Lagspill, læring og ledelse E-bok


Lagspill, læring og ledelse - Lars Tore Ronglan pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-08-13
FORFATTER: Lars Tore Ronglan
ISBN: 9788272862007
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,50

FORKLARING:

Dette er en bok om lagspill, læring og ledelse. Den tar sikte på å være en skisse til en ballspillenes didaktikk (undervisningslære), og handler om lærings- og ledelsesutfordringer vi møter i ulike lagspillkontekster. Et av hovedspørsmålene som ligger til grunn for boka er: Hvordan kan vi som trenere og lærere bidra til konstruktive læringsprosesser i de lagspillfellesskap vi er del av? Rekkefølgen på de tre termene i boktittelen - lagspill, læring og ledelse - er et resultat av en bevisst tilnærming: * Tilrettelæring for læring må ta utgangspunkt i det som skal læres. Kapittel 2 og 3 handler derfor om lagspillenes kjennetegn, fremvekst, fellestrekk og egenart. * Siden lagspill i stor grad er et praktisk kunnskapsområde, står praksislæring i sentrum i kapittel 4. Hva ligger i læring som begrep og læring som prosess? Sammenhengen mellom læring i lagspill, læring om lagspill og læring gjennom lagspill framheves. * I kapittel 5 og 6 flytter vi fokuset fra de lærende til den som er ment å stimulere læringsprosessene - treneren eller læreren. Her drøftes ulike former for tilrettelegging og veiledning, lagspilltrenerens rolle som leder. Hovedspørsmålet her er hvordan treneren kan utvikle seg til å bli en mer reflekterende praktiker. Bokas målgruppe er primært studenter som tar høyskoleutdanning i idrett og kroppsøving. Også lærere i skolen og lagspilltrenere på alle nivåer - men kanskje spesielt innen ungdomsidretten - vil kunne finne inspirasjon i bokas pedagogiske og ledelsesmessige refleksjoner. Lars Tore Ronglan (f. 1961) er leder for Seksjon for coaching og psykologi ved Norges idrettshøgskole.

... læring Tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter som har sitt utgangspunkt i erfaring og fører til relativt varige endringer i tenkesett og atferd ... Broen mellom ledelse og læring | Kjell Dahl mfl ... ... . Tilegnelse - å ta til… Den handler om hvorfor og hvordan ledelse og læring hører sammen, men diskuterer også hvorfor ledelse og læring ofte er adskilt. Derfor er broen brukt som metafor i tittelen. Boka har to fokus: Læring av ledelse, konkretisert som lederutvikling, og ledelse av arbeidsprosesser som er integrert med læringsprosesser. Dette preger bokas innfallsvinkler til både ledelse og læring. Å lede læring er rikt illustrert med praktiske eksempler og caser. Boka er skr ... Lagspill, læring og ledelse: om lagspillenes didaktikk på ... ... . Dette preger bokas innfallsvinkler til både ledelse og læring. Å lede læring er rikt illustrert med praktiske eksempler og caser. Boka er skrevet for både studenter og ledere, konsulenter eller ansatte som leter etter en metodikk for hvordan utviklingsarbeid kan gjennomføres og ledes. Læring, organisasjonsendring og innovasjon Digital ledelse INEC1820 Organisasjon og ledelse Bendik Bygstad 22.okt 2018 . Læringsmål • Forstå læring og innovasjon i organisasjoner (kap.10) • Beskrive organisasjonsendring (kap.11) • Forklare det spesielle ved digital ledelse (artikkel) ... Start / Fagområder / Ledelse og HR / Kompetanseutvikling / Digital læring i staten Digital læring i staten Vi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling, og som en forlengelse av dette, bruke flere digitale læringsressurser. Organisasjonsutvikling, ledelse og læring ... Hvilke utfordringer står dagens organisasjoner overfor med hensyn til organisering og ledelse, og hvordan kan disse håndteres? Kurset kan inngå i spesialiseringen i innovasjon og endringsledelse i masterprogram i organisasjon og ledelse. Søknadsfrist: 15.11.2019. Læring og trivsel Barnehage. Rammeplan og støttemateriell Barnehagemiljø Omsorg Lek Læring ... Ledelse i barnehage og skole Utvikle praksis sammen Veilederkorps Verktøy. Brukerundersøkelser Kvalitet i barnehage og ... Å samarbeide og lede andre er en kunst som må læres! I denne boken får du faglige innspill til hvordan du kan lære å lede andre. Samarbeid er sentralt i mange av livets gruppesamspill; derav samspill i familiegrupper, læringsgrupper, teamarbeid, lagspill, veiledningsgrupper, ledergrupper, kollegaveiledningsgrupper etc. En kan ikke ta for gitt at samarbeid fungerer uten å arbeide med å ... For læring og kunnskapsdeling skjer uansett på denne måten, gjerne uformelt, påpeker Cathrine Filstad. 8 råd for mer læring på jobben Førsteamanuensis Cathrine Filstad ved Handelshøyskolen BI har utarbeidet 8 praktiske råd som kan hjelpe norske organisasjoner til å få til mer og bedre læring på arbeidsplassen. Tveten og Ulvin hadde hovedansvaret for læringsperspektiver, læring i organisasjoner og aktuell forskning, og Sandbakken og Smith hovedansvaret for temaene kompetanse og ledelse. Gjennom hele arbeidsprosessen ønsket vi å fungere som støttegruppe, som "kritiske venner", for hverandre. Lærernes læring blir derfor lite koordinert, og i stedet fragmentert og individualisert. Verdibasert ledelse. Analysen i boka trekker fram noen hovedkriterier for å lykkes: at lærere og ledelse har felles målforståelse; at lærerne har konkrete arbeidsoppgaver å trene på relatert til undervisning; at det skapes tid og rom for 1 ... Et fagdidaktisk og relasjonsorientert perspektiv åpner for andre tilnærminger og et mer nyansert språk om lærerarbeidet, der verktøy for læring og ledelse i klasserommet er sentralt. Ved i tillegg å låne begreper fra andre fagområder, som kunstfagene, kan vi skape større rom for refleksjon rundt lærerarbeidet og ledelsesoppgavene. Modulen ledelse av lærings- og læreplanarbeid vil deg ny kunnskap, ferdigheter og holdninger til å operasjonalisere, oversette og iverksette læring og læreplaner i egen skolekontekst. Du vil kunne bruke læreplanen aktivt og konkret i den daglige skolehverdagen for å styrke profesjonsfellesskapet, og sikre kvaliteten på elevenes læringsresultater....