Kompetanse for kvalitet E-bok


Kompetanse for kvalitet - Ingunn Ofte, Marthe Sofie Pande-Rolfsen, Jennifer Duggan pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-23
FORFATTER: Ingunn Ofte, Marthe Sofie Pande-Rolfsen, Jennifer Duggan
ISBN: 9788202567316
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,76

FORKLARING:

Denne innføringsboka er rettet mot deg som skal begynne eller som allerede har begynt på et KFK-kurs. Hovedmålet med boka er å gjøre din retur til skolebenken enklere. Boka er praktisk og pedagogisk rettet, og har et variert innhold. Den tar blant annet for seg hensikten med strategien, hva du kan forvente deg av et KFK-kurs, og hva som vil bli forventet av deg som student. Videre synliggjør den hvordan du kan kombinere det du lærer på KFK-kursene med den kompetansen du allerede innehar som lærer og med de erfaringene du har fra klasserommet. Boka har konkrete forslag til hvordan du, i etterkant av KFK-kurset, kan fortsette din faglige og profesjonelle utvikling gjennom for eksempel kunnskapsdeling på din arbeidsplass. Klasseromsforskning og læreren som forsker er andre tema i boka. I tillegg vil du finne praktiske tips og råd om for eksempel studieteknikk, lesing og skriving av akademiske tekster, litteratursøk, og hvordan du på best mulig måte kan kombinere lærerjobb og KFK-studier.

...r. Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektorate t ... Kompetanse for kvalitet - Universitetet i Agder ... . Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. Kompetanse for kvalitet. Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).. Målgruppe. Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise ... Kompetanse for kvalitet - regjeringen.no ... .. Målgruppe. Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, engelsk på 5. Kompetanse for kvalitet har to mulige finansieringsordninger, vikarordningen eller stipendordningen. I vikarordningen dekker staten 60 - 75 prosent av utgiftene, skoleeier fra null til 15 prosent. Lærere som deltar i vikarordningen bidrar med 25 prosent i form av egentid. Kompetanse for kvalitet. Studietilbodet er ein del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). Målgruppe. Lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk. Dette lærer du hos oss. Her er nokre av emna du lærer om: Grunnleggande ferdigheiter i lesing, skriving og munnleg kommunikasjon Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektorate t. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag. Studiene ved OsloMet tilbys lærere i arbeid, gir 15 eller 30 studiepoeng og går over to semestre på deltid. Kompetanse for kvalitet: Lulesamisk, begynnernivå Hovedinnhold Videreutdanning i lulesamisk er et tilbud for lærere som ønsker å tilegne seg lulesamisk språkkompetanse med mål om å kunne undervise i lulesamisk som andrespråk på et grunnleggende nivå. Kompetanse for kvalitet. Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).. Dette er mat og helse 1. Mat og helse 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i mat og helse eller heimkunnskap Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektorate t. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. Feide. Med kode på SMS. ID-porten. MinID, BankID og andre. Å formidle betydningen av kompetanse og videreutdanning i alle sammenhenger. At alle lærere som trenger det, skal få nødvendig videreutdanning gjennom «Kompetanse for kvalitet» i overgangsperioden fram til 2025. At kommunene lager forpliktende framdriftsplaner for gjennomføring av videreutdanningen, slik de er pålagt. Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektorate t. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai. Om kompetanse for kvalitet. Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Les mer om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordningen både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på institusjonens «Andre studietilbud». helhetlig kompetanse av høy kvalitet. En del av en helhet Formål Formålet med Kompetanse for kvalitet - strategi for videreutdanning er å styrke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse gjennom målrettet og landsdekkende gjennomføring av videreutdanning. Strategien «Kompetanse for kvalitet» gir deg som lærer tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. For mer informasjon, samt å søke opptak til UDIR innen 1. mars, les her NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen kompetanse for kvalitet 2020 - 2021:...