Multimodalitet i skole- og fritidstekstar E-bok


Multimodalitet i skole- og fritidstekstar -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-07-20
FORFATTER:
ISBN: 9788245022889
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,47

FORKLARING:

Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen. Målet med denne boka er å presentere ny forsking på eit felt der utviklinga går fort. Forfattarane tek for seg multimodalitet i ulike tekstar, som læreverk, film, musikkvideo, dataspel og teikneseriar, og drøfter mellom anna: - Korleis arbeider barn med nettbrett? - På kva måte kan programvare påverke kommunikasjonen? - Korleis brukar lesarane sansane når dei les? - Korleis blir det undervist i multimodalitet i nordiske klasserom? Finn emnet veg inn det viktigaste faget i skolen? - Greier vi å gjere elevane til aktive multimodale produsentar som nyttar eit breitt spekter av semiotiske ressursar? - Skil dei nye digitale læremidla seg eigentleg frå tradisjonelle lærebøker på papir? - Kan dataspel bidra til å utvikle ein kreativ literacy-praksis? Antologien syner fram breidda i ulike multimodale framstillingsmåtar og speglar korleis multimodale tekstar nyttar ulike uttrykk for å kommunisere mest mogleg effektivt med lesarane. Boka er relevant for lærarar, studentar og forskarar som arbeider med desse temaa.

...odusere illustrerte fortellinger med utgangspunkt i kjente ... Norsk 2.0 - Nye perspektiver på norskdidaktikk - Kurs - NTNU ... ... Ønsker du å laste ned en Multimodalitet i skole- og fritidstekstar-bok? Bra valg! På vår hjemmeside lesclefsdor2018seoul.org finner du boken Multimodalitet i skole- og fritidstekstar og andre bøker av forfatteren none. Kjøp Multimodalitet i skole- og fritidstekstar fra Bokklubber Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommun ... Multimodalitet i skole- og fritidstekstar PDF Norsk ... . Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen. Målet med denne boka er å presentere ny forsking på eit felt der utviklinga går fort. Multimodalitet i skole- og fritidstekstar ... Norge. BESKRIVELSE: Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen. Målet med denne boka er å presentere ny forsking på eit felt der utviklinga går fort. Multimodalitet i skole- og fritidstekstar ein vitskapleg antologi. Magne Rogne (Redaktør) ; Lars Rune Waage (Redaktør) Vi møter samansette tekster overalt, både i skolen og på fritida. Kunnskap om multimodalitet er blitt nødvendig for kommunikasjonskompetansen til ung og vaksen. Målet med denne boka er å ... Multimodalitet i skole- og fritidstekstar er å se på multimodale tekster fra nye vinkler og vise bredden i multimodale fremstillingsmåter for barn og unge. Boka er en vitenskapelig antologi med Magne Rogne og Lars Rune Waage som redaktører, begge ansatt ved lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger. 15 forfattere fra ulike nordiske land er representert i boka, og la det være sagt ... Multimodalitet betegner meningsskaping gjennom en kombinasjon av to eller flere typer tegnsystemer. Termen betyr "på mange måter". En modalitet er altså en måte å skape mening på; en ressurs for kommunikasjon. Multimodalitet står i motsetning til ideen om "monomodalitet" som lenger har preget vesten, især i skole og akademia. Elf, Nikolaj Frydensbjerg; Gilje, Øystein; Olin-Scheller, Christina & Slotte, Anna (2018). Nordisk status og forskningsperspektiver i L1 : multimodalitet i styredokumenter og klasseromspraksis, I: Magne Rogne & Lars Rune Waage (red.), Multimodalitet i skole- og fritidstekstar. Fagbokforlaget. ISBN 9788245022889. Fougt, Simon Skov og Løvland, Anne (2019). Multimodalitet i skolen. Analyse og produktion i et socialsemiotisk, scenariedidaktisk perspektiv. København: Dafolo. Hellang, Bente Velle og Rambø, Gro-Renée (2017): Teori i praksis - praksis i teor...