Entreprenørskap på norsk E-bok


Entreprenørskap på norsk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER:
ISBN: 9788245004052
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,24

FORKLARING:

Boka gir en bred teoretisk og empirisk innføring i entreprenørskap. Den legger grunnlaget for en bred forståelse av entreprenørskap som et samfunnsmessig fenomen og som drivkraft for økonomisk utvikling. Entreprenørskap dreier seg om å utvikle ny forretningsmessig virksomhet og omhandler prosesser som har avgjørende betydning for fornyelse og utvikling i næringslivet. Økonomen Schumpeter regnes som den personen som har utviklet den grunnleggende teorien om entreprenørskap. Med utgangspunkt i hans forståelse av økonomisk utvikling, gir boka i første del en bred teoretisk gjennomgang av sentrale begreper og teorier knyttet til entreprenørskap, og dette belyses med eksempler fra dagens norske virkelighet. Boka gir deretter en bred empirisk gjennomgang av forhold som påvirker etableringer av nye virksomheter, og hva som ligger til grunn for disse, slik som entreprenørenes bakgrunn, motiver og deres begrunnelser for lokalisering. Videre analyseres entreprenørskap i ulike geografiske miljøer, og boka påviser viktige forskjeller mellom entreprenørskap i sentrale og perifere områder. Ulike temaer i tilknytning til entreprenørskap, slik som finansiering, forskningsbasert entreprenørskap, nettverk og kjønnsdimensjonens betydning for entreprenørskap, blir også diskutert. Avslutningsvis diskuterer boka aktuelle strategier for å legge til rette for entreprenørskap. Linjene blir trukket til dagens innovasjonspolitiske strategier, og det diskuteres hvordan det kan utvikles et mer entreprenørielt samfunn. Bokas redaktør er Olav R. Spilling. Han har omfattende forskningsbakgrunn fra temaer knyttet til små foretak, entreprenørskap, innovasjonssystemer og dynamiske prosesser i næringslivet. Spilling har skrevet en rekke artikler og bøker om dette og om politiske strategier i tilknytning til disse områdene.

...om et samfunnsmessig fenomen og som drivkraft for økonomisk utvikling ... Introduksjon til entreprenørskap | BI ... . Entreprenørskap dreier seg om å utvikle ny forretningsmessig virksomhet og omhandler prosesser som har avgjørende betydning for fornyelse og utvikling i næringslivet. Økonomen ... Introduksjon til entreprenørskap. Dette kurset gjør rede for sentrale temaer og begreper innen fagområdet entreprenørskap, med særlig vekt på entreprenørens rolle og egenskaper, samt utvikling og kommersialisering av forretningsideer. Videre gjennomgår rapporten aktuelle virkemidler og tiltak i offent ... Forsiden | Ungt Entrepenørskap - Ungt Entreprenørskap ... . Videre gjennomgår rapporten aktuelle virkemidler og tiltak i offentlig regi, og peker på hvordan det kan arbeides videre med å legge til rette for sosialt entreprenørskap. Den tverrdepartementale arbeidsgruppen videreføres i 2018 som en kontaktgruppe for departementer som har virkemidler av relevans for sosialt entreprenørskap. "Perspektiver på entreprenørskap" er ikke bare en entreprenørskapsbok på norsk, den har også sitt utgangspunkt i norske forhold. - Siktemålet med boka er å gi studenter en bred innsikt i entreprenørskap, hva det er og hva en bør tenke på. Målgruppen er imidlertid alle som er interessert i forretningsutvikling og ... Perspektiver på entreprenørskap handler om entreprenørskap i norsk og internasjonal sammenheng. Siktemålet med boken er å gi studenter en bred innsikt i dette fagfeltet. Målgruppen er alle som er interessert i forretningsutvikling og virksomhetsetablering. Entreprenørskap. Norsk næringsliv. Norsk næringsliv i et historisk perspektiv; ... På bygda er gjerne utviklingsmidler og ressurser satt inn for å stimulere til et mer allsidig næringsliv og kunne styrke og videreforedle produkter fra jordbruk og skogbruk. 2 Beskrivelsen av entreprenørskap i utdanningen bygger på defini-sjoner av entreprenørskap som regjeringen har lagt til grunn bl.a. i St.meld. nr. 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge: Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer økonomiske muligheter og gjør noe med Prosjektet «Læring gjennom pedagogisk entreprenørskap» er gjennomført på oppdrag fra KS. Bakgrunnen for prosjektet er at KS ønsket konkrete og praktiske eksempler på hvordan pedagogisk entreprenørskap kan komme til uttrykk i skolehverdagen, til bruk og inspirasjon i arbeidet med fagfornyelsen. Norsk-fransk ordbok fra Ordbok.com. Oversett enkeltord eller uttrykk/setninger. Mange oppslagsord og tips for god oversetting / andre ordbøker. Vi kan nesten garantere at du får den norsk-franske oversettelsen du er ute etter! På Evenstad jobbes det med Ungt entreprenørskap og hvert år utfordres studentene til å komme opp med skoglige bedriftsidéer. To blir presentert på Østerdalskonferansen. I år fikk Kim van Kooten fortelle om idéen om å utdanne flyktninger i landbruk for integrering og samtidig motvirke fraflytting fra bygda. Mer informasjon Tilgjengelig fra: 6. juni 2020 kl. 21:03 Tilgjengelig til: 6. juni 2030 kl. 23:00 Produksjonsår: 2020 Lengde: 1 t 57 min Entreprenørskap Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 Entreprenørskap 1. Entreprenørskap Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon om faget. Videre ser vi på begrepet entreprenørskap og hva vi mener med det. Leksjonen tar en gjennomgang av kritiske faktorer når man skal Opprett en konto eller logg deg inn på Facebook. Hold kontakten med venner, familie og andre du kjenner. Del bilder og videoer, send meldinger og få......