Spesialpedagogikk E-bok


Spesialpedagogikk -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-05
FORFATTER:
ISBN: 9788202592059
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,42

FORKLARING:

SPESIALPEDAGOGIKK, som er det mest omfattende og allsidige verket om spesialpedagogikk i Norge og Norden, kommer nå i sin 6. utgave.Bokas fire deler omhandler disse temaene:I. Spesialpedagogikkens identitet: faglige perspektiver og forståelsesmåter, etikk, opplæringsrettigheter, historiske grunntrekk og spesialpedagogisk kompetanseutvikling.II. Spesialpedagogiske basisoppgaver: kartlegging, forebygging, den spesialpedagogiske tiltakskjeden, rådgivning i barnehage, skole og PP-tjeneste.III. Spesialpedagogisk opplæring og tilrettelegging: kommunikasjons- og språkvansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, utviklingshemming, hørsels- og synsvansker, fysisk-motoriske funksjonshemminger, psykososial sårbarhet, migrasjonsrealterte vansker, autisme og barn og unge med ekstraordinært læringspotensial. IV. Spesialpedagogiske utfordringer, arbeidsoppgaver og muligheter på ulike arenaer: barnehage, grunnskole, videregående opplæring og skolelivsmestring.Boka retter seg primært til studenter i bachelor- og masterstudenter i spesialpedagogikk og studenter i lærerutdanningene, men egner seg også i pedagogikk-, sosial- og helsefagutdanningene.De 41 forfatterne er alle rekruttert fra de fremste studie- og forskningsmiljøene i Norge.

...alpedagogikk 1 for 1.-7.trinn (30 sp) Studiet i spesialpedagogikk har som utgangspunkt at all opplæring i barnehage og skule skal ha inkludering som ideal med ein klar og kritisk vitskapleg og forskingsmessig basis ... spesialpedagogikk - Store norske leksikon ... . Studiet legg stor vekt på omsynet til fellesskapen og mangfaldet i gruppa av barn, unge og vaksne under opplæring, der tilpassa opplæring er sentralt. Master i spesialpedagogikk gjør deg i stand til å legge til rette for gode løringsmiljø som ivaretar elevers faglige og sosiale utvikling. Du kan jobbe med forebyggende arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Kjøp Spesialpedagogikk fra Cappelendamm Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i det spesialpedagogiske fagf ... Spesialpedagogikk | utdanning.no ... . Du kan jobbe med forebyggende arbeid med barn, unge og voksne med spesielle behov. Kjøp Spesialpedagogikk fra Cappelendamm Denne 6. utgaven av Spesialpedagogikk gir oppdatert innsikt i det spesialpedagogiske fagfeltet og presenterer spesialpedagogikkens oppgaver, utfordringer og muligheter. Det er lagt vekt på å belyse betydningen av spesialpedagogisk kompetanse for å imøtekomme behov og realisere rettighetene til barn og unge med ulike funksjonshemminger og vansker. Fagartikkel: Spesialpedagogikk - fem gamle myter og nye muligheter I denne artikkelen søker Marit Uthus å avlive myter som er skapt om spesialundervisningen og gi nye perspektiver og muligheter for spesialpedagogikken som fag og praksis i tiden fremover. Spesialpedagogikk er for deg som vil utgjere ein forskjell for barn og unge, ved å legge til rette for at alle skal kunne lære ut frå sine særlege behov. Spesialpedagogikk er et sentralt arbeidsfelt i en inkluderende barnehage, skole og annet opplæringstilbud. Årsstudiet i spesialpedagogikk gir deg en innføring i sentrale temaer i det spesialpedagogiske arbeidsfeltet. Studiet passer best for deg som ikke har en grunnutdanning med pedagogikk fra tidligere. Spesialpedagogikk, fag og arbeidsområde rettet mot undervisning og opplæring av funksjonshemmede og vanskeligstilte barn, unge og voksne med henblikk på deltakelse i samfunnslivet på like vilkår med andre. Som fag og forskningsområde er spesialpedagogikk blitt påvirket av disipliner som medisin, psykologi, filosofi, sosiologi og sosialantropologi. Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Studiet gir en bred innføring i spesialpedagogikkens teorier og forskningsmetoder. Da kan en master i spesialpedagogikk være det rette studiet for deg! Masterstudiet tilbys også som samlingsbasert deltid. Med en master i spesialpedagogikk vil du være rustet til en rekke spennende oppgaver relatert til barn og unges utvikling og læring. NB! Konferansen er fullført. Video-opptak, slides, og svar på spørsmål er lagt ut under. DSL+ ved Institutt for spesialpedagogikk arrangerer en dagskonferanse om vokabulartiltak som virker i barnehage og skole. Arrangementet er digitalt og foregår i Zoom. Forord. Dette er den 6. utgaven av Spesialpedagogikk, som gir oppdatert innsikt i det spesialpedagogiske fagfeltet. Boka retter seg primært til bachelor- og masterstudenter i spesialpedagogikk og ... Her finner du en lenkesamling for spesialpedagogikk - artikler, verktøy, ressurser mm. Verktøy, ressurser, oppslagsverk 2-Tusen - muligheter til å fremme begrepsutvikling hos barn i alderen 4 - 10 år Vil du studere spesialpedagogikk? Som spesialpedagog vil du kunne bidra til å styrke og fremme barns læring og utvikling og hjelpe barn og unge med diagnoser eller spesielle behov. Studieside for Spesialpedagogikk 1. Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no). Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen. Hvordan foregår undervisningen? Undervisningen foregår vanligvis kl. 09.00-15.00. ... Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. Spesialpedagogikk, ofte forkortet spesped, er et fagområde med fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Disse menneskene kan ha vansker av ulike salg, for eksempel lese- og skrivevansker som dysleksi, synes- og hørselsvansker, matematikkvansker, språk- og talevansker, fysiske og psykiske funksjonshemninger, samt forskjellige varianter av sosiale og ... Nordisk tidsskrift for spesialpedagogikk presente...