Skadeserstatningsloven E-bok


Skadeserstatningsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-04
FORFATTER:
ISBN: 9788202613839
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,55

FORKLARING:

Skadeserstatningsloven (lov om skadeserstatning) m/forskrift - med endringer, sist ved lov av 18. desember 2015 nr. 124 (i kraft 1. mars 2018)

...deforsikringsloven. Ved personskade hos barnet stilles det ikke lenger krav til hvor mye barnets ervervsevne er satt ned med ... NPE - Slik beregner vi erstatningen din ... . Formuesskattefritaket gjelder frem til og med inntektsåret barnet/ungdommen fyller 21 år. Skadeserstatningsloven § 3-3 ramser opp en rekke straffebud. Grovt uaktsomt eller forsettlig brudd på en av disse gir krav på oppreisning selv om det ikke er tale om noen personskade. Dette gjelder følgende straffbare handlinger i straffeloven: § 147 - Innbrudd §§ 168 og 169 - Falsk forklaring eller a ... Erstatningsrett - Jusleksikon.no ... . Dette gjelder følgende straffbare handlinger i straffeloven: § 147 - Innbrudd §§ 168 og 169 - Falsk forklaring eller anmeldelse Etter skadeserstatningsloven § 1-5 nr 1 vil eieren i utgangspunktet ha et objektivt ansvar for skader husdyr volder på personer og deres klær. Dette gjelder imidlertid ikke der noe annet følger av særlige lovbestemmelser, jf § 1-5 nr 5. av skadeerstatningskrav etter skadeserstatningsloven § 3-10 første ledd første punkt., jf. § 3-1 som gjelder erstatning for skade på person med økonomisk tap. Jeg vil se på hva som er gjeldende rett i Norge om slik overdragelse, samt begrunnelsen og hensiktsmessigheten bak dette. Videre vil jeg sammenholde de norske rettskildene Lov om skadeserstatning [Skadeserstatningsloven - skl.] Act relating to compensation in certain circumstances In: Norwegian laws. - 1980. - p 763-766 Note: Chapter I-IV only Printed version only. Contact the library....