Opplæring i arbeidslivet E-bok


Opplæring i arbeidslivet - Ilmi Willbergh, Jorunn H. Midtsundstad, Aslaug Kristiansen, Gjert Langfeldt, Kaare Skagen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-14
FORFATTER: Ilmi Willbergh, Jorunn H. Midtsundstad, Aslaug Kristiansen, Gjert Langfeldt, Kaare Skagen
ISBN: 9788245012682
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,52

FORKLARING:

Denne boka gir grunnleggende didaktisk kunnskap til studenter som skal jobbe med opplæring og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Den er også rettet mot deg som allerede arbeider med slike oppgaver, og som ønsker å utvikle din didaktiske kompetanse. Hvordan du kan tenke og handle didaktisk, blir illustrert med eksempler fra private bedrifter, offentlige etater og sykehus. Bokas ulike kapitler tar for seg: - den opplæringsansvarliges profesjonelle identitet - hvordan ta utgangspunkt i organisasjoner for å drive opplæring - arbeid med å gjøre opplæringens innhold relevant for de lærende - kompetanseutvikling i pedagogisk sammenheng - hvordan didaktisk kunnskap gir et godt grunnlag for å drive veiledning og coaching - hvordan verdimessige avgjørelser gjør seg gjeldende i opplæringspraksis Forfatterne er pedagoger og arbeider ved Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo og Akershus.

...fra tre prosjekter som fikk støtte til opplæring i lesing og skriving fra Komptansepluss (tidligere BKA) ... Rundskriv - Utfyllende regler til Arbeids- og ... ... . Norge har gjennomgående høy grad av opplæring og videreutdanning i arbeidslivet, også i små- og mellomstore bedrifter. Lønnskostnadene ved kompetanseinvesteringer i norske små og mellomstore bedrifter utgjør nærmere en tredel av de samlede kompetanseinvesteringene i Norge. Utdanning gir høy avkastning Arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Love ... 3.4 Opplæring i lærebedrift og arbeidsliv - Udir ... . Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Loven er iflg. res. 17 juni 2005 nr. 609 med visse unntak og presiseringer satt ikr. fra 1 jan 2006, se § 20-1 med fotnote. Jf. EØS-avtalen vedlegg XVIII. Jf. tidligere lover 7 des 1956 nr. 2, 19 des 1958 nr. 3, 4 feb 1977 nr. 4. Kompetansebehovsutvalget la 10. februar fram sin tredje rapport.Opplæring i arbeidslivet er et av hovedtemaene i rapporten. Utvalget viser til at raskere endringstakt og større krav til kompetanse gjør at flere ansatte må få tilgang til kompetanseheving for å løse nye og mer komplekse arbeidsoppgaver. tilskudd til opplæring i grunnleggende ferdigheter for arbeidstakere og arbeidssøkere som har behov for det. Programmet er todelt. Vox forvalter en ordning som er rettet mot arbeidstakere, hvor virksomheter eller kursleverandører kan søke om støtte til opplæring. Fra 2008 kan også organisasjonene i arbeidslivet søke om midler. 0+4 står for fire års læretid, altså opplæring i bedrift, og null år på skole. Du må i tillegg ta fag, men det er lærebedriften som har ansvar for opplæringen din. Det vil si at det er bedriften, og ikke fylkeskommunen, som har ansvar for at du får teoriopplæringen du skal ha. Roller i arbeidslivet Kjenner du din rolle på arbeidsplassen? Bedriftshelsetjeneste. ... •bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak •bistår ved henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg Fagbrev på jobb er en ny ordning der personer som er i lønnet arbeid kan bli realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette. Nå er forskriften fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Les mer om fagbrev og svennebrev Målgruppen voksne i arbeidslivet. Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, og ... Flere NIFU-forskere har publisert en rekke artikler i nyeste spesialutgave av International Journal of Lifelong Education om jobbrelatert opplæring og voksnes deltaking i læring i arbeidslivet. I forbindelse med planlegging av innhold i opplæring, bør NAV initiere en strategisk dialog med arbeidslivet for å sikre utvikling og kvalitetssikring av opplæringen, og sikre at brukere får den kompetansen arbeidslivet trenger Innhold og læringsaktiviteter i emnet er knyttet til analyse av kompetansebehov, organisering av kompetansekartlegging samt planlegging og gjennomføring av opplæring og læringstiltak. BEPE 7301: Lærings- og utviklingsprosjekt om læring i arbeidslivet, 30 studiepoeng I de to første semestrene får du innsikt i teoretiske perspektiver om kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet, ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling og tilrettelegging og evaluering av opplæring i arbeidslivet. 2. og 3. semester kombinerer du teoristudier med praksis. Senter for y...