Dyreetikk E-bok


Dyreetikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER:
ISBN: 9788276746976
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,95

FORKLARING:

Påstander om misbruk av dyr har ført til aksjoner, politiske protester og krav om lovendringer. Pelsdyroppdrett, eggproduksjon, sportsfiske og genteknologi i avl setter søkelys på normer, verdier og fakta som er grunnleggende for vår behandling av dyr. Et sentralt tema i flere av bidragene i denne boken er hvordan fisk bør behandles, siden fiskeoppdrett er en relativt ny og viktig næring i Norge. Dyreetikk inneholder beskrivelser av en rekke konkrete aktuelle problemstillinger, belysning av norsk retts standpunkt og filosofiske bidrag om dyrevelferd. Bokens første del ser på hvorfor vi må reflektere systematisk over dyreetikk, både ut fra våre moraloppfatninger og ut fra lovverket. Deretter presenteres ulike synspunkter på hvordan dyr bør behandles, eksempelvis ut fra kristen og hinduistisk moralfilosofi. I bokens siste del drøftes flere aspekter ved dyrevelferd, både med praktisk og teoretisk tilnærming. Boken er relevant for dem som er interessert i dyreetikk i sin alminnelighet, for studenter ved høyskoler og universiteter - og for næringsmiddelindustrien som får kritikk for uetisk oppdrett og slakt. Andreas Føllesdal er professor ved filosofisk institutt, Universitetet i Oslo og ARENA/Norges forskningsråd. Han er forsker, og er rådgiver blant annet om etikk i offentlig og privat sektor, om velferdsstatens verdigrunnlag og om europeiseringen av nasjonalstaten. Bidragsyterne er Arne Næss, Bergljot Børresen, Arne Frøslie, Andreas Føllesdal, Svein Åge Christoffersen, Kjell Madsen, Jens Saugstad, Per Ariansen, Cecilie M. Mejdell, Peter Sandøe, Pernille Fraas Johnsen, Stine B. Christiansen, Olav Gjelsvik og Bjørn Ramberg.

...ørsmål ligger i kjernen av Peter Singers dyreetikk ... Er det greit å behandle dyr slik vi gjør i landbruket? ... . Efskind sier at det også har skjedd flere positive endringer de siste årene. - Dyrevern blir, i motsetning til for bare 15 år siden, tatt på alvor av politiske partier, politiet og næringslivet. I «Uhåndterlig dyreetikk» (Morgenbladet 23. juni) advarer Agnes Bolsø, professor i kulturstudier, mot dyreetikk basert på likhet og likestilling. Innlegget er et svar til Lena Lindgrens kronikk (1 ... dyreetikk.no - Velkommen! ... . Innlegget er et svar til Lena Lindgrens kronikk (16. juni) og betraktninger som også tas opp i Samtidens temanummer om dyr og dyrevern.. Bolsø skriver at dyreetiske tilnærminger som problematiserer menneske/dyr-skillet visker ut reelle ... Rådet for dyreetikk hadde derfor forventet at utvalget i større grad hadde kommet med etiske argumenter for den anbefalingen flertallet fremmer. Slike argumenter er langt på vei fraværende. I «Stortingsmelding nr. 12 (2002-2003) om dyrehold og dyrevelferd» gikk Stortinget inn for å Uhåndterlig dyreetikk. Agnes Bolsø . Mennesket er ikke så unikt som bibelen og vitenskapen til nå har fortalt oss. Vi er ikke toppen av skaperverket. Mange har visst dette lenge, for eksempel aborginerne i Australia, indianerne i Amerika og samene i vår egen nordlige sfære. dyreetikk, både ut fra våre moraloppfatninger og ut fra lovverket. Andre del av boken presenterer forskjellige synspunkter på hvordan dyr bør behandles. Tredje del av boken drøfter flere sider ved dyrevelferd, både teoretisk og praktisk. Bidragsyterne er Arne Næss, Bergljot Børresen, Arne Frøslie, Andreas Har vi plikter mot dyr? - dyreetikk sett i lys av Kants filosofi Lars Erik Kolden Hovedoppgave i filosofi Filosofisk institutt Universitetet i Oslo Introduksjon . Dydsetikken er på en måte både den eldste og nyeste av de tre etiske hovedretningene. De grunnleggende prinsippene ble nemlig allerede formulert av Aristoteles i det gamle Hellas, men det var ikke før i andre halvdel av det 20. århundret, at moderne moralfilosofer formulerte dagens versjoner av teorien.. Dydsetikken skiller seg markant fra de to andre etiske retningene ... Andersen er også leder i Rådet for dyreetikk. For stor avstand mellom forbruker og dyr. Professoren mener at folk i dag har et mer distansert forhold til produksjon av mat enn tidligere. Før var det mer naturlig at flere hadde dyr som skulle avlives og bli mat, og at slakting var en naturlig del av det. Table of Contents: DYREETIKK SOM UTFORDRING (Animal Ethics as a Challenge): En fisks iboende verdi (The intrinsic value of a fish); Menneskets medfødte forutsetninger som vertskap for produksjonsdyr (Human beings* Congenital Conditions as Hosts for Production Animals); At dyr ikke skal lide i "utrengsmål" (Animals shall not suffer unnecessarily); DYREETIKK -BEGRUNNELSER (Animal Ethics ... Dyreetikkonferansen arrangeres av Minding Animals Norge og Rådet for dyreetikk. For mer informasjon, besøk nettsidene til Dyreetikkonferansen. null. Hvor Wergelandsveien 29 Når 23. november 2016, kl. 10.00 - 15.00. Redaksjonen. Redaktør: Bryndis Holm Ansvarlig redaktør: Asle Haukaas. Rådet for dyreetikk har også vurdert saken og konkluderer med at dette er forbudt i henhold til dyrevelferdsloven. I tillegg vises det til at EU-regelverk forbyr dette. Rådet for dyreetikk er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. Rådet for dyreetikk Norsk Kennel Klub har i dag deltatt på en dyreetikkonferanse i regi av Rådet for dyreetikk, hvor NKK holdt foredrag. Temaet for konferansen var "Menneskets mest avlede venn - dagens hundeavl i et etisk lys", og NKK snakket om dagens hundeavl i Norge....