Pedagogisk veiledning E-bok


Pedagogisk veiledning -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-04-02
FORFATTER:
ISBN: 9788205447097
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,46

FORKLARING:

Hva gjør en lærer god? Hva er den beste måten å lære på? Dette er grunnleggende spørsmål i et samfunn der kunnskap og danning får økt betydning. Denne boka bygger på empiri og erfaring og viser at pedagogisk veiledning er en av våre viktigste læringsformer. Artiklene dekker tre hovedområder:Del I Pedagogisk veiledning i teori og praksis ? noen grunnlagsperspektiver gir nye bidrag til forståelse av veiledningens generelle teoretiske grunnlag, prinsipper og forutsetninger.Del II Veiledning og lærerutdanning retter søkelyset mot hvordan veiledning kan bidra til å utvikle kunnskaper, holdninger og ferdigheter hos kommende profesjonsutøvere.Del III Veiledning og lærerarbeid gir viktige innspill til hvordan veiledning kan bidra til god kvalitet på læring og danning og de veivalg som treffes i skoler og barnehager og på andre læringsarenaer. Boka gir en bred teoretisk og praktisk forståelse av fagfeltet og henvender seg til alle som arbeider i lærerutdanning, studenter og lærere i skoler og barnehager. Alle som deltar i veiledningsvirksomhet i yrkesfeltet, vil ha nytte av boka.

...1. Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student ... Pedagogisk veiledning og kvalitet - Moss kommune ... .oslomet.no, lenke kommer). Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen. Veiledning forstås her som en pedagogisk og relasjonell prosess der målet er utvikling, læring og vekst gjennom erfaring og oppdagelse. Beslektede ord er coaching, supervisjon, mentoring og rådgivning. For å bli en god veileder, er det en forutsetning selv å ha erfaring med å ha blitt veiledet. Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede ... Utdanning i yrkesfaglig veiledning - Nord universitet ... . Pedagogisk veiledning for praksislærere og veiledere for nyutdannede i barnehage og skole, emne 2 - videreutdanning: Lavere nivå : OsloMet - storbyuniversitetet : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium: Bachelor, 3 år ... Pedagogisk opplegg for et barn som ikke komme inn i leken. ... En assistent skal ha samlingsstund og ønsker veiledning hos pedagogisk leder: "Jeg har ikke planlagt så mange samlingsstunder før. De jeg har hatt har jeg ofte tatt på sparket, men det synes jeg har gått greit. Praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning gir deg muligheten til å jobbe fra 5. klasse og oppover. Nettbrett som redskap for observasjon og veiledning i lærerutdanningen . Veiledningsteknologi i lærerutdanningen. Utprøving av programvaren "Mentoring and Observation SOftware" i grunnskolelærerutdanningens praksisperioder. ... Praksisveiledning.no drives av Pedagogisk utviklingssenter - PULS. Bortsett fra introduksjonskapitlet, er boka inndelt i tre hoveddeler: (1) Pedagogisk veiledning i teori og praksis - noen grunnlagsperspektiver - fire kapitler, bl.a. om praksislærerrollen, danning og refleksjon, etikk og karriereveiledning i ulike historiske epoker; (2) Veiledning og lærerutdanning - seks kapitler, bl.a.om temaer som profesjonell dannelse, gjensidig studentveiledning ... Studierett på Pedagogisk rettleiing / veiledning - innføring, ved Fakultet for helse- og sosialvitskap. Undervisnings- og læringsformer. Studiet stiller krav om egenaktivitet og arbeid i grupper. Studentaktive læringsformer vektlegges. Veiledning av nyutdannede Nasjonale satsinger Ledelse i barnehage og skole ... Dette støttemateriellet handler om hvordan dokumentasjon av barnehagens praksis blir til «pedagogisk dokumentasjon» når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Støttemateriellet er ikke egnet til bruk ved dokumentasjon av enkeltbarn. For å beskrive veiledningens faser har vi benyttet oss av Sidsel Tveiten sin modell, hentet fra boken "Veiledning - mer enn ord" (2008). Tveiten skriver at modellen kan illustrere en enkelt veiledningssamtale, eller et helt veiledningsforløp (Tveiten, 2008). Veiledningens faser illustr ......