Regnskap og budsjett i offentlig sektor E-bok


Regnskap og budsjett i offentlig sektor - Levi Gårseth-Nesbakk pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-09-30
FORFATTER: Levi Gårseth-Nesbakk
ISBN: 9788202321505
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,5

FORKLARING:

Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling er den tredje boken i en serie på tre bøker. De to andre bøkene er Regnskap og budsjett i staten - en innføring og Regnskap og budsjett i kommunesektoren - en innføring. Oppgaveboken inneholder et rikt utvalg oppgaver til begge de to andre bøkene i serien, og kan brukes sammen med begge disse bøkene. Oppgavesamlingen gjør det mulig å teste forståelsen av sentrale deler av enkeltstående kapitler i hver bok, men har i tillegg større oppgaver som tester flere momenter og kapitler i en og samme oppgave. Boken kan imidlertid også brukes som en frittstående oppgavesamling innenfor temaet regnskap og budsjettering i offentlig sektor.Målgruppen er studenter, praktikere og andre som har behov for å sette seg inn i de prinsipper og den praksis som gjelder for budsjetterings- og regnskapsprosesser i staten eller kommunesektoren.

...ett i staten - en innføring og Regnskap og budsjett i kommunesektoren - en innføring ... Pensjonsutgifter i budsjett og regnskap - DFØ ... . Oppgaveboken inneholder et rikt utvalg oppgaver til begge de to and... Formålet med endringen var å bidra til at virksomhetene i større grad ansvarliggjøres for sine pensjonsutgifter, og at utgiftene synliggjøres på en bedre måte i budsjett og regnskap. Fra 1.1.2020 er alle bruttobudsjetterte virksomheter og forvaltningsbedrifter omfattet av reglene om regnskapsføring av pensjonspremie. Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling (Heftet) av forfatter Le ... Regnskap i offentlig sektor - internasjonal utvikling - Magma ... . Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling (Heftet) av forfatter Levi Gårseth-Nesbakk. Økonomi og ledelse. Pris kr 379. Bla i boka. Se flere bøker fra Levi Gårseth-Nesbakk. Offentlige foretak, regnskap Publisert 12. desember 2019; 2018 2017 - 2018; Mill. kr Prosentvis endring; Resultat: Driftsinntekter: 1 326 611: 15,7: Driftskostnader ... Regnskap og budsjett i offentlig sektor: en oppgavesamling Av Levi Gårseth-Nesbakk Forlag Cappelen Damm akademisk ISBN 9788202321505 Utgitt 2015, Myk perm. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Et budsjett er en oppstilling av hva en virksomhet forventer å få i inntekter og kostnader for en gitt periode, som for eksempel et regnskapsår.. Et budsjett sier også noe om en virksomhets planer, og kan derfor sies å være et planlagt regnskap for en kommende periode.. Formålet med budsjett. Hensikten med budsjett er å få lagt gode planer som gir uttrykk for bedriftens målsetting. Bergen kommune gir ut vedtatt budsjett og økonomiplan som åpne data, der du kan gjøre dine egne sammenstillinger av innholdet i drifts- og investeringsbudsjettet.Åpne data er oppdatert etter bystyrets budsjettvedtak.Når du leser byrådets budsjettforslag, ser du raskt at det er fullt av tall og tabeller. Avhengig av hvilken sektor prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere tilhører, skal de føre personalkostnader og indirekte kostnader i budsjettet slik: UH-sektoren; instituttsektoren; næringsliv, offentlig sektor (og andre partnere som ikke tilhører UH- eller instituttsektoren) Innkjøp av FoU-tjenester Offentlig eide ikke-finansielle foretak, unntatt statens forretningsdrift. Utvalgte nøkkeltall. 2011-2016 Publisert 22. desember 2017; 2014* 2015* 2016* 1 Driftsresultat i prosent av driftsinntektene.: 2 Ordinært resultat før skattekostnad i prosent av driftsinntektene.: 3 Ordinært resultat før skattekostnad + finanskostnader i prosent av sum gjeld og egenkapital per 31. desember. Forskjeller offentlig/privat sektor; Det rettslige grunnlaget for kommunale budsjetter og regnskapet; Hva er et finansielt orientert regnskap? Budsjett kontra regnskap - budsjettbalansen. Brutto- eller nettobevilgning; Krav til økonomiplan og budsjett; Budsjetteringsgrunnlaget for frie inntekter; Hovedelementer i inntektssystemet Regnskap og budsjett i offentlig sektor - en oppgavesamling (Heftet) av forfatter Levi Gårseth-Nesbakk. Pris kr 332 (spar kr 47). Bla i boka. Se flere bøker fra Levi Gårseth-Nesbakk. Denne oppgaveboka hører til bøkene Regnskap og budsjett i staten og Regnskap og budsjett i kommunesektoren, og vil være et nyttig hjelpemiddel for å tilegne seg teori fra de to hovedbøkene. Søkeresultater for Regnskap og budsjettering i offentlig sektor - Haugenbok.no Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel...