Sosial nettverksstøtte ved brå død E-bok


Sosial nettverksstøtte ved brå død - Kari Dyregrov, Atle Dyregrov pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-01-02
FORFATTER: Kari Dyregrov, Atle Dyregrov
ISBN: 9788245004847
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,5

FORKLARING:

Boka fokuserer på å gi veiledning og råd til sosiale nettverk som støtter etterlatte etter brå, uventede dødsfall. Forfatterne viser hvordan de etterlattes sosiale nettverk viser stor vilje, men også stor usikkerhet omkring hvordan de skal støtte bekjente i en slik situasjon. Som et resultat av dette, opplever ofte de etterlatte at forholdet til venner og familie blir vanskelig. I tillegg er det slik at svært mange opplever samme vansker når dødsfallet skjer mer forventet, f.eks. ved kreft. Så selv om boken vil ta utgangspunkt i traumatiske dødsfall, vil selvsagt veiledningen og rådene være til nytte etter forventede dødsfall også. Boka er basert på helt ny forskning, foretatt av forfatterne selv, hvor fokuset har vært å studere relasjonen og kommunikasjonen mellom partene. Veiledningen er i stor grad basert på etterlattes, og sosiale nettverks erfaringer og ser nærmere på hva som kan bedres i støtteprosessene mellom dem. I tillegg baserer boka seg på forfatternes kliniske erfaring og utallige møter og dybdeintervjuer med etterlatte og deres sosiale nettverk. Få fagfolk har møtt og kartlagt flere mennesker fra disse gruppene enn Kari og Atle Dyregrov. Etterlatte kan ha mye å hente fra boka; de får råd om hvordan de kan komme venners støtteforsøk i møte, f.eks. gjennom tydelig å kommunisere sine behov og unngå isolasjon. Dessuten vil boka omtale nettverkets møte med etterlatte - en realitet etterlatte vet lite om. Profesjonelle hjelpere (prest, politi, medisinsk personale, psykologer, skolefolk, begravelsesbyrå) har som målsetting å gi faglig hjelp i kontakt med sorg- og kriserammede. I tillegg skal de mobilisere og gi råd om betydningen og bruk av sosial nettverksstøtte. Slik vil boka, i tillegg til å gi dem kunnskap om etterlattes og sosiale nettverks reaksjoner, være svært nyttig for deres arbeid med etterlatte. Boka er derfor også aktuell for studenter som utdanner seg til disse yrkene. Dr. philos. Kari Dyregrov holder for tiden på med et post-doktorarbeid på hovedmålgruppene for boka; etterlatte ved brå, uventet død og deres sosiale nettverk. Hun er sosiolog og jobber ved Senter for Krisepsykologi i Bergen og ved Nasjonalt folkehelseinstitutt i Oslo. Dr.philos. Atle Dyregrov har skrevet en rekke fagbøker som er oversatt til mange språk. Han er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Senter for Krisepsykologi i Bergen.

...handling. Jeg møter dem som har mistet sin aller kjæreste brått, og jeg treffer dem som har sittet ved sykehussengen dag ut og dag inn og sett døden komme sakte ... Pårørende må ivaretas - Sykepleien ... . 8. Helse Sør-Øst. Håndbok for akutt psykososial støtte ved brå dødsfall. Oslo: Akershus universitetssykehus, 2011. 9. Dyregrov A, Dyregrov K. Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? Bergen: Fagbokforlaget, 2007. 10. Stabrun EJ. Bud bærer. Samtaler ved plutselig død. Hjem / Arkiv / Årg 13 Nr 1 (2008): Et internasjonalt fokus på selvmordsproblematikken / Bokanmeldelser ... Sosial nettverksstøtte ved brå død (Hvordan kan vi hjelpe ... ... . 10. Stabrun EJ. Bud bærer. Samtaler ved plutselig død. Hjem / Arkiv / Årg 13 Nr 1 (2008): Et internasjonalt fokus på selvmordsproblematikken / Bokanmeldelser Aktuell litteratur: Sosial nettverksstøtte ved brå død: hvordan kan vi hjelpe? Gå tilbake til artikkeldetaljene Aktuell litteratur: Sosial nettverksstøtte ved brå død: hvordan kan vi hjelpe? Nye faglige retningslinjer for forebygging av selvmord i psykisk helsevern Last ned Last ned PDF Last ned Last ned PDF Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år og har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt. Hun har en rekke tidsskrifts- og bokpublikasjoner, deriblant bøkene Sosial nettverksstøtte ved brå død - hvordan kan vi hjelpe?; Mestring av sorg; og Etter selvmordet. I fjor ga hun ut boken "Sosial nettverksstøtte ved brå død". Helsedirektoratet gir neste år ut en veileder for hvordan etterlatte etter selvmord kan ivaretas. smp-stories-bottom-widget Dyregrov, K Dyregrov, A. Sosial nettverksstøtte ved brå død Hvordan kan vi hjelpe? 268 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 349 ISBN 978-82-450-0484-7 Det er sjelden det ene forordet i en bok er... Hun har forsket på etterlatte ved traumatisk død i 25 år og har vært prosjektleder for en rekke forskningsprosjekt. Hun har en rekke tidsskrifts- og bokpublikasjoner, deriblant bøkene Sosial nettverksstøtte ved brå død - hvordan kan vi hjelpe?; Mestring av sorg; og Etter selvmordet. Dyregrov, Atle: Sosial nettverksstøtte ved brå død (Å) Hilal, Sara: Djevelens datter (Å) Løver, Aida Helene, Beverfj. Alexandra, Dyregrov, Atle: Det bor et barn i mitt hjerte (Å) Tore Renberg - forftatterhefte (Å) Solheim, Erik Møller: En stemme for Obama (Å) Ulvund, Stein E. : Forstå barnet ditt 12-16 år (R ) Kjøp bøker av Kari Dyregrov. ... Postadresse: 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon: + 47 21 61 65 00 Organisasjonsnummer: 948 061 937 Sosial nettverksstøtte ved brå død: hvordan kan vi hjelpe? ISBN 9788245004847, 2007, Atle Dyregrov, Kari Dyregrov . Fra 300,-Kjøp Selg. Oppvekst med psykiske lidelser hos nære pårørende ... Utfordringer, omsorg og hjelpetiltak (2001), i samarbeid med Gustav Lorentzen og Kjell Raaheim (red.) Katastrofepsykologi, 2. utgave (2002) Psykologisk debriefing. Hvordan lede gruppeprosesser etter kritiske hendelser (2002) Sorg hos barn, 2. utgave. En håndbok for voksne (2006) Sosial nettverksstøtte ved brå død. Hvordan kan vi hjelpe? Sosial nettverksstøtte ved brå død av Kari Dyregrov , Atle Dyregrov heftet, 2008, Norsk (bokmål), ISBN 9788245004847. Boka fokuserer på å gi veiledning og råd til sosiale nettverk som støtter etterlatte etter brå, uventede dødsfall. Forfatterne viser hvordan de etterlattes sosiale nettverk ......