Miljø-økonomi E-bok


Miljø-økonomi - Finn Ragnar Førsund, Steinar Strøm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Finn Ragnar Førsund, Steinar Strøm
ISBN: 9788200453499
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,23

FORKLARING:

Formålet med boka er å gi en innføring i sosialøkonomiske analyser av miljøproblemer. Ved hjelp av enkle modeller viser forfatterne hvordan en kan bestemme optimalt forurensningsnivå, og drøfter ulike virkemidler for å få realisert disse optimale nivåene. Boka er tilpasset grunnfagsnivå i sosialøkonomi og passer for kurs på høyskolenivå i studier innen økonomi, ressurs- og miljøkunnskap samt tekniske fag.

...lgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788200453499 Forskingen omfatter analyser av dagens klimapolitikk og alternative utforminger av internasjonale avtaler og nasjonal politikk ... Tema 2020: LÆRE BRUKE BÆRE | Kulturvernforbundet ... . Virkemidlene som analyseres omfatter avgifter, kvotehandel, grønne og hvite sertifikater, investeringer gjennom den grønne utviklingsmekanismen CDM, tiltak rettet inn mot utvikling av ny teknologi og strategier for å øke oppslutningen om internasjonale klimaavtaler. For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig u ... Emne - Energi og miljø - TEP4225 - NTNU ... . For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe innen tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig. Seniortanken er et frittstående partipolitisk og næringsmessig uavhengig forum for samfunnsdebatt og analyse, med formål å arbeide med, og publisere, saker vedrørende: Faglig innhold. Emnet er en introduksjon til videre studier innen energi og miljø og det skal derfor gir oversikt og en bred forståelse av fagområdet. FNs bærekraftsmål er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng og innebærer at vi … kunne anvende sosialantropologiske omgrep og perspektiv i forståelsen av materialitet, miljø, økonomi og stad ; ha evne til kritisk tenking og kan gjere bruk av analytiske omgrep og perspektiv for å forstå lokale og globale samfunnsprosessar; kjenne til hovudtrekka i kvalitativ metode og kan reflektere over desse Norske Skog Saugbrugs AS i Halden får full CO2-kompensasjon og vil få ekstra utbetalinger på over 30 millioner kroner i 2019. Vi tilbyr deg en helhetlig og solid økonomi og lederutdanning med spesialisering på bærekraft. Hvordan lede og utvikle organisasjoner som bidrar positivt til samfunnet, miljøet og en solid økonomi? Hvordan utvikle bærekraftige produkter og markeder basert på fornybare råvarer og hvordan gjøre dette til en forretningsmessig fordel? -Vi tenker miljø, økonomi og sikkerhet Vi er sentralt lokalisert inordlands hovedstad Bodø, og tar rehabilitering av skorsteiner i hele landet. Vi utfører ...