Forbrukerkjøpsloven E-bok


Forbrukerkjøpsloven - Anne Bang Lyngdal, Svein Børre Lyngdal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-10
FORFATTER: Anne Bang Lyngdal, Svein Børre Lyngdal
ISBN: 9788245023183
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,7

FORKLARING:

Denne pakken inneholder Forbrukerkjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven - oppgavesamling. Hovedboken omhandler forbrukerkjøpsloven. Den er skrevet for jurister og rettsforskere som arbeider med forbrukerrettslige spørsmål. For å gi innsikt i de sentrale prinsippene som forbrukerkjøpsloven bygger på, belyses bestemmelsene ut fra aktuelle forarbeider, dommer fra Høyesterett og rikholdig praksis fra Forbrukertvistutvalget. Boken har språklig enkle tekster, mange eksempler, henvisninger til forarbeider, aktuelle høyesterettsdommer og rikholdig med praksis fra Forbrukertvistutvalget. Oppgavesamlingen inneholder oppgaver med svar relatert til ulike problemstillinger i forbrukerkjøpsloven og er velegnet til undervisningsformål på høgskole- og universitetsnivå. Den inneholder øvingsoppgaver med fasit, en kort innføring i juridisk metode og større arbeidsoppgaver med løsningsveiledninger. Oppgavesamlingen er knyttet til boken Forbrukerkjøpsloven av Lyngdal og Lyngdal, men kan også brukes separat. Anne Bang Lyngdal er ansatt som instituttleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Svein Børre Lyngdal er ansatt i undervisnings- og forskerstilling i jus ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

...es salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet, se forbrukerkjøpsloven § 1 annet ledd ... Reklamasjonsfrister i kjøp- og forbrukerkjøpsloven ... . Kjøp med andre partskonstellasjoner enn dette, reguleres av kjøpsloven.Forbrukerkjøpsloven er preseptorisk ... Dersom du kjøper en vare fra en privatperson istedenfor en næringsdrivende, er det kjøpsloven som gjelder - og ikke forbrukerkjøpsloven. Dine rettigheter er ganske like, det samme gjelder klagegangen, enten du har handlet i butikk eller av en privatperson. Kjøpsloven gjelder ogs ... Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) - Lovdata ... . Dine rettigheter er ganske like, det samme gjelder klagegangen, enten du har handlet i butikk eller av en privatperson. Kjøpsloven gjelder også, dersom selger bruker en ikke-profesjonell mellommann. I Norge har man i henhold til forbrukerkjøpsloven en generell lovbestemt reklamasjonsrett på 2 år. Man har en 5 års frist på varer som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år. Selger har rett til å forsøke å reparere samme mangel 2 ganger. Dersom samme mangel oppstår 3 ganger kan kjøper kreve heving av kjøpet og få pengene tilbake. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer gir en grundig gjennomgang av lovens bestemmelser, men med et fokus på praktiske problemstillinger. Pris: 1245,-Legg i handlekurv Pris: 1245,-Legg i handlekurv Det er lagt betydelig vekt på å beskrive og anbefale løsninger på spørsmål som oppstår i det daglige. Boken refererer relevant ... Forbrukerkjøpsloven. Noen sentrale bestemmelser: Hvis et produkt har en feil som utgjør en mangel etter forbrukerkjøpsloven, kan forbruker ha krav på retting eller omlevering, prisavslag, heving og/eller erstatning. En mangel foreligger normalt hvis produktet ikke samsvarer med avtalen. Er det derimot en feil etter forbrukerkjøpsloven, kan kunden kreve å få erstattet fraktkostnadene, sier Ann Hege Skogly, kommunikasjonsrådgiver i Forbrukerrådet. Dette betyr at vår leser kan kreve tilbake fraktkostanden fra nettbutikken som solgte ham og reparerte smarttelefonen. Forbrukerkjøpsloven (Lov om forbrukerkjøp). Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1. Alminnelig virkeområde Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet. Forbruker defineres vanligvis som en fysisk person som kjøper en vare eller en tjeneste utenfor næringsvirksomhet eller yrke, der tingen eller tjenesten hovedsakelig er til privat bruk. Denne definisjonen skiller såkalte forbrukerkjøp fra transaksjoner som skjer i næring, f.eks mellom næringsvirksomheter og andre, juridiske personer eller institusjoner. Lov og rett, advokat hjelp - alt innen jus og jurdisk bistand. Les om arbeidsmiljøloven, rett til arv, stiftelse av selskap eller få råd fra advokater Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der selgeren opptrer i næringsvirksomhet, mens kjøperen er en forbruker. I slike tilfeller skal loven gi forbrukeren en særlig beskyttelse mot den presumptivt sterkere parten,- den næringsdrivende. Selgerens rettingsadgang. I henhold til forbrukerkjøpsloven av 2002 skal feil som oppdages innen seks måneder etter levering, regnes for å ha eksistert på leveringstidspunktet. Etter perioden på seks måneder har partene delt bevisbyrde for å påvise eventuelle feil....