Digitale pasienter E-bok


Digitale pasienter -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-06-03
FORFATTER:
ISBN: 9788205399099
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,8

FORKLARING:

Hva skjer med pasientene idet ulike former for informasjons- og kommunikasjonsteknologi tas i bruk i helsevesenet? I Digitale pasienter forsøker 20bidragsytere å gi svar på detteGjennomet empirisk, analytisk og perspektivmessig mangfold diskuteres hvordan ulikeformer for informasjonsteknologi bidrar til nye relasjoner mellom brukere og tilbydere av helsetjenester, og hvordan dette muliggjør nye former for helseomsorg. Bokas gjennomgående tema er hva endringene betyr i et pasientperspektiv.Nye teknologier fører blant annet til at kliniske vurderinger kan gjøres på basis av andre kilder enn pasienten selv. Samtidig får flere pasientstemmer plass i det offentlige rom, men da ofte utenfor de regulerte helsetjenestene, for eksempel på Internett. Denne bokas analyser beveger seg i et slikt sammensatt landskap mellom offentlige helsetilbud og uavhengige helserelaterte initiativer: Det er i dette feltet ulike former for"digitale pasienter" dannes.

...blisert 01.12.2019 | Sist endret 10.03.2020 Snarveier Filmer og demoer Nyhetsbrev om digital sykefraværsoppfølging Til toppen ... Oppfølging hjemme av pasienter med covid-19 ... ... ... Pilotprosjekt: Digitale pasientforløp for pasienter med HIV Hensikten med prosjektet er å etablere og prøve ut et digitalt forløp for en pasientgruppe ved å etablere elektroniske verktøy som et supplement til oppmøte til polikliniske konsultasjoner. Les også: Pasienter vil heller ha behandling i hjemkommunen enn på sykehus; Får informasjon i sanntid - Før hadde vi et lite oppdatert og dårlig journalsystem. Nå legges all informasjon inn i en digital arbeidsflate slik at alle til enhver tid kan vite hva som skjer i sanntid. Pasient ... Digitalisering i helsevesenet skaper nye roller for ... ... . Nå legges all informasjon inn i en digital arbeidsflate slik at alle til enhver tid kan vite hva som skjer i sanntid. Pasienter som har opprettet digital postkasse og er digitalt aktive (Digipost og e-Boks) vil få ventelistebrev til sin digitale postkasse. Pasientene vil også kunne gjenfinne brevet i arkiv. Alle pasienter vil kunne se sine ventelistebrev ved å logge seg på innsynstjenesten på helsenorge. Der det er vurdert at pasienten bør ha en daglig oppfølging vil denne kunne skje per telefon eller via andre digitale kanaler (chat, video, e-konsultasjon eller egenrapportering). Å følge opp pasienter på avstand eliminerer risiko for smitteoverføring og er ressursbesparende med tanke på personell og smittevernutstyr. PasientPost - Norges digitale postkasse for helse. Som pasient kan du motta prøvesvar og andre dokumenter fra legekontoret som digital post med PasientPost. Logg inn med BankID eller BankID på mobil Logg inn i PasientPost Problemer med innlogging Har ikke BankID. Enkelt og sikkert. Prosjektet Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst arbeider for tryggere, raskere og enklere kommunikasjon mellom sykehus og pasient. Løsningene skal understøtte effektiv drift i helseforetakene og imøtekomme pasientenes behov for informasjon og mulighet til medvirkning. En digital dannet pasient kan være en trussel mot helsearbeidere som ønsker å forvalte medisinsk kunnskap og bestemme hvor mye pasienten skal få lov å vite. Boken illustrerer de ulike pasienttypene med gode norske case: RareICT/Minjournal.no gir pasienter med sjeldne sykdommer en sosial digital arena der de kan støtte hverandre og lage helseinformasjon sammen med fagfolk. Det er et gjennombrudd for digitale helsetjenester. I fjor var under tre prosent av konsultasjonene hos fastlegene digitale. Nå rømmer pasientene fastlegekontorene og over til digitale konsultasjoner. I forrige uke gjennomførte norske fastleger over 20 000 digitale konsultasjoner, forteller Direktoratet for ehelse. Dette er en økning på over 300 prosent sammenlignet med uken før. Digital teknologi kan gi pasienten mer makt slik at hun går fra å være passiv og sårbar til å ta mer ansvar for egen behandling og helse. - Forholdet mellom pasient og lege er forandret. Kommunikasjonen går ikke lenger bare én vei. Sykehuset Innlandet jobber med å utvikle digitale helsetjenester, slik at flere pasienter kan kommunisere med spesialisthelsetjenesten uten at de må reise til sykehus. Det er lange avstander i Innlandet, og teknologiske løsninger kan i mange tilfeller åpne for at helsetjenester kommer nærmere pasientene. Skard sier det er viktig at løsninger for personvern ved digitale løsninger er på plass før dette kan tas i bruk overalt. - Med hensyn til pasienter med tyngre og sammensatte lidelser, vet vi at personlige oppmøte, slik at behandler kan observere pasienten, er viktig, sier han. Digital kommunikasjon med pasienter Den januar 10, 2017 juni 7, 2018 av ousekspertsykehuset på Det digitale sykehuset , digitale hjelpemidler , Kommunikasjonsverktøy , Sykdomsmestring Forskning viser at internettbaserte spørsmål- og svartjenester mellom pasienter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenesten og bedre sykdomsmestring for pasientene. IKT-Norge mener at et integrert helsevesen må sette innbyggeren i sentrum. Digitalisering av hele helsevesenet er nødvendig for å takle demografiendringer og det økende antallet personer med livstilssykdommer, i tillegg til å levere bedre kvalitet. Likevel har vi stilt oss slik at et fullintegrert helsevesen både på IKT-siden og i selve helsetjenesten ikke har vært […] - Digital kommunikasjon med pasientene blir ikke finansiert av det offentlige og er dermed mindre lønnsomt økonomisk for sykehuset. Til slutt har vi det faktum at helsepersonell ofte er presset på tid, og opplever at de ikke har tid til å sette seg inn i noe nytt, poengterer Varsi. Pris: 458,-. heftet, 2010. Sendes innen 4-6 virkedager. Kjøp boken Digitale pasienter (ISBN 9788205399099) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris...