Læringsstrategier E-bok


Læringsstrategier - Eyvind Elstad pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Eyvind Elstad
ISBN: 9788215009438
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,87

FORKLARING:

Boken setter søkelyset på lærernes praksis. Den tar opp læringsstrategier i forhold til lesing, skriving og bruk av digitale verktøy, samt læringsstrategier i forhold til sentrale skolefag. Har register.

...nspsykologi. Læringsstrategier og digital kompetanse ... Netteleven.no - Læringsstrategier ... . En datamaskin kan være et godt verktøy å bruke når det gjelder læringsstrategier, for flere grunner: - Elevene blir som oftest mer motivert når de får bruke data - En datamaskin kan hjelpe eleven til å behandle informasjon fortere og enklere enn skriving (f eks lage et tankekart fortere) Læringsstrategier som benyttes i studier og skolegang finnes i mange varianter og former, tilpasset ulike typerlæringsstoff og elevene alder. Felles for dem alle er at hensikten blir å organis ... Læringsstrategier - Nesoddtangen skole - Skoleportal ... . Felles for dem alle er at hensikten blir å organisere og strukturere kunnskapen/lærestoffet slik at det øker læringsutbyttet. - Læringsstrategier Gode læringsstrategier fremmer elevenes motivasjon for læring og evne til å løse vanskelige oppgaver også i videre utdanning, arbeid og fritid. Hvilke læringsstrategier elevene bruker for individuell læring og læring sammen med andre, vil avhenge av deres forventninger og den aktuelle læringssituasjonen. Moava.org ... ... Læringsstrategier må ligge i bunn, hvis elevene skal mestre arbeidsformen tema- og prosjektarbeid. På neste side finner du et skjema over de ulike fasene vi går igjennom når vi arbeider med et prosjekt. Studer skjemaet. Hvilke læringsstrategier synes du passer i de ulike fasene? SIDER OM LæRINGSSTRATEGIER. Udir - Læringsstrategier; Trondheim kommune - Teori om læringsstrategier m/eks; elevsiden.no - Studiestrategier; Lesenøkkelen - Eigersund - Læringsstrategier; SIDER OM LESESTRATEGIER. lesesenteret.uis.no - Plakater om lesing og språk. Læringsstrategier er metoder som eleven kan bruke for å komme i gang; skaffe seg oversikt over tekst og bilder; plukke ut det viktigste; systematisere stoffet; huske noe; bli klar over hva en har lært; På Birkeland skole har vi laget en plan over strategier som elevene skal lære i løpet av barneskoletida. Begrepene læringsstrategier, læringsstiler og mange intelligenser er i vinden i skoleNorge. Her vil vi se på hvordan en del av det som ligger i begrepet læringsstrategier kan utnyttes i forhold til naturfaget, og hvordan dette kan bidra både til bedre stoffbearbeiding og til å stimulere en del av de grunnleggende ferdigheten i faget. Strategier. I Naturfagsenterets rike undervisningsopplegg er undervisnings- og læringsstrategier bakt inn i lærerveiledningene. Bruk av strategiene gir gode rammer for undervisningen og hjelper elevene å fokusere på ideene som presenteres. Læringsstrategier er verktøy man kan bruke for å huske bedre, forstå bedre og kontrollere sin egen læring. Læringstrategier er framgangsmåter elevene kan bruke for å planlegge og organisere egen læring. For at elevene skal kunne være med å ta ansvar for egen læring, må de lære og øve på ulike læringstrategier. Les artikkelen om læringsstrategier og svar deretter på oppgavene. ... Skolen må derfor gi opplæring i ulike læringsstrategier og vise eleven hvordan han kan overvåke og justere egne læringsforsøk. Dette skjer når eleven utøver metakognitiv kontroll . Lærerne bør justere sin undervisningsstil i forhold til enkeltelevenes læringsstil. Ein oversikt over nokre vanlege læringsstrategiar. I dagens samfunn vert vi utsett for store mengder informasjon kvar dag. Dette gjeld og for elevar som går på skulen. Læringsstrategier er fremgangsmåter elever bruker for å forstå innholdet i det de leser og for å organisere egen læring. Forskning viser og vår erfaring er at systematisk arbeid med strategier gir gode lesere. Gode lesere forbereder seg på den teksten de skal lese, er aktive mens de leser og bearbeider innholdet og ny kunnskap. Det presiseres at undervisning som fremmer elevenes bruk av læringsstrategier, er en måte å bidra til dette. Det krever tilstrekkelig med tid og tilstrekkelig utfordrende tekster. Lesestrategier og strategisk lesing. Lesestrategier er en form for læringsstrategier som elever bruker når de skal lese og forstå tekster. Læringsstrategier er metoder en bruker for å tilegne seg ny kunnskap. Gjennom bruk av læringsstrategier kan en i større grad få til tilpasset undervisning. Læringsstrategier omfatter alle slags notat-, disposisjons- og husketeknikker. De fremmer læring ved å aktivisere forkunnskaper og refleksjon. Læringsstrategier er ikke målet, men et middel for å lære. 4 Læringsstrategier Gaupen skole 7.trinn 6. trinn *Førlesing *Underveislesing *Etterlesing *Tankekart/Utvidet tankekart *BISON-overblikk *VØL-skjema *Jeg leste at setninger *Lese tabeller *Fri form-kart *Nøkkelord *Kolonnenotat...