Avtaler med aksjeeiere mv. E-bok


Avtaler med aksjeeiere mv. - Stig Berge, Lars Eirik Gåseide Røsås pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-01-05
FORFATTER: Stig Berge, Lars Eirik Gåseide Røsås
ISBN: 9788245017830
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,44

FORKLARING:

Aksjeloven/allmennaksjeloven § 3-8 bestemmer at visse avtaler som et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap inngår med sine aksjeeiere, nærstående til aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse, må godkjennes av general forsamlingen. Bestemmelsen stiller også særskilte krav til selskapets saksbehandling mv. Advokatene Stig Berge og Lars Eirik Gåseide Røsås i advokatfirmaet Thommessen har skrevet denne nyttige veiledningen for praktikere som i konkrete saker skal ta stilling til om § 3-8 gjelder, hva det innebærer at bestemmelsen gjelder og hva som vil være konsekvensene av at den ikke blir fulgt. Begge forfatterne arbeider i det daglige med blant annet selskapsretts lige problemstillinger og transaksjoner. Berge har tidligere arbeidet i Justis departe mentets lovavdeling, Røsås har arbeidet hos Regjerings advokaten. Boken henvender seg til praktiserende revisorer, advokater, regnskapsansvarlige, aksjeeiere, styremedlemmer og daglig ledere i aksjeselskap/allmenn aksjeselskap. Enhver med interesse for emnet kan ha nytte av denne boken. Tredje utgave er oppdatert pr. mai 2014, uten tilknytning til e-bok.

...å godkjennes av general forsamlingen. § 3-8 ... PDF Nærståendebegrepet i aksjeloven § 3-8 og regnskapsloven ... ... . Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder der selskapets ytelse på tidspunktet for inngåelse av avtalen har en virkelig verdi som er større enn 2,5 prosent av balansesummen i selskapets sist godkjente årsregnskap. Den ny boken «Avtaler med aksjeeiere mv. - ... Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Kapittel 2. Stiftelse ... ... . Den ny boken «Avtaler med aksjeeiere mv. - en praktisk fremstilling av aksjeloven/allmennaksjeloven § 3-8 bestemmer at visse avtaler som et aksjeselskap eller et allmennaksjeselskap inngår med sine aksjeeiere, nærstående til aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse, må godkjennes av general forsamlingen. «§ 3-8. Avtaler med aksjeeiere eller medlemmer av selskapets ledelse mv. (1) En avtale mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av generalforsamlingen hvis selskapets ytelse har en virkelig verdi som utgjør over en tidel av aksjekapitalen på tidspunktet for ervervet eller avhendelsen. Kjøp 'Avtaler med aksjeeiere mv., aksjeloven/allmennaksjeloven §3-8 i praksis' av Stig Ber...