Samværsrett i barnevernssaker E-bok


Samværsrett i barnevernssaker - Trude Haugli pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Trude Haugli
ISBN: 9788200454199
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,76

FORKLARING:

2. utgaveBoka handler om barn som er under offentlig omsorg, og deres rett til samvær med sine biologiske foreldre. Dette er et felt hvor det hele tiden skjer en utvikling, hvor ny erkjennelse fører til at gamle sannheter står for fall, og hvor politiske strømninger i samfunnet også øver innflytelse. Temaet befinner seg i spenningsfeltet mellom flere fagområder, og i denne framstillingen fokuseres det særlig på forholdet mellom en psykologisk og juridisk tilnærming.Forfatteren utreder og analyserer de rettslige aspektene ved samværsretten, hvordan reglene må tolkes og hvordan de praktiseres av fylkesnemndene og domstolene. Reglene og praksis vurderes også i lys av de krav Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen stiller når det gjelder den enkeltes rett til respekt for sitt familieliv og inngrep i dette. Boka inneholder en omfattende drøftelse av hvilke momenter som må være sentrale når samværsrettens omfang skal fastsettes, både generelt sett og i det enkelte tilfelle.Både barneloven og barnevernloven inneholder regler om samværsrett mellom barn og foreldre. Forfatteren drøfter forholdet mellom disse to lovene, både når det gjelder begrepsbruken og praktiseringen av lovene.I et eget kapittel behandler forfatteren reglene om samvær mellom barnet og andre personer som står barnet nært, som søsken og besteforeldre. Avgjørelser som treffes i samværssakene er i utstrakt grad framtidsrettede og skjønnspregede. Forfatteren drøfter de spesielle spørsmål av rettssikkerhetsmessig karakter som dette medfører.Boka har vist seg å fungere som et godt hjelpemiddel i det praktiske arbeidet med samværssakene, så vel for jurister som for personer med annen fagbakgrunn. Forfatteren har derfor i denne utgaven beholdt samme opplegg som tidligere. Boka er ajourført med de lovendringer som er foretatt siden forrige utgave. Bl a er det vedtatt en menneskerettslov, hvor den rettskildemessige betydning av de mest sentrale menneskerettighetskonvensjonene langt på vei ble avklart. Det har også skjedd omfattende endringer når det gjelder klageprosessen etter EMK. Selv om det fortsatt er sparsomt med Høyesterettspraksis på området, er det som foreligger av slikt kildemateriale, innarbeidet.Boka skal være ajour pr 1. mai 2000.

...re og møte barnet er nødvendig for å kunne vite noe om barnets dagligliv, hvordan barnet selv opplever det og hva som er barnets behov ... Samværsrett - Wikipedia ... . Barnevernssaken er først og fremst barnets sak. Kjøp Samværsrett i barnevernssaker fra Bokklubber 2. utgave Boka handler om barn som er under offentlig omsorg, og deres rett til samvær med sine biologiske foreldre. Dette er et felt hvor det hele tiden skjer en utvikling, hvor ny erkjennelse fører til at gamle sannheter står for fall, og hvor politiske strømninger i samfunnet også øver innflytelse. Barnevernssaker kjennetegnes gjennom at det er et tvangsinngrep overfor barna, så vel som foreldrene. Det avgjørende for barnevernet, ... Partsrettigheter i barnevernssaker når andre enn ... ... . Barnevernssaker kjennetegnes gjennom at det er et tvangsinngrep overfor barna, så vel som foreldrene. Det avgjørende for barnevernet, Fylkesnemnda eller domstolene skal være hvilken løsning som vil sørge for ro, stabilitet og gode oppvekstvilkår for barna i den aktuelle situasjon også med tanke på noe lengre sikt. Bekymringsmelding Det er ofte slik at familier som ønsker hjelp selv tar kontakt med barnevernstjenesten. Det kan også være andre, som for eksempel skolen eller naboer, som melder bekymring for et barns omsorgs- eller livssituasjon. Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, skal de snarest og... Når biologiske foreldre nektes samvær, kan samværsrett for andre utløses.1 Dette vil ikke bli nærmere behandlet. ... Det kan innvendes at dommers rekkevidde i barnevernssaker generelt vil være begrenset et-tersom de er, og skal være, konkret begrunnet. 2. utgaveBoka handler om barn som er under offentlig omsorg, og deres rett til samvær med sine biologiske foreldre. Dette er et felt hvor det hele tiden skjer en utvikling, hvor ny erkjennelse fører til at gamle sannheter står for fall, og hvor politiske strømninger i samfunnet også øver innflytelse. Temaet befinner seg i spenningsfeltet mellom flere fagområder, og i denne ... Det er den klare hovedregel at foreldre og barn har en gjensidig rett til samvær med hverandre også etter en omsorgsovertakelse.Denne samværsretten er nedfelt i barnevernloven § 4-19 første ledd. Samværsretten er også forankret i det biologiske prinsipp - det har en egenverdi for barn å få opprettholde kontakten med sine biologiske foreldre. Samværsrett er den rett barnet har til å få være med den forelderen som ikke er bostedsforeldre. Samværsrett er også en rettighet gitt den ene forelderen som ikke bor daglig med barnet om å få være med sitt barn. Samværsrett til barn og foreldere blir gitt og definert i den norske barneloven, gjennom Norges forpliktelser til Den europeiske menneskerettskonvensjon og rettighet til ... Pris: 1040 kr. inbunden, 2007. Skickas om 4 vardagar. Köp boken Samværsrett i barnevernssaker av Trude Haugli (ISBN 9788200454199) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Søkeresultater for Samværsrett i barnevernssaker - Haugenbok.no Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel. Handlekurven er tom! Samværsrett i barnevernssaker. Trude Haugli. 2. utgave Boka handler om barn som er under offentlig omsorg, og deres rett til samvær med sine biologiske foreldre. 3 Trude Haugli, Samværsrett i barnevernssaker, 2 utg. 2000, s. 86-87. 5 personer som eventuelt kan ha en slik rett, vil jeg ikke behandle. Jeg går derfor ikke nærmere inn på § 4-19, 3 ledd. Et nærstående område vil være barneloven 4 (heretter forkortet bl.), som Vår pris 1099,-(portofritt). Her behandles retten til samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene, og inngripen i denne rettigheten etter at foreldrene er fratatt omsorgen for.. «Vanlig samværsrett» «Vanlig samvær» gir rett til å være sammen med barnet en ettermiddag i uken med overnatting annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-. vinter- og påskeferie. Svært mange avtaler «vanlig samvær». Samværsrett etter omsorgsovertakelse; Barnevernsystemets oppbygning (kommunal barneverntjeneste, fylkesnemnd, domstoler, fylkesmann). Saksbehandlingen i barnevernssaker. Ferdighe...