Brann- og eksplosjonsvernloven E-bok


Brann- og eksplosjonsvernloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-02-21
FORFATTER:
ISBN: 9788245082906
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,54

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av: a) risikoen for tap av liv og helse: b) risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier: c) risikoen for samfunnsmessige konsekvenser: d) risikoen for brudd på forebyggende plikter: e) Brann- og eksplosjonsvernloven (fullt navn: lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver) er en norsk lov som har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser ... Lover, forskrifter og regelverk - bfobrann.no ... . Endringslov til brann- og eksplosjonsvernloven. I. I lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver gjøres følgende endring: § 28 fjerde ledd skal lyde: Krav på avgift eller gebyr etter paragrafen her er tvangsgrunnlag for utlegg, og kan innkreves av kommunen etter reglene for innkreving av skatt. Brann- og eksplosjonsvernloven Bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven pålegger enhver å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Eier plikter å holde fyringsanlegget i forsvarlig stand og ... Sentrale forskrifter hjemlet i Lov om vern mot brann ... ... . Endringslov til brann- og eksplosjonsvernloven. I. I lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver gjøres følgende endring: § 28 fjerde ledd skal lyde: Krav på avgift eller gebyr etter paragrafen her er tvangsgrunnlag for utlegg, og kan innkreves av kommunen etter reglene for innkreving av skatt. Brann- og eksplosjonsvernloven Bestemmelsene i brann- og eksplosjonsvernloven pålegger enhver å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges. Eier plikter å holde fyringsanlegget i forsvarlig stand og sørge for at det til enhver tid virker etter sin hensikt. Brann- og eksplosjonsvernloven: Lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver Loven: Brann- og eksplosjonsvernloven Forebyggendeforskriften: Forskrift av 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskriften: Forebyggendeforskriften Med virksomhet menes ethvert offentlig og privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig drift eller ikke. Ref. brann- og eksplosjonsvernloven § 4, f og internkontrollforskriften §§ 2 og 4 med veiledning. Virksomhet kan være eier selv eller et foretak som har total eller partiell bruksrett til et brannobjekt. Branntest er et nettbasert opplærings- og testprogram tilpasset ditt bygg, hvor ansatte lærer hvordan de skal forebygge brann og opptre ved brann. Branntest omhandler teoridelen ved brannvern på arbeidsplassen. Systemet har statistikk over hvem som har bestått testen, og hvem som har vært med på brannøvelser. Forskr...