Flytting til institusjon; demens i parforhold E-bok


Flytting til institusjon; demens i parforhold - Reidun Ingebretsen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-10-17
FORFATTER: Reidun Ingebretsen
ISBN: 9788280610584
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,36

FORKLARING:

Ektefeller forteller om sine erfaringer knyttet opp mot partners flytting til institusjon og sin egen kontakt med institusjonslivet i denne rapporten fra prosjketet "Aldersdemens i parforhold; flytting til institusjon". Før og etter flytting til institusjon blir ofte et vendepunkt når ektefeller forteller om partners demensutvikling. Både beslutningen og selve overgangen er ofte vanskelig. Samtidig blir det som regel tydelig at det ikke var noen vei utenom. Flyttingen ses på som et ledd i en omsorgsprosess, heller enn slutten på omsorg. Prosjektet rettes søkelyset mot en nyansering av pårørenderollen og peker på betydnigen av å forstå de enkelte relasjoner. Ulike mål for kontakt og samspill kan igjen tydeliggjøre behovet for ulike tilnærminger og tilpasninger fra institusjonens side. Et viktig spørsmål er hvordan man kan hjelpe både familier og personale til best mulig samarbeid. Demens utspiller seg i relasjoner. Dette gjelder gjennom hele demensomsutviklingen - også etter flytting til institusjon.

...en til innleggelse i sykehjem (1, 2). Jeg har undersøkt nytteverdien av skjermede enheter for demente pasienter, basert på en litteraturgjennomgang ... Tvungen helsehjelp - flytting til institusjon - med tvang ... ... . Nærhet ved flytting til sykehjem ... 16 opplevde at partneren flyttet til institusjon, og 14 at vedkommende døde. Gjennomsnittsalder ved starten var 71,4 år for ekte-fellene og 73,9 år for partneren med demens. Prosjektet har gitt anledning til å følge et utvalg ektefeller til personer med aldersdemens gjennom fem år. FLYTTING TIL INSTITUSJON - Demens i parforhold. Reidun Ingebrigtsen. Aldring og helse, 2006. TIL DEKKET BORD - Mat og måltider i behandling og utr ... Flytting til institusjon - ALDRING OG HELSE - Nasjonal ... ... . FLYTTING TIL INSTITUSJON - Demens i parforhold. Reidun Ingebrigtsen. Aldring og helse, 2006. TIL DEKKET BORD - Mat og måltider i behandling og utredning av personer med demens. Grethe Berg. Aldring og Helse, 2002. BØKER SKREVET AV PERSONER MED DEMENS: -Flytting til institusjon. Demens i parforhold. Ingebretsen, R. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse (2006). -Jeg vil ikke bli behandlet som en unge. Rokstad, A. M. M. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse (2006). Internettadresser/lenker - Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Flytting til institusjon. Demens i parforhold. Tønsberg: Forlaget Aldring & Helse. Ingebretsen, R. (2007). Flerkulturelt omsorgs- og arbeidsmiljø. Aldring og Livsløp, 24(4), 12-19. Ingebretsen, R. (2008). Familieomsorg og kulturelt mangfold - dilemmaer og utfordringer i omsorg for eldre. Reagerer på flytting av demente fra sykehjem til omsorgsbolig Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet synes ikke satsingen på omsorgsboliger i stedet for sykehjem i Tana høresriktig ut. Kort om. Reidun Ingebretsen er forsker og spesialist i klinisk gerontopsykologi og samfunnspsykologi. Innen aldersforskning har hun arbeidet mye med spørsmål knyttet til omstillinger og mestring i livet; funksjonssvikt, tap av nærstående, demensutvikling og familieomsorg. Når pasienten ikke vil flytte - hva da? Pasienter opplever å bli pålagt å flytte fra eget hjem uten lovlig vedtak. Ombudet er bekymret for rettsikkerheten....