Luftforsvarets historie E-bok


Luftforsvarets historie -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-10-23
FORFATTER:
ISBN: 9788245021837
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,23

FORKLARING:

Luftforsvarets historie sett ovenfra analyserer Luftforsvarets utvikling siden forsvarsgrenens opprettelse i 1944 og frem mot vår tid ved å bruke forsvarsgrenens toppsjefer som prisme. Flygingens historie er nesten alltid flyenes historie. Denne boken handler i stedet om noen av menneskene som har bidratt til å forme og utvikle Luftforsvaret. Gjennom 16 enkeltstudier av den enkelte sjefs lederperiode forteller Luftforsvarets historie sett ovenfra forsvarsgrenens historie på en ny måte. Boken drøfter ledernes utfordringer og hvordan de ble søkt løst, og belyser derigjennom også toppsjefenes påvirkning på forsvarsgrenen. Dermed løfter også boken frem grunnleggende metodologiske utfordringer knyttet til enkeltpersoners påvirkningskraft og handlefrihet. Slik bidrar boken med et nytt blikk på Luftforsvarets historie og setter også Luftforsvarets historie i sammenheng med forsvars- og utenrikspolitiske utviklingstrekk. Ph.d. Ole Jørgen Maaø (f. 1968) er førsteamanuensis i historie ved Luftkrigsskolen. Maaø har lang erfaring fra Luftforsvaret og har utdanning fra Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole, University of Glasgow og NTNU. Kaptein Steinar Sanderød (f. 1966) er assisterende hovedlærer ved Luftkrigsskolen. Sanderød har lang erfaring fra Luftforsvaret og har utdanning fra Luftkrigsskolen, Forsvarets stabsskole og NTNU.

...ner Luftforsvarets fremtidige flyvere. Luftforsvarets stasjon i Sørreisa sørger for kontinuerlig overvåking, kontroll og varsling av hendelser, og hevder norsk suverenitet i luftrommet ... Avslappet tillegg til en ny sjanger - Fortid ... . I bind I av Luftforsvarets historie skriver Vera Henriksen at en forsvarskommisjon som gav sin innstilling 5. mai 1923 gav uttrykk for de rådende holdninger i Europa i mellomkrigstiden; basert på erfaringene fra første verdenskrig. Luftforsvarets historie sett ovenfra analyserer Luftforsvarets utvikling siden forsvarsgrenens opprettelse i 1944 og frem mot vår tid ved å bruke forsvarsgrenens toppsjefer som prisme ... Luftforsvaret ... . Luftforsvarets historie sett ovenfra analyserer Luftforsvarets utvikling siden forsvarsgrenens opprettelse i 1944 og frem mot vår tid ved å bruke forsvarsgrenens toppsjefer som prisme. Flygingens historie er nesten alltid flyenes historie. Denne boken handler i stedet om noen av menneskene som … Den første forsvarshistoria i Noreg finn vi så langt tilbake som vikingtida. Gjennom over tusen år har enorme endringar skjedd, men felles for heile historien er vilja til å forsvare seg mot ytre fiendar. Luftforsvarets base Rygge. Luftforsvarets base Rygge, tidligere Rygge flystasjon, var tidligere en av Luftforsvarets største avdelinger. I 2007/2008 ble deler av anlegget åpna for sivil luftfart som Moss lufthavn, Rygge, og i 2012 ble flystasjonen nedlagt. Basen for Luftforsvarets ledelse og Heimevernet skal være operativ til 2019/2020. Luftforsvarets historie fortalt gjennom 75 gjenstander av Harald Høiback og Ole Jørgen Maaø: Utdrag Published on Oct 7, 2019 Innhold, forord, innledning og 1: Flyvervingen (1919) og 2 ... Luftforsvarets historie sett ovenfra analyserer Luftforsvarets utvikling siden forsvarsgrenens opprettelse i 1944 og frem mot vår tid ved å bruke forsvarsgrenens toppsjefer som prisme. Flygingens historie er nesten alltid flyenes historie. Luftforsvaret, den yngste av de tre forsvarsgrenene; omfatter flyvåpenet og luftvernartilleriet. Luftforsvarets oppgaver i fred er overvåking, varsling og kontroll av luftrommet over norsk territorium og tilstøtende områder, hevdelse av suverenitet over norsk område, myndighetsutøvelse over norsk kontinentalsokkel og over sjøområder som be...