Stiftelsesloven E-bok


Stiftelsesloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-02
FORFATTER:
ISBN: 9788245087222
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,64

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...entarer' av Gudmund Knudsen fra Norges raskeste nettbokhandel ... Hva er en stiftelse ? - Jusstorget ... . Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet | 9788205301887 Stiftelsesloven § 2 definerer en stiftelse som følgende: «med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art» Stiftelsens formål er å stille rimelig bolig til rådighet for visse grupper. Stiftelsen eier boliger men leier ut til kommunen, som frem ... Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Lovdata ... . Stiftelsen eier boliger men leier ut til kommunen, som fremleier videre til personer i stiftelsens formålsgruppe. Er dette i strid med utdelingsforbudet i stiftelsesloven § 19? Er betaling av honorar og andre drifts- og produksjonskostnader utdelinger? FFA er enig i at stiftelsesloven skal gjelde for alle stiftelser og at skillet mellom næringsdrivende stiftelser og alminnelige stiftelser tones ned. Som anført over, mener vi det medfører at aksjeloven og skatteloven må tilpasses som regulerende lover. En stiftelse opprettet med hjemmel i stiftelsesloven kan defineres som en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon stilles til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Forskrift til stiftelsesloven. Lov om finansforetak og finanskonsern. Forarbeider. NOU 1998: 7 Om stiftelser. Ot.prp. nr. 15 (2000-2001) Om lov om stiftelser. Våre høringsuttalelser. Høringsuttalelse til NOU 2018: 5 Kapital i omstillingens tid. Høringsuttalelse til NOU 2016: 21 Forslag til ny stiftelseslov. Avgjorte klagesaker Oppheving og avvikling av en stiftelse regnes som omdanning og følger reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Dette innebærer at styret må søke Stiftelsestilsynet om å få stiftelsen avviklet. Reglene om saksbehandling ved avvikling står i § 52 og § 49. Les mer om hvordan dere skal gå frem i forbindelse med avvikling. Stiftelsesloven setter krav til at kapitalen i en stiftelse skal forvaltes forsvarlig, og hensyn til sikkerhet og mulighet for god avkastning er vesentlige forhold her. Styret i en stiftelse må derfor passe på å ha en robust og solid investeringsstrategi....