- Hva er sosial integrering og inkludering?Boken henvender seg til studenter og praktikere innenfor barnevern, vernepleie og sosialt arbeid, og den er tilpasset til norske forhold av Inge Kvaran, førstelektor ved Høgskolen i Sør- Trøndelag, og Kirsten Jæger Sivertsen tidligere seksjonsleder for barnevernpedagogene i FO.Om forfatteren:Bent Madsen er cand.pæd.pæd. og lektor ved Center for videregående utdanning (CVU) Storkøbenhavn. Han er leder på Nationalt videnscenter for inklusion og eksklusion (NVIE) i Danmark.

... spesialpedagogikken kan en blant annet rette fokus mot barn og voksne med lese- og skrivevansker, eksempelvis dysleksi, dyskalkuli, andre matematikkvansker, språk- og talevansker, syns- og ... Spesialpedagogikk - Wikipedia ... ... Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikkens faglige utvikling på modernitetens vilkår, og hvilke konsekvenser det får for sosialpedagogikkens målgrupper. Samfunnets modernisering stiller … Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikken ... Sosialfag - Master - Sosialfag og psykologi - Studietilbud ... ... . Samfunnets modernisering stiller … Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikkens faglige utvikling på modernitetens vilkår, og hvilke konsekvenser det får for sosialpedagogikkens målgrupper. Ønsker du å fordype deg i de forskjellige praktiske og teoretiske problemstillinger i spesialpedagogikk: Hvordan kan vi skape et inkluderende klassemiljø? Hvordan arbeider vi med barn som har lese- og skrivevansker? Hvordan støtter vi barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker? Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikkens faglige utvikling på modernitetens vilkår, og hvilke konsekvenser det får for sosialpedagogikkens målgrupper. Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikk oppfattes i vanlig språkbruk som kunnskap om de teknikkene som er hensiktsmessige ved overføring av definerte læringsmål til en bestemt målgruppe. Som fagterm betegner pedagogikk kunnskapen om tilsiktet og utilsiktet innvirkning på individers identitet og mestringsevne.Den tilsiktede og kontrollerte påvirkningen foregår ... Kontakt Utdanningsnytt Hausmanns gt. 17 Postboks 9191, Grønland 0134 Oslo. TLF +47 2414 2000 [email protected] [email protected] Sosialpedagogikk. På dette kurset får du en faglig forståelse for hvordan barn utvikler sosial kompetanse. Du lærer hvordan du kan sette i verk tiltak når problematferd oppstår. Undervisningsform: Klasseromsundervisning Sted: Drammen, Folkeuniversitetetet Drammen Samlet pris 1800 Timer 9 Tidspunkt 17.30 - 20.30 ... Sosialpedagogikk I denne oppgaven skal vi gjøre rede for begrepet sosialisering. Vi skal også gå inn på de ulike sosialiseringsprosessene fra nyfødt til voksen. Vi skal forklare danning og oppdragelse og likhetene og forskjellene mellom disse tre begrepene. Sosialpedagogikk presenteres som begrep, fag og praksisfelt i denne grunnboken. Bent Madsen legger vekt på å undersøke og beskrive sosialpedagogikkens faglige utvikling på modernitetens vilkår, og hvilke konsekvenser det får for sosialpedagogikkens målgrupper. Samfunnets modernisering stiller sta... Sosialpedagogikk er en faglig retning med røtter tilbake til 1800-tallets Tyskland, et fag i grenselandet mellom pedagogikk og sosialt arbeid eller sosiologi. Les mer. Studiekonferanse på Vidaråsen 2014. Som medarbeider på Framskolen på Vallersund Gård fikk jeg muligheten til å delta på studiekonferansen. Fleire barn, unge og vaksne står i fare for å bli marginaliserte på grunn av aukande forventningar og krav til individuelle prestasjonar og meistringar. Dette har ført til eit større behov for spesialpedagogisk kompetanse på alle nivå i opplæringssystemet. Slik kompetanse er viktig for å avdekke spesielle behov i opplæringa og for å utvikle opplæringstilbod som er betre tilpassa ......