Synlig læring E-bok


Synlig læring - John Hattie, Gregory Yates pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-06-10
FORFATTER: John Hattie, Gregory Yates
ISBN: 9788202443078
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,26

FORKLARING:

Synlig læring - Hvordan vi lærer forklarer de viktigste prinsippene og strategiene for læring og beskriver hvorfor det noen ganger kan være så vanskelig, mens det andre ganger likevel kan være så enkelt. Denne boken henvender seg til lærere og elever og er skrevet i en tilgjengelig og engasjerende stil. Den kan leses fra perm til perm eller kan brukes kapittel for kapittel som grunnlag for essayskriving eller utvikling.John Hattie er professor og direktør ved Melbourne Education Research Institute på University of Melbourne, Australia, og visedirektør ved Science of Learning Research Centre. Han er forfatter av Synlig læring og Synlig læring - for lærere, som begge ble utgitt på norsk i 2013, og er medredaktør (sammen med Eric Anderman) for International Guide to Student Achievement, som også utgis av Routledge forlag. Gregory C.R. Yates er seniorforeleser i utdanningsfag ved University of South Australia. Han sitter i redaksjonsrådet for tidsskriftet Educational Psychology og har bidratt med en rekke rapporter innenfor kognitiv informasjonsbearbeiding og sosial læringsteori.

... boken henvender seg til lærere og elever og er skrevet i en tilgjengelig og engasjerende ... Synlig læring - hvordan vi lærer | John Hattie ... ... ... Siden udgivelsen af bogen om synlig læring med titlen «Visible Learning» 1 i 2009 er den newzealandske forsker John Hatties indflydelse på det pædagogiske felt i Danmark blevet stadig større. Faktisk i en grad, så nogle taler om en decideret «Hattierevolution» (Qvortrup 2015) - og «overalt i uddannelsesverdenen synes der at foregå en udvikling i retning af det såkaldte synlig ... I boken Synlig læring analyserer og drøfter Hattie 138 ulike variablers betydning for ... Synlig læring av John Hattie (Heftet) | Cappelen Damm forlag ... ... I boken Synlig læring analyserer og drøfter Hattie 138 ulike variablers betydning for elevenes læringsutbytte.Analysene bygger på 800 metanalyser, som igjen er bygget på ca. 50 000 studier omkring hva som har effekt på læring.Variablene sbetydning uttrykkes i effektstørrelser slik disse fremgår av de forskjellige studiene Hattie bygger sin forsking på.Effekter fra 0,00 til 0,19 ... Synlig læring - for lærere tar det et steg videre og bringer disse banebrytende konseptene til et helt nytt publikum. Boken er skrevet for elever, lærerstudenter og praktiserende lærere, og forklarer hvordan man kan implementere prinsippene i Synlig læring til hvilket som helst klasserom, hvor som helst i verden. Synlig læring uden målstyring. Eleven har ikke mål men får synliggjort læring, udvikling, produkter og resultater. Jeg synes målet må være at have begge dele til stede samtidigt. Jeg synes, at målstyret undervisning uden synlig læring bliver lidt tomt og mister sin styrke. Kjøp Synlig læring for lærere fra Bokklubber John Hatties banebrytende bok, Synlig læring, er en sammenfatning av resultatene fra mer en 15 års forskning med flere millioner elever involvert, og representerer den største samlingen av evidensbasert forskning som er gjort noensinne på hva som faktisk virker i skolen for å forbedre læring. Synlig læring. Hvor er jeg? Hvor skal jeg? Hvordan skal jeg komme meg dit? God egenvurderingskompetanse, å forstå og kunne bruke mål, kriterier og tilbakemeldinger har mye å si for elevenes læringsutbytte. Læring for fremtiden. Haukås skole sin visjon er "Læring for fremtiden" "Når læreren ser læring gjennom elevens øyne, og når eleven ser seg selv som sin egen lærer". På Haukås skole er vi opptatt av å gjøre læring synlig for hver enkelt elev. Det vil si å hjelpe elevene til å bli bevisst på når og hvordan de lærer, og til å forstå og kunne bruke mål, kriterier og tilbakemelding i sin læringsprosess, slik at den enkelte elev har kontinuerlig ... sterkest effekt på elevenes læring. • Læreren må kunne se læring gjennom øynene til elevene og på den måten gjøre læring synlig for eleven selv. • Vi trenger lærere som overveier og drøfter egne praksis ut fra forskningsbasert kunnskap. • Læring handler om det som foregår i undervisningen, ikke om Kjøp Synlig læring for lærere fra Bokklubber John Hatties banebrytende bok, Synlig læring, er en sammenfatning av resultatene fra mer en 15 års forskning med flere millioner elever involvert, og representerer den største samlingen av evidensbasert forskning som er gjort noensinne på hva som faktisk virker i skolen for å forbedre læring. Boka viderefører og utdyper viktige prinsipper og ideer fra de to foregående bøkene av Hattie; Synlig læring og Synlig læring for lærere. Hattie, J. & Yates, G. (2014). Synlig læring Oslo: Cappelen Damm akademisk. I forsøket på å gjøre læring synlig går viktige nyanser tapt, og hans bidrag er i stor grad preget av et bestemt syn på hva læring er og skal være. Artikkelen er oversatt fra dansk av Tore Brøyn, og er også publisert i Bedre Skole nr. 4/2018 ....