Inkassoloven E-bok


Inkassoloven - Ernst Moe, Jens Lind, Hanne Riksheim, Geir Gregersen, Jan-Frode Lervik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-03
FORFATTER: Ernst Moe, Jens Lind, Hanne Riksheim, Geir Gregersen, Jan-Frode Lervik
ISBN: 9788215024769
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,38

FORKLARING:

Denne kommentarutgaven gir en gjennomgang av inkassoloven med dens viktigste forskrifter. Inkassolovens formål er å beskytte skyldneren og ivareta en samfunnsmessig kontroll med innfordring av pengekrav. Boken gir en fremstilling av rettsreglene som gjelder ved innfordring av pengekrav. Inkassoloven omhandler adgangen til å drive inkassovirksomhet og gir regler for hvordan inkassoprosessen skal og kan skje. Det gis blant annet en utførlig gjennomgang av standarden «god inkassoskikk». Boken gir en utfyllende kommentar til de viktigste av lovens forskrifter, og behandler både retts- og nemndspraksis.Boken er tilgjengelig digitalt på juridika.no.

...gsfristen fra kundene sine med oppfølging av ubetalte regninger ... Regjeringen vil gjennomgå og endre inkassoloven - Dinside ... . Vanligvis er første brev fra Kredinor et inkassovarsel med to ukers betalingsfrist. Hvis inkassovarsel ikke betales innen fristen blir videre ... I henhold til inkassoloven skal du behandles på en profesjonell måte av det aktuelle inkassobyrået eller kreditor i løpet av en inkassosak. I forbindelse med dette er det en del rettigheter du ... Av: Finansportalen. 30. november .2009. Hvis du ikke klarer ... Foreslår ny inkassolov - regjeringen.no ... ... Av: Finansportalen. 30. november .2009. Hvis du ikke klarer å betale dine pengeforpliktelser, vil kreditor En som har krav på en ytelse - som regel et pengebeløp - enten ved å ha lånt ut penger eller ved å ha levert en vare eller tjeneste. Mer om Kreditor i medhold av inkassoloven og inkassoforskriften kunne benytte seg av et inkassobyrå for å drive inn det pengekravet han har mot deg ... Finansklagenemnda er et bransjebasert utenrettslig tvisteløsningsorgan som har som hovedformål å behandle tvister som oppstår mellom finansforetak og deres kunder innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans og verdipapirfond. Det er viktig å være oppmerksom på at inkassoloven kommer til anvendelse ved begge formene for inkasso. Men flere av lovens bestemmelser gjelder bare for «inkassovirksomhet», som er definert i inkassoloven §2. Inkassoloven regulerer tre forskjellige bevillinger. Alle bevillingene har hjemmel i inkassoloven § 5. De tre bevillingene er: Bevilling for selskap som inndriver forfalte pengekrav for andre. Bevilling for selskap som driver oppkjøp av forfalte pengekrav, og egen inndriving av disse. Personlig inkassobevilling....