Faglig kommunikasjon i praksis E-bok


Faglig kommunikasjon i praksis -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-19
FORFATTER:
ISBN: 9788215030777
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,48

FORKLARING:

Hvilke krav stilles til fungerende og god kommunikasjon i ulike faglige sammenhenger? Hvordan forvalter fagpersoner grensene mellom det å være profesjonell og privat?Forfatterne av denne boken kommer fra forskjellige yrkesmiljøer med flere former og kulturer for kommunikasjon. De presenterer en rekke retoriske grep for å forklare kommunikasjonskulturer for både samarbeid og fagformidling innen blant annet politi, barnevern, helsearbeid og journalistikk. Konsekvenser og utfordringer belyses med grunnleggende kommunikasjonsteorier. Temaer som maktforhold og lederskap diskuteres og faktorer som empati, identitet og kroppsspråk blir vektlagt. Gjennom empiriske eksempler får leserne også erfare å bli «kommunisert til» på ulike måter.

...er, som i første utgave, alle aspekter ved fenomenet kommunikasjon slik det utspiller seg i behandlingsfagene - mellom enkeltpasienter og den enkelte behandler i klassiske medisinske møter, behandlere imellom i faglig drøfting, over linjeskillene i helsevesenet og mellom pasienter og store organisasjoner, som hjemmebaserte tjenester, sykehus, helsemyndigheter eller ... PDF Faglig råd for helse- og oppvekstfag ... ... per jensen og inger ulleberg. mellom ordene kommunikasjon i profesjonell praksis. 2. utgave. Mellom ordene.indd 3. 30.01.2019 13:24:22 Kommunikasjon Yrkesfaglig veiledning Elevsamtaler Pedagogikk - Utdanning. Land. Norge. Forskningsgrupper. Barneliv og profesjonsutøvelse. Lærerutdanning som danningsprosess: Dialogiske og kritiske perspektiver. ... Faglig kommunikasjon i praksis. Kapittel 2. s. ... Faglig kommunikasjon i praksis - norli.no ... . mellom ordene kommunikasjon i profesjonell praksis. 2. utgave. Mellom ordene.indd 3. 30.01.2019 13:24:22 Kommunikasjon Yrkesfaglig veiledning Elevsamtaler Pedagogikk - Utdanning. Land. Norge. Forskningsgrupper. Barneliv og profesjonsutøvelse. Lærerutdanning som danningsprosess: Dialogiske og kritiske perspektiver. ... Faglig kommunikasjon i praksis. Kapittel 2. s. 23-43 ... Dette lærer du. Faglig ledelse er det andre emnet i Mesterutdanningen.Undervisningen er delt inn i en felles del og en faglig fordypningsdel. For klasseromsstudenter som ikke er tømrere, tas faglig fordypning som et nettbasert studium med veileder. Lovgivning og faglig forsvarlighet. Kommunikasjon og samhandling Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ... I praksis kan det dreie seg om problemer med å ... Faglig skjønn, som jeg var inne på innledningsvis, er vanskelig å komme utenom når jeg skriver om forhold som gjelder vernepleiere som i møte med mennesker med en utviklingshemming er den signifikante andre. Hva handler i så fall faglig skjønn om? Det handler blant annet om normative standpunkter. Krav til faglig forsvarlighet Forsvarlighetskravet er et grunnleggende prinsipp i norsk helserett, både som grunnlag for helsepersonellets faglige vurderinger i daglig praksis, organisering av tjenestene og vurderinger som gjøres av Statens helsetilsyn i tilsynssaker. kommunikasjon i pasientomsorgen. Kommunikasjon er også et tema som er sentralt innenfor hvilken som helst praksis der man har med pasientomsorg å gjøre. Vi ville derfor skaffe oss mer kunnskap om hvilken betydning kommunikasjon har innenfor pasientomsorgen. Hensikten med oppgaven er å belyse kommunikasjonens og relasjonens betydning for god...