Veivalg i velferdspolitikken E-bok


Veivalg i velferdspolitikken -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-06-01
FORFATTER:
ISBN: 9788245008319
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,39

FORKLARING:

Den norske velferdsstaten er under skrittvis ombygging. I denne boken tegnes linjer av den nye velferdspolitikken som vokser fram i møtet med en globalisert verdensøkonomi, et flerkulturelt samfunn og en aldrende befolkning. Den drøfter hvilke konsekvenser det har at den lokale velferdspolitikken i økende grad styres gjennom nasjonale og internasjonale rettsregler. Den tar opp sentrale og omstridte temaer i velferdsdebatten, slik som økt valgfrihet for brukerne, ønsker om å satse mer på tjenesteyting og mindre på trygdeoverføringer, og forsøk på å styre folks atferd på arbeidsmarkedet og i familien gjennom økonomiske insentiver. Boken passer for studenter på høgskoler og universitet og for dem som er interessert i den velferdspolitiske debatten. Den er kunnskapsbasert og summerer opp mye av velferdsforskningen fra senere år. Bokens hovedforfatter har trukket inn syv medforfattere som er forskere med spesialkunnskaper på de temaene som tas opp. Aksel Hatland er forsker I på Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og har vært forskningsleder og faglig leder for Norges forskningsråds velferdsprogram. Han har skrevet en rekke bøker og fagartikler om trygd og velferdspolitikk. Bidragsytere i boken: Ann-Hélen Bay Rune Ervik Halvor Fauske Henning Finseraas Anne Skevik Grødem Aksel Hatland Britt Slagsvold Einar Øverbye

...bokforlaget, 2011. Pris NOK 289. ISBN 978-82-450-0831-9 ... Velferdspolitikkens utvikling | Naku ... . Når Aksel Hatland og folk rundt ham nå begynner å antyde at det er tid for å vurdere reformer i folketrygden, kan det bety at folketrygden er i større fare enn før. I velferdspolitikken er utviklingshemmedes historie kort, og perspektivene på hva som er god omsorg har skiftet raskt. På mange måter er historien om utviklingshemmede i velferdspolitikken historien om mennesker som lenge var glemt og forsømt i den velferdsstatlige utviklingen. Boktittel: Veivalg i velferdspolitikken Forfatter: Ak ... Verdens beste land å bo i? - Forskning.no ... . Boktittel: Veivalg i velferdspolitikken Forfatter: Aksel Hatland (red.) Forlag: Fagbokforlaget, 2011 Sidetall: ISBN: 978-82-450-0831-9 Anmeldelse: Anmeldelse: Er Norge verdens beste land å bo i? Forfatterne i denne boken stiller seg kritisk til å svare et klart ja på dette spørsmålet. De påviser i stedet en ... Veivalg i velferdspolitikken Aksel Hatland. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 369,-NÅ 315,-I bevegelse, veivalg for det 21. århundre Jonas Gahr Støre. Levering 2-6 dager . Heftet, Bokmål. 199,-I bevegelse, veivalg for det 21. århundre Jonas Gahr Støre. Levering 2-6 dager . Innbundet, Bokmål. Historiske utviklingslinjer, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-40390-1. KrF-topp: Støres angrep på fattigdomstiltak viser at det var riktig av KrF å samarbeide med høyresiden - Jonas Gahr Støres angrep på regjeringens fattigdomspolitikk er et radikalt brudd med den velferdspolitikken som har preget Norge i hele etterkrigstiden, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF). norske velferdspolitikken i de siste tiårene. Selv om de nordiske landene oppfattes som å ... spore når det gjelder veivalg i migrasjons- og integreringspolitikken. Selv om de nordiske landene i forskningen fremstilles som relative «verdensmestere» i likestilling, ... Dette er problemstillinger som berører sentrale veivalg i velferdspolitikken i årene som kommer. Oversikt over hovudfunn Rapporten viser vi at de største norske kommunene generelt sett har langt færre omsorgsboliger enn små og mellomstore kommuner. Veivalg i velferdspolitikken (2011). Aksels artikler. Kommentar . 20 des 19 Hvordan kunne en tolkningsfeil i Nav vokse til en nasjonal skandale? av Aksel Hatland. Debatt . 06 nov 19 Trygdeeksport er ingen trussel mot velferdsstaten. av Aksel Hatland. Følg oss: facebook » ... velferdspolitikken) får ofte æren Kan vi av dette slutte at den norske velferdspolitikken er en ressurs i krisetider? Vanskelig å dekode "hva som virker", men vi kan drøfte: hvilke fortrinn velferdspolitikken gir og hvilke problemer en omfattende velferdspolitikk kan medføre. 10 Om vi låner enformulering fra Aksel Hatlands bok «Veivalg i velferdspolitikken» må nok velferdsstaten bygges om i årene fremover, men ikke nødvendigvisbygges ned. Illustrasjonen viser hvor stor andel av det totale bruttonasjonalproduktet landene brukte på sosiale utgifter i 1995, 2005 og 2013. Veivalg i velferdspolitikken. Bergen: Fagbokforlaget. (20 sider). Kjellevold, A. (2012) Ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, verdivalg og rettslig regulering. I Tidskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett nr. 1 til 2 / 2012 årgang 9. Dansk veivalg kan inspirere. ... Partiet vil videreføre de borgerliges stramme innvandringspolitikk, men gjennomføre en omfordelende venstredreining i velferdspolitikken, der man er ærlig om at dette skal finansieres med flere skatter og avgifter....