Barn i senmoderniteten E-bok


Barn i senmoderniteten - Dion Sommer pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-08
FORFATTER: Dion Sommer
ISBN: 9788245012026
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,93

FORKLARING:

«Det mest konstante ved vår tidsepoke, er forandring». Dette mottoet gjelder også våre verdier vedrørende barn. Deres oppdragelse og læring i både familie og daginstitusjon skal nå realiseres i en ny virkelighet. Barnet bør nå både «sees og høres» som et unikt vesen som opplever og forstår på sin egen måte. Det ligger i tiden at både foreldre og pedagoger skal kunne leve seg inn i og forstå barnets egen oppfatning av sin verden - dvs. ta et barneperspektiv. Men hva er barneperspektiv, og hva er det ikke? Hvilke nyere faglige oppfatninger kan best forklare barneperspektivet? Verdier kommer også til uttrykk i senmodernitetens likhetsorientering og hensynet til barnet. Oppdragelsen i en ny virkelighet: Betyr det at oppdragelsen nå er på retur eller kort og godt avlyst? Hvilke oppdragelsesstiler benytter foreldre i dag? Er nåtidens fedre involvert i og reelt sammen med sine barn? Hvor utbredt er farsinvolvering egentlig i dag? Pedagogikken i en ny virkelighet: Hva betyr senmodernitetens refleksivitet for barns læring, og hvilke læringsstiler benytter barn seg av? Hvilke grunnleggende lærings- og utviklingssyn kan bære en senmoderne pedagogikk? Boken vil gi en rekke forslag til dette ved å besvare disse viktige spørsmålene og en lang rekke andre. Dermed bidrar boken til en utvidet forståelse av barns nye senmoderne virkelighet. Dion Sommer er professor i utviklingspsykologi ved Psykologisk institut, Aarhus Universitet, Danmark. Han er forfatter av atskillige publikasjoner, utgitt på en rekke språk, om tidens barndom, familie samt ny utviklingspsykologi. Han er også en hyppig foreleser på internasjonale konferanser, med forskningsformidling og foredragsvirksomhet i både inn- og utland.

... tar et kritisk oppgjør med en rekke barne- og familiepsykologiske teorier og utfordrer de ... - Cdon.com ... ... Universitetet i Stavanger Institutt for Barnehagelærerutdanning . Emnebeskrivelse 2020-2021. Veilederutdanning for praksislærere i barnehagen Request PDF | Barn i senmoderniteten - Barndomspsykologiske perspektiver | Børns liv i vor tid. Børneperspektiv, livets i familier m.v. | Find, read and cite all the research you need on ... Kjøp Barndomspsykologi fra Norske serier Barndomspsykologi - Små barn i en ny tid er e ... Barn i senmoderniteten - Dion Sommer | Notabene ... ... Kjøp Barndomspsykologi fra Norske serier Barndomspsykologi - Små barn i en ny tid er et unikt bidrag til et fagfelt preget av raske endringer. Gjennom utforskning av nye trender i internasjonal forskning og en tverrfaglig tilnærming utfordrer Sommer våre antakelser og vår forutinntatthet om barndommen i det moderne samfunnet. Barn og unges liv og hverdag for en stor del gjennomregistrert. Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, barnehagen og skolen. Vi har samlet informasjon og veiledning til hvordan vi best mulig kan ta vare på våre unges personopplysninger. Barn og deres voksne behandler spørsmål om barns muligheter til frihet, rettferdighet, deltakelse, utdanning, lek, glede, undring og fantasi. Forfatterne tar også opp samfunnsmessige, politiske og historiske betingelser for utdanning. Boktittelen minner oss om at barn er subjekter som har andre perspektiver på livet enn de voksnes, samtidig som barndom og voksenliv er tett sammenvevd. Pensumliste for videreutdanning i relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familier i barnevernet Godkjent av Utdanningsutvalget 12.06.18 Sist revidert 08.08.18, 07.01.19 Pensumet er tilgjengelig på ulike måter: Bøker som studentene må kjøpe eller låne selv....