Veivalg i velferdspolitikken E-bok


Veivalg i velferdspolitikken -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-06-01
FORFATTER:
ISBN: 9788245008319
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,61

FORKLARING:

Den norske velferdsstaten er under skrittvis ombygging. I denne boken tegnes linjer av den nye velferdspolitikken som vokser fram i møtet med en globalisert verdensøkonomi, et flerkulturelt samfunn og en aldrende befolkning. Den drøfter hvilke konsekvenser det har at den lokale velferdspolitikken i økende grad styres gjennom nasjonale og internasjonale rettsregler. Den tar opp sentrale og omstridte temaer i velferdsdebatten, slik som økt valgfrihet for brukerne, ønsker om å satse mer på tjenesteyting og mindre på trygdeoverføringer, og forsøk på å styre folks atferd på arbeidsmarkedet og i familien gjennom økonomiske insentiver. Boken passer for studenter på høgskoler og universitet og for dem som er interessert i den velferdspolitiske debatten. Den er kunnskapsbasert og summerer opp mye av velferdsforskningen fra senere år. Bokens hovedforfatter har trukket inn syv medforfattere som er forskere med spesialkunnskaper på de temaene som tas opp. Aksel Hatland er forsker I på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har vært forskningsleder og faglig leder for Norges forskningsråds velferdsprogram. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om trygd og velferdspolitikk. Bidragsytere i boken: Ann-Hélen Bay Rune Ervik Halvor Fauske Henning Finseraas Anne Skevik Grødem Aksel Hatland Britt Slagsvold Einar Øverbye

...politikken som vokser fram i møtet med en globalisert verdensøkonomi, et flerkulturelt samfunn og en aldrende befolkning ... Velferdspolitikkens utvikling | Naku ... . Velferdspolitikk er lovgivning og administrative tiltak for å forebygge og avhjelpe nød. Et sentralt element i velferdspolitikken er sosiale tjenester og sosiale trygder. Velferdspolitikken ses også ofte i sammenheng, og støttes opp under av, den mer generelle økonomiske politikken, boligpolitikken og arbeids- og arbeidslivspolitikken. De fleste land har siden 1945 ført velferdspolitikk ... Hatland lanserer boka Veivalg i velferdspolitikken, som beskriv ... Verdens beste land å bo i? - Forskning.no ... . De fleste land har siden 1945 ført velferdspolitikk ... Hatland lanserer boka Veivalg i velferdspolitikken, som beskriver trender og utfordringer for den norske velferdsstaten. - Norge har de siste årene ligget på topp på FNs Human Development Index, men dette betyr ikke at vi er verdens beste land å bo i. Veivalg i velferdspolitikken har 21 aktive annonser. Vi bruker teknologi på nettsiden vår som nettleseren din ikke støtter. Vurder å oppgrader nettleseren din til en nyere versjon. Har du Internet Explorer 11 må du gå over til Edge eller en annen nettleser, der IE11 har sluttet å ... Den norske velferdsstaten er under skrittvis ombygging. I denne boken tegnes linjer av den nye velferdspolitikken som vokser fram i møtet med en globalisert verdensøkonomi, et flerkulturelt samfunn og en aldrende befolkning. Den drøfter hvilke konsekvenser det har at den lokale velferdspolitikken i økende grad styres gjennom nasjonale og internasjonale rettsregler. Den tar opp sentrale og ... Velferdspolitisk avdeling har ansvaret for politikken knyttet til inntektssikring gjennom sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, pleiepenger og hjelpemidler i folketrygden, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogrammet. Her diskuteres viktige veivalg i velferdspolitikken av sentrale politikere fra ulike partier. Hadia Tajik leder Arbeiderpartiets fraksjon i komiteen. Nestlederen i Arbeiderpartiet har også stått i spissen for å utvikle Arbeiderpartiets velferdspolitikk da hun ledet partiets velferdsutvalg. Veivalg i velferdspolitikken heftet, 2011, Norsk (bokmål), ISBN 9788245008319. Den norske velferdsstaten er under skrittvis ombygging. I denne boken tegnes linjer av den nye velferdspolitikken som vokser fram i møtet med en globalisert verdensøkonomi, et ... Selger diverse bøker til bachelor i sosialt arbeid. Se liste over pris. Bøkene kan sendes mot at kjøper betaler frakt. Bilde 1: - Veivalg i velferdspolitikken: 150,- - SOLGT: Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere: 250,- - SOLGT:Lærebok i familieterapi: 300,- - Barnet og de andre: nettverk som pedagogisk og sosial ressurs: 150,- - SOLGT: Etikk: til r...