Folketrygdloven E-bok


Folketrygdloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-01-21
FORFATTER:
ISBN: 9788202668655
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,93

FORKLARING:

Folketrygdloven (lov om folketrygd) - med endringer, sist ved lov av 20. desember 2019 nr. 84 (i kraft 1. januar 2020)

...opphold i institusjon. Forlagets omtale: Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn ... Særlige rettigheter i folketrygden ved yrkesskade og ... ... . Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. «Kvitteringsskjema for utgifter som kan dekkes etter folketrygdloven §5-22 (bidrag, 05-22.22)» Bokmål | Nynorsk. til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene fø ... Folketrygdloven - Wikipedia ... .22)» Bokmål | Nynorsk. til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Det kan være lurt å ta en kopi av originalkvitteringene før du sender dem. Folketrygdloven 1997 (ftrl.) §8-1 «Formålet med sykepenger er å gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade.» Ftrl. §1-1 «Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, Feriepengene utregnes på grunnlag av det sykepengegrunnlag arbeidstakeren har etter folketrygdloven §§ 8-28 til 8-30 den dag permisjonen tar til. Arbeidstaker som ikke har vært i arbeid i virksomheten etter fraværet kan ikke kreve feriepenger etter første ledd, med mindre uteblivelsen skyldes arbeidsgivers oppsigelse eller helsemessige forhold. folketrygdloven på engelsk. Vi har én oversettelse av folketrygdloven i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser. Det er reglene i folketrygdloven eller trygdeavtaler Norge har inngått med andre land, som avgjør om du er medlem eller ikke. Det er ikke avgjørende at du er norsk statsborger, registrert i folkeregisteret eller betaler skatt til Norge. Arbeidsmiljøloven § 12-9 Folketrygdloven §§ 9-5 - 9-9 : Barn med kronisk sykdom, langvarig sykdom eller nedsatt funksjonsevne: Inntil 20 dager årlig til hver av foreldrene, samt permisjon til opplæring ved godkjent helseinstitusjon. De ti første dagene dekkes av arbeidsgiver, deretter kan arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV (omsorgspenger). Folketrygdloven §8-24: Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Folketrygdloven § 13-6 til § 13-13 gir nærmere regler om hvilke persongrupper som omfattes av den særlige yrkesskadedekningen. Arbeidstakere, fiskere, militærpersoner, studenter og elever som er medlemmer i trygden er alle rettighetshavere i særreglene om yrkesskade. Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser ... Folketrygdloven § 3-21 «spesielt om antatte framti-dige pensjonspoeng for unge uføre født etter 1940» er med på å sikre denne ytelsen. Be-stemmelsen gir etter nærmere vilkår en garantert minsteytelse til de som blir varig uføre før fylte 26 år. I folketrygdloven § 3-21 stilles det vilkår om at en sykdom må være av en viss ... Kjøp 'Folketrygdloven, (lov om folketrygd) av 28. februar 1997 nr. 19, med endringer, sist ved lov av 20. desember 2019 nr. 84 (i kraft 1. januar 2020)' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, Heftet | 9788202668655 Folketrygdloven. med kommentarer. Folketrygdloven er blant de største, viktigste og mest komplekse lovene i vårt samfunn. Formålet med denne boka er å gi hjelp til dem som vil trenge dypere inn i folketrygdens bestemmelser, samt å gi supplerende informasjon som er av betydning ved fastleggingen av gjeldende rett. folketrygdloven § 8-4, kan sykmeldingen bestrides. Dette gjøres ved at det først avholdes et møte med arbeidstaker. Dersom du etter møtet fortsatt mener at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt, kan du sende et brev om bestridelse til NAV. Det anbefales at du holder tilbake sykepenger for perioden som bestrides, jf. folketrygdloven ... Sykepenger (Folketrygdloven) 100 % dekning opptil 6 G (arbeidsgiver dekker de første 16 dagene) Ingen dekning første 16 dager. 100 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tilleggstrygd. Ingen dekning første 16 dager. 80 % dekning fra og med 17. dag. Kan tegne tille...