Forurensningsloven E-bok


Forurensningsloven - Øystein Wang pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-07
FORFATTER: Øystein Wang
ISBN: 9788205459731
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,19

FORKLARING:

Forurensningsloven er det viktigste juridiske virkemiddelet i arbeidet med å motvirke forurensnings- og avfallsproblemer fra norske kilder. I denne oppdaterte kommentarutgaven blir det gitt en praktisk rettet gjennomgang av lovens bestemmelser til nytte for både jurister og ikke-jurister som på en eller annen måte forholder seg til Forurensningsloven. Forurensningsloven er en moderne, men nokså komplisert fullmaktslov som gir forvaltningen vide rammer for myndighetsutøvelsen. Loven kan ha stor betydning for samfunnsutviklingen. Forurensningsloven og dens anvendelse på utslipp fra gasskraftverk fikk for eksempel politisk betydning og var den direkte foranledningen til den første Bondevik-regjeringens avgang i år 2000. Boken er en oppdatert versjon av 1. utgave av kommentarutgaven til forurensningsloven, som ble utgitt i 2005. Boken er utfylt og oppdatert med all nyere lovgivning, relevante rettsavgjørelser, sivilombudsmannsuttalelser, forvaltningspraksis med mer.

...ensningsloven med samtykke fra planmyndigheten ... PDF Kommunens og fylkesmannens myndighet etter forurensningsloven. ... . Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning og redusere eksisterende forurensning, samt redusere mengden avfall og fremme bedre avfallshåndtering. Kort om forskriften: Forurensningsforskriften gir detaljerte regler om forurensning. Overordnede regler finnes i forurensningsloven. Forurensning kan være tilføring av stoffer til luft, vann eller grunn, støy og rystelser, lys og stråling og påvirkning av temperaturen, se forurensningsloven § 6. I forurensningsloven § 11 heter det videre ... Forurensningsloven - Forurensningsloven | Klima | Miljø ... ... . I forurensningsloven § 11 heter det videre at forurensningsspørsmål om mulig skal søkes løst for større områder under ett og på grunnlag av planer. Av forurensningsloven § 33 a om utarbeidelse av avfallsplaner framgår det at avfallsplan etter forurensningsloven og kommuneplan etter plan- og bygningsloven skal samordnes. Forurensningsloven (forkortet forurl) er et miljøpolitisk virkemiddel som brukes for å hindre forurensende utslipp.Den trådte i kraft 1. oktober 1983. Loven setter et generelt forbud mot forurensende utslipp, men åpner for at virksomheter kan søke miljømyndighetene om utslippstillatelse. Forurensningsloven har blant annet blitt brukt til å sette vilkår for utslipp av CO...