Læring og trivsel i en helsefremmende skole E-bok


Læring og trivsel i en helsefremmende skole - Hege E. Tjomsland, Nina Grieg Viig pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-20
FORFATTER: Hege E. Tjomsland, Nina Grieg Viig
ISBN: 9788205473683
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,49

FORKLARING:

Hva er en helsefremmende skole? Hva sier forskningen om sammenhengen mellom helse og læring? Og hvordan kan lærere tilrettelegge for en helsefremmende skole i praksis? I følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Tjomsland og Viig presenterer i denne boken forskning knyttet til sammenhengene mellom helse og læring. Skolen har tradisjonelt blitt betraktet, både av utdannings- og helsesektoren, som en viktig arena for forebyggende helsearbeid. Lærere har tatt ansvar for implementering og iverksetting av tiltak og programpakker knyttet til blant annet røyk og rus, kosthold, fysisk aktivitet og hygiene. Helsefremmende tiltak er grunnleggende for at elevene gjennom god helse og trivsel utnytter sitt potensiale for læring og utvikling. Forfatterne argumenter for at utdannings- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og de presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene.

...gs- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og de presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene ... Helsefremmende barnehager og skoler - Vestfold og Telemark ... ... . Helsefremmende arbeid i skolene skal bidra til god helse, trivsel, læring og gode holdninger for elever og ansatte. 1 Helsefremmende arbeid er forankret i skolen Det helsefremmende arbeidet er forankret i skolens årsplan, vedtekter, øvrige styringsdokumenter og arbeidsmåter. Arbeidet evalueres jevnlig. De ansattes kompetanse skal sikre en ... En helsefremmende skole er definert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en skole som på en strukturert og systematisk måte utvikler og iverksetter ... Helsefremmende skoler i Østfold - Skolematens venner ... . Arbeidet evalueres jevnlig. De ansattes kompetanse skal sikre en ... En helsefremmende skole er definert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en skole som på en strukturert og systematisk måte utvikler og iverksetter en plan for helse, trivsel og læring. Arbeidet må omfatte alle elever og alle som hører til på skolen. Helsefremmende tiltak er grunnleggende for at elevene gjennom god helse og trivsel utnytter sitt potensiale for læring og utvikling. Forfatterne argumenter for at utdannings- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og de presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene. 6 og fysiske forhold på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.» (Meld. St. 22 (2010-2011)). Høy trivsel på skolen vil ikke bare kunne bidra til å fremme læring, men Helsefremmende skoler En helsefremmende skole er definert av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som en skol...