Grunnleggende ferdigheter i alle fag E-bok


Grunnleggende ferdigheter i alle fag -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-07-08
FORFATTER:
ISBN: 9788215013886
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,67

FORKLARING:

I denne boka har fagfolk fra alle skolefagene, med utgangspunkt i forskning og erfaring, skrevet om hvordan arbeidet med å utvikle de fem grunnleggende ferdighetene hos elevene kan legges opp.Grunnleggende ferdigheter som begrep kom inn i skolen med Læreplaner for Kunnskapsløftet (LK06). Begrepet kan virke uklart, siden vi tradisjonelt har tenkt på den første lese-, skrive- og regneopplæringen når vi har snakket om det grunnleggende i opplæringen. Kunnskapsløftet bruker begrepet om ferdigheter som er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag og på alle nivåer i det 13-årige skoleløpet. De grunnleggende ferdighetene muntlig bruk av språket, skriving, lesing, regning og bruk av digitale verktøy er skrevet inn i alle fagplanene og nedfelt i kompetansemålene. Gode grunnleggende ferdigheter i alle fag er avgjørende for at en skal klare seg godt i skole-, arbeids- og samfunnsliv. Innenfor alle fag og områder er det spesielle arbeidsmåter og begreper, ord og sjangrer, også kalt diskurser, som en må forstå og mestre for å kunne lære innenfor fagområdene.Lærere med god faglig kompetanse er de som best kan undervise elevene i fagenes arbeidsmåter og diskurser. Boka er således skrevet for studier i de fleste fag i lærerutdanningen, både grunn- og videreutdanning. Praktiserende lærere vil også finne mye nyttig stoff i boka.

...ter. Muntlige ferdigheter. Kontakt. TELEFON 02196 / +47 61 18 85 00 ... Helsearbeiderfag Vg2 - ADL-ferdigheter - NDLA ... . grunnleggende ferdigheter integreres i alle læreplaner for alle fag, og progresjon og sammenheng mellom grunnskole og videregående opplæring skulle synliggjøres (Utdannings- og forskningsdepartementet, 2004). Gode grunnleggende ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. De grunnleggende ferdighetene endrer seg i takt med utviklingen i samfunnet, og særlig digitaliseringen fører til endringer i måten vi leser, skriver, regner og kommuniserer på. Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag, og er sam ... Grunnleggende ferdigheter - Udir ... . Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag, og er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget. De grunnleggende ferdighetene i LK06 dreier seg om å kunne lese, skrive, regne, snakke og anvende digitale ferdigheter i ulike kontekster. Målet er at de fem ferdigheter skal være god integrert i alle fag. Grunnleggende ferdigheter 50- leken. Gøy aktivitet som kan tilpasses alle fag og alle trinn i skolen. Her kan man jobbe tverrfaglig på en morsom og aktiv måte. Les mer. Utvikle klatreferdigheter. Forslag til aktiviteter som kan fremme utviklingen av klatreferdigheter. De grunnleggende ferdighetene handler ikke om ferdigheter på et elementært nivå, men om ferdigheter som er grunnleggende og nødvendige redskaper for læring i alle fag på alle trinn. Privatliv, arbeid og samfunnsliv stiller også krav til grunnleggende ferdigheter. Grunnleggende ferdigheter i alle fag Populærvitenskapelig sammendrag Ved innføring av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 (K06) ble de fem grunnleggende fedighetene å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy integrert i læreplanene på fagenes premisser. I læreplanen står det at de grunnleggende ferdighetene - muntlige-, skriftlige-, lese-, regne- og digitale ferdigheter - skal inn i alle fag. Hensikten med å bruke de grunnleggende ferdighetene er å støtte opp om elevenes læring i det enkelte fag, også kroppsøving. Hva er grunnleggende ferdigheter I Kunnskapsløftet er det definert fem ferdigheter som utgjør grunnleggende forutsetninger for læring og utvikling i skole, arbeid og samfunnsliv. Ferdighetene er avgjørende redskaper for læring i alle fag og samtidig en forutsetning for at eleven skal kunne vise sin kompetanse. Posted on January 29, 2015 March 29, 2016 Categories Generell musikkundervisning, Undervisningsopplegg Tags grunnleggende ferdigheter, matematikk, musikk, musikkundervisning, noter, regning, skole, undervisning Leave a comment on #5 Musikk og regning i alle fag...