Prosjektarbeid og konsekvensanalyser E-bok


Prosjektarbeid og konsekvensanalyser - Svein Arne Jessen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Svein Arne Jessen
ISBN: 9788251840309
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,86

FORKLARING:

Boka behandler konsekvensanalyse som prinsipp, redskap og arbeidsform. Den gjennomgår konsekvensanalysebegrepet med relevans til offentlig og privat virksomhet, og konsekvensanalyser i en strategisk, taktisk og operativ sammenheng. Med litteraturliste og stikkordregister.

...nerelt.3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid ... PDF Institutt for videre- og Hva er et godt prosjektarbeid? ... . • Prosjektarbeid og konsekvensanalyser (Svein Arne Jessen) • Prosjektledning og prosjektkompetens (Jonas Søderlund) Title: Kvalitetskommuneprosjektet Author: Åsbjørn Vetti Created Date: 8/20/2008 5:18:17 PM ... Kjøp Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet fra Bokklubber Bokens hovedtemaer er forarbeid og planlegging av prosjekter, organisering og styring av prosjekter, samt prosjektledelse generelt.3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid. Fore ... Prosjektarbeid og konsekvensanalyser | Svein Arne Jessen ... ... .3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid. Foretakets ledelse og økonomi - fra nåtid til nytid. Tano. Jessen (1995). Konsekvensanalyser i praktisk prosjektarbeid. Tano. Rønningen G. E. og Hauger, B. (1999). Medvirkning fra barn og unge i helsefremmende og forebyggende arbeid. Ressurstilnærming og metode. HENÆR-rapport nr 12/99. Westhagen (1995. Prosjektarbeid. Utviklings- og ... Kjøp Prosjektadministrative metoder fra Bokklubber Prosjektadministrative metoder gir en grundig innføring i de metodene og teknikkene som er mest aktuelle i prosjektarbeid, og det er lagt stor vekt på å vise hvordan de kan brukes i praksis. Bokens metoder og teorier er bygd opp rundt ett gjennomgående eksempel, og i denne femte utgaven er det vist nye intranett- og internettaktive ... Kjøp Mer effektivt prosjektarbeid i offentlig og privat virksomhet fra Norske serier Bokens hovedtemaer er forarbeid og planlegging av prosjekter, organisering og styring av prosjekter, samt prosjektledelse generelt.3. utgaven er grundig oppdatert. Kapittelstrukturen er noe endret fra forrige utgave og det er tatt med noen nye emner som er svært aktuelle i moderne prosjektarbeid. Post/Besøksadresse:: Thomles gate 4, 0270 Oslo Telefon: 22 12 07 47 / 971 21 800 E-post: [email protected] Bankforbindelse: DnB 1506.21.83397 VIPPS: 13791 Organisasjonsnummer: 897616742 gjennomføres. I alt prosjektarbeid er både ansvarliggjøring og måloppnåelse sentralt. Budsjett Budsjett skal synliggjøre de kostnadsmessige konsekvensene av prosjektet og utgjør også et viktig styringsredskap (2,3). Er-faringsmessig er den største utgiften i prosjekter knyttet til tid og frikjøp av personell. kan beskrive og gjennomføre konsekvensanalyser i en opplærings- eller omsorgsarbeid; kan foreslå, begrunne og gjennomføre valg av design med utgangspunkt i informasjon om atferd og miljøvariabler i casebeskrivelser; kan planlegge og begrunne valg av design og gjennomfører endring av egen atferd; Generell kompetanse. Studenten: Sammendrag: Rapporten søker å belyse hvorvidt, og i hvilken grad, tre antatte feilkilder i kostnadsanalyse med usikkerhet virkelig bidrar til feil i sluttresultatene fra analysen. ... Prosjektarbeid og konsekvensanalyser. Universitetsforlaget, Norge. Jordanger, Ingemund, 2004, Kvalitetssikring av analyser og resultat, oppdrags nr. 1088002, Håndbok i prosjektarbeid for små og mellomstore bedrifter. Handbook for Implementing Project Management in SME's. Ole Jonny Klakegg, PTL Løken AS. Elisabeth Krogh Svendsen, TerraMar Prosjektledelse AS. Thorbjørn Matsen, Erstad & Lekven AS. Øystein Johansen, West Soft Project AS. 1.7.99. 74/0. Prosjektstyringssystem. Her finner du beskrivelser av Prosjektveiviserens roller. Send med epost Del på Linkedin Del på Twitter Del på Facebook Prosjektarbeid og konsekvensa...