Jeg er lærer! E-bok


Jeg er lærer! -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-06-11
FORFATTER:
ISBN: 9788245024159
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,61

FORKLARING:

Denne boka er skrevet for deg som er i siste del av grunnskolelærerutdanningen (syklus 2). Du skal lese om temaer som du trenger i videreutviklingen av din profesjonelle kompetanse, og som vil være relevante for å utvikle et masterprosjekt. Disse temaene er kommunikasjonen mellom lærer og elev, klasseromsforskning, profesjonsfaglig digital kompetanse, likeverdig opplæring, spesialpedagogikk, sårbare elever, samarbeid i skolens profesjonsfellesskap, mangfold og lærerens samfunnsansvar. Bokas kapitler er skrevet av Nils Breilid, Hanne Christensen, Thomas Eri, Rolf B. Fasting, Monica Johannesen, Simon Michelet, Cecilie Pedersen Dalland, Kirsten E. Thorsen, Inger Ulleberg og Leikny Øgrim, som alle er ansatt ved lærerutdanningen ved OsloMet Storbyuniversitetet. Kirsten E. Thorsen og Hanne Christensen er bokas redaktører. Kirsten E. Thorsen er førstelektor i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. Hun har mange års erfaring som lærer, skoleleder og lærerutdanner i pedagogikk. Lærerkvalifisering og utfordringer i spenningen mellom teori og praksis i lærerutdanning er hennes forskningsfelt, og hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler samt bokkapitler innenfor dette emnet. Hanne Christensen er dosent i pedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet, Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning. Etter flere år i grunnskolen som lærer og skoleleder har hun nå arbeidet i lærerutdanningen i over tjue år. FoU- arbeidene omhandler i stor grad skoleutvikling, klasseledelse og lærerkvalifisering. Hun har på disse feltene publisert artikler og bøker rettet mot studenter, lærere og forskere.

...deg til å minne deg selv om at en elev og en lærer ikke skal ha noe annet enn et ryddig elev-lærer-forhold og for det andre vil jeg oppfordre deg til å prate ... Hva er en god lærer? - UiS ... ... Lærere som betaler for undervisningsopplegg og materiell selv, er et betent tema. Ellen Roberg-Askim har imidlertid tatt et valg: - Hvis jeg skal være lærer, må jeg kjøpe en del ting selv, eller så må jeg begynne i en annen jobb. Jeg er lærer Knut, og rektor liker meg virkelig ikke. Han er veldig ufin mot meg og en kvinnelig lærer Bente, spilt av Anette Hoff. I scenen (episode 2) hvor ... Jeg er lærer, og i dag ble jeg regelrett skjelt ut av en ... ... . Jeg er lærer Knut, og rektor liker meg virkelig ikke. Han er veldig ufin mot meg og en kvinnelig lærer Bente, spilt av Anette Hoff. I scenen (episode 2) hvor det blir trukket nytt slagord for skolen blir rektor irritert fordi en av elevene tar påtar seg æren for hans forslag som vinner. Jeg snakker om mine erfaringer i koronatiden og hvordan det er å drive en bedrift når en slik krise oppstår. Innvandrere må lære om norsk kultur, men nordmenn må også lære mer om andre kulturer. Vi har mye å lære av hverandre! Jeg ønsker meg et mer åpent samfunn der vi ikke lenger kan definere hvem som er "nordmann" basert på utseende. En lærer har mulighet til å legge opp undervisningen på ulike måter, og deler av den kan godt være ute.- Jeg er veldig glad i å være ute, forteller lærer Jalal Bashir Ahmed mens han ser på at elevene løper rundt for å samle flest mulig snøklumper inn i rockeringer og slik lære om enere og tiere.- Også liker jeg muligheten til å kunne lære elevene å tenke på hvordan de best ......