Mobbing i skolen E-bok


Mobbing i skolen - Dan Olweus pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-03-15
FORFATTER: Dan Olweus
ISBN: 9788200408109
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,62

FORKLARING:

En av verdens fremste eksperter på fenomenet mobbing, professor Dan Olweus, gir en lettfattelig oversikt over hva man i dag vet om mobbing. Han beskriver en rekke tiltak som både lærere og foreldre kan ta i bruk for å motvirke og forebygge mobbing - og refererer til en større undersøkelse som er gjennomført i Norge. En bok for alle lærere og foreldre.

...obben sin, kan få tvangsmulkt i form av dagbøter ... Hva er mobbing? - Mobbing - Skole - Læringsmiljøsenteret ... . _____ Foreningen Mobbing i Skolen bistår familier i mobbesaker og jobber politisk for en vesentlig og varig nedgang i mobbingen skolen t å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing t å løse mobbesaker raskt t å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt Det er viktig at dere involverer hele skole-miljøet. Dere må engasjere elever og foreldre i arbeidet ... Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre? ... . Dere må engasjere elever og foreldre i arbeidet, og alle må få en forståelse av hvor viktig arbeidet mot mobbing er. Skolene understreker overfor forskerne at de har sett en endring over tid, fra synlig, fysisk mobbing til mer skjulte konflikter, krenkelser og mobbing. - Det en lærer kalte «NRK-mobbing» - der en gjeng store gutter som står i en ring og sparker et offer som ligger sammenkrøket på bakken - er det omtrent ikke lenger å finne blant skolene i studien. Foreningen Mobbing i Skolen bistår familier i mobbesaker og jobber politisk for en vesentlig og varig nedgang i mobbingen Innsatsteam mot mobbing. Gjennom denne modulen ønsker senteret i samarbeid med skolene å opprette innsatsteam mot mobbing. Les mer om vårt tilbud om kompetanseutvikling: Innsatsteam mot mobbing. Forskning og prosjekter Læringsmiljøprosjektet Foreningen Mobbing i Skolen bistår familier i mobbesaker og jobber politisk for en vesentlig og varig nedgang i mobbingen Mobbing — noen årsaker og virkninger. ... Mange skoler har elever med svært forskjellig bakgrunn, og som er blitt oppdratt på vidt forskjellige måter. Noen barn er dessverre aggressive fordi de har lært hjemme at den beste måten å få viljen sin på, ... Egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker. Informasjon til elever og foreldre Skolene har plikt til å informere elever og foreldre om rettigheter om skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Foreningen Mobbing i Skolen bistår familier i mobbesaker og jobber politisk for en vesentlig og varig nedgang i mobbingen Ifølge opplæringsloven § 9 A-4 har alle som arbeider på skolen plikt til å varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeieren i alvorlige tilfeller. Skolen har også plikt til å iverksette tiltak dersom det avdekkes mobbing. I alle fall har de god grunn til å frykte at det skjer igjen; at de opplever mobbing på skolevegen, på skolen, i nabolaget eller på internett. Spekter er et ikke-anonymt digitalt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Mobbing som foregår på nett eller i sosiale medier kan også utløse aktivitetsplikten for skolen. Vi ser...