Norges Bank 1816-2016 E-bok


Norges Bank 1816-2016 - Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen, Gjermund Forfang Rongved pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-13
FORFATTER: Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen, Gjermund Forfang Rongved
ISBN: 9788245019292
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,17

FORKLARING:

Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år. To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Gjennom 1800-tallet ble den siste oppgaven stadig mindre viktig, ettersom andre banker vokste frem. Oppgaver knyttet til å sikre et fungerende betalingssystem, finansiell stabilitet og krisebekjempelse som alle kjennetegner moderne sentralbanker kom i forgrunnen. Bankens rolle som kriseløser ble gjennom 1800-tallet utviklet i samspill med staten og de politisk valgte myndigheter. Gjennom disse oppgavene kom Norges Bank til å påvirke landets økonomiske, i perioder også politiske, utvikling. Særlig sentral ble sentralbanken i 1920- og 30-årene, en tid preget av dype økonomiske kriser og kraftige politiske brytninger. Etterkrigstiden ga en redusert betydning og selvstendighet for sentralbankene og særlig i Norge. Etter flere år med friere markeder, store oljeinntekter og betydelig oppbygning av kapital i oljefondet har Norges Bank igjen inntatt en sentral plass i norsk økonomi og politikk. Einar Lie (f. 1965) er professor i økonomisk historie ved Universitetet i Oslo Jan Thomas Kobberrød (f. 1973) er professor i historie ved Høgskolen i Sørøst-Norge Eivind Thomassen (f. 1986) er historiker og forsker ved Universitetet i Oslo Gjermund Forfang Rongved (f. 1980) er historiker med ph.d. fra Universitetet i Oslo

... finansiell stabilitet. Banken forvalter også Statens pensjonsfond utland ... Norges Bank 1816-2016 av Einar Lie (Innbundet) - Historie ... ... . Norges Bank tilbyr ingen banktjenester til privatpersoner eller foretak. Norges Bank noterer ca. 40 valutakurser. Kursene publiseres ca. kl. 16.00. Dersom du leter etter andre valutakurser enn de vi noterer, anbefaler vi at du bruker internasjonale oversikter på internett. Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år. To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi p ... Norges Bank 1816-2016 | Einar Lie mfl. - Fagbokforlaget.no ... . To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år.. To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Dette arbeidet er dokumentert i Norges Bank Staff Memo 2009/9. Ved senere revisjon har arbeidet særlig vært basert på følgende bøker som ble utarbeidet til Norges Banks 200-års-jubileum i 2016: Einar Lie, Jan Thomas Kobberrød, Eivind Thomassen og Gjermund F. Rongved: Norges Bank 1816-2016. Fagbokforlaget 2016 Norges Bank 1816 2016 tar for seg en av landets mest sentrale institusjoner de siste to hundre år. To oppgaver sto sentralt ved bankens fødsel: Å sikre en stabil verdi på sedlene den utstedte, samt å yte lån til landets innbyggere, som eneste bank i den nye staten. Norges Ba...