Personopplysningsloven E-bok


Personopplysningsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-08-17
FORFATTER:
ISBN: 9788245087031
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,6

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...åkning og adgangskontroll er temaer der det er viktig å kjenne reglene i personopplysningsloven ... Personopplysningsloven | Arbeidsgiverportalen ... . Det samme gjelder dersom du som sikkerhetsvakt ber om personnummer og ID-kort. Personopplysningsloven har vi hatt over mange år, men den ble forandret i 2018 til å samsvare med EU sin lov om vern av personopplysninger kalt GDPR (General Data Protection Regulation).Den teknologiske utviklingen og globaliseringen som har kommet med Internett gjorde at vi trengte et felles og oppdatert lovverk for å sikre innbyggernes personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger og Deloitte Ad ... Personvernprinsippene | Datatilsynet ... . Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger og Deloitte Advokatfirma bistår med alle juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern. Ny personvernlovgivning trådde i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger ble innskjerpet ytterligere. GDPR (General Data Protection Regulation) er EUs personvernforordning.Personvernforordningen er inkorporet i den nye personopplysningsloven som trådte i kraft 25. mai 2018.. Elektronisk behandling av personopplysninger. Forordningen er en del av norsk rett gjennom EØS-avtalen og den nye personopplysningsloven. (Personopplysningsloven § 18 andre og tredje ledd) Personvernombud. Personvernombudet skal kontrollere, gi råd og informere om hvordan kommunen kan ivareta personverninteressene til sine innbyggere på best mulig måte. I tillegg skal personvernombudet være et kontaktpunkt mellom Datatilsynet og kommunen. Vern om personopplysninger er en viktig del av personvernet.I Norge er digital behandling av personopplysninger særlig beskyttet av Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven), som trådte i kraft 1. januar 2001.Loven stiller forsterkede krav til behandling av sensitive personopplysninger. Denne boken gir veiledning i hvordan de enkelte bestemmelsene i personopplysningsloven og personvernforordningen kan forstås og anvendes. Den er skrevet med tanke på jurister og andre som berøres av forordningen i sitt arbeid, for eksempel ledere, personvernombud og teknologer. Din personlige informasjon er beskyttet av personopplysningsloven og Pizzabakeren er som behandlingsansvarlig forpliktet til å behandle denne informasjonen på en sikker måte. Det er fullt mulig å besøke vår hjemmeside pizzabakeren.no uten at du må gi fra deg noen opplysninger om deg selv. Unntaket i personopplysningsloven § 17 andre og tredje ledd gjelder. Den registrerte kan også kreve at helseopplysninger som behandles etter §§ 8 til 11, skal slettes eller sperres, dersom behandling av opplysningene føles sterkt belastende for den registrerte, og det ikke finnes sterke allmenne hensyn som tilsier at opplysningene behandles. Personopplysningsloven. Lov om behandling av personopplysninger utgjør den viktigste rettskilden for å sikre vern av personopplysninger. Publisert: 20. okt 2017, Sist endret: 04. Jan 2019. Ny lov om behandling av personopplysniger trådte i i kraft 20. juli 2018. Personopplysningsloven av 15. juni 2018 nr. 38 gjør EUs personvernforordning (europaparlaments- og rådsforordning 2016/679, GDPR) til lov i Norge. GDPR har til formål å sikre vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av personopplysninger. Flyktninghjelpen er behandlingsansvarlig for innsamling og bruk av personopplysninger, og behandler personopplysninger i tråd med perso...