Sosial kapital i Norge E-bok


Sosial kapital i Norge -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-07-25
FORFATTER:
ISBN: 9788202345297
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,19

FORKLARING:

Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Hva er sosial kapital? Hvor kommer den sosiale kapitalen fra? Hva er sosial kapital godt for? Forfatterne gir en gjennomgang av begrepshistorikken og teorigrunnlaget til sosial kapital samt ulike empiriske analyser og diskusjoner av sosial kapital i det norske samfunn. Norsk sosial kapital drøftes i en nordisk og europeisk kontekst, og med Norge som utgangspunkt gir boka dermed en innføring i en sterkt voksende forskningstradisjon som også har økende relevans i den politiske debatten.Sosial kapital er ressurser, i form av tillit og nettverk, som styrker forutsetningene for kollektiv handling. I internasjonale sammenlikninger scorer Norge konsekvent høyt på alle mål for sosial kapital. Hva skyldes dette? I hvilken grad er vår høye sosiale kapital avhengig av at vi har vært et relativt avsondret og ensartet samfunn? Hva gjør migrasjon, ny informasjonsteknologi, urbanisering - utviklingstrekk som påvirker hele verden samtidig - med vår annerledeshet? Er vår tillitsbaserte nordiske modell bærekraftig i en moderne og globalisert verden?Sosial kapital i Norge egner seg for studenter i ulike samfunnsvitenskapelige fag, forskere, politikere og andre som er opptatt av sosial kapital.

...vis er irrelevant for offentlige styringsprestasjoner, men at påvirkningskraften er høyt kontekstavhengig ... PDF Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet - Helsedirektoratet ... . Sosial kapital defineres i kapittel 10 som en ressurs bestående av to deler: nettverk og tillit. Ungdom og unge voksne generelt er i hovedtrekk sosialt aktive, de har tillit til andre og et godt nettverk. De har fortrolige og noen som viser interesse for det de gjør. Men ande- Sosial kapital i Norge egner seg for studenter i ulike samfunnsvitenskapelige fag, forskere, politikere og andre som er opptatt av sosial kapital. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forsknin ... sosial kapital - Store norske leksikon ... . LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Sosial kapital representerer en tilgang til kunnskap og ressurser som går utover ens egne. Sosial kapital kan være instrumentell fordi den kan hjelpe individer til å nå mål som de ikke kan nå alene, enten dette gjelder problemløsning, mobilisering av komplementær kunnskap eller tilgang til sosiale sirkler og status (Coleman 1988). Ser en sosial kapital i sammenheng med integrering og den offentlige integreringsprosessen så kan en ane en sammenheng. Oppgaven tar derfor for seg om en finner ideen om sosial kapital i offentlig integreringspolitikk i Norge. Begrepet sosial kapital har blitt et samlende begrep for en rekke forhold; sosial støtte, sosiale nettverk, sosiale bånd, ressurser, tillit, trygghet, deltakelse, det sivile samfunn og medborgerskap. En definisjon er å si at sosial kapital er ressurser som er tilgjengelig for aktører gjennom deltakelse i sosiale nettverk. Sosial kapital i Norge egner seg for studenter i ulike samfunnsvitenskapelige fag, forskere, politikere og andre som er opptatt av sosial kapital. FAKTA Utgitt: 2011 Forlag: Cappelen Damm akademisk Innbinding: Paperback Språk: Norsk Bokmål Sider: 293 ISBN: 9788202345297 Utgave: 1 ... Sosial kapital - vårt viktigste våpen mot korona «Dette er ikke tiden for jeg, dette er tiden for vi», sa statsminister Erna Solberg. Hun understreket dermed at det er vår sosiale kapital som skal bære oss gjennom krisen vi står i. Sosial kapital - Klargjøring av ulike perspektiver på sosial kapital - Kunnskapsstatus, funn og forskningsbehov - Forslag til en videre satsing på forskning om sosial kapital i Norge Innstilling fra et utredningsutvalg oppnevnt av Norges forskningsråd Mars 2005 Helsedirektoratet Vitaminveien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo. Nyheter. Presse sin egen form for sosial kapital. Forskningen om sosial kapital kan få fram ny, handlingsrelevant kunnskap om barn, unge og familier. r app O rt Nr 20/10 r app O rt N r 20/10 NO va Sosial kapital og andre kapitaler hos barn og unge i Norge Flervitenskapelige politikk- og forskningsutfordringer ElisabEth backE-hansEn & ida hydlE (rEd.) Sosial kapital er et begrep som har fått faglig oppmerksomhet i de senere tiår (Field 2003), ikke minst i forskning om hvor godt unge med innvand- ... studier som i de senere år er kommet i Norge og andre land, om hvor godt unge med innvandrerforeldre klarer seg i skolen. Kjøp Sosial kapital i Norge fra Bokklubber Dette er en innføringsbok om sosial kapital som begrep og forskningstema. Hva er sosial kapital? Hvor kommer den sosiale kapitalen fra? Hva er sosial kapital godt for? Forfatterne gir en gjennomgang av begrepshistorikken og teorigrunnlaget til sosial kapital samt ulike empiriske analyser og diskusjoner av sosial kapital i det norske samfunn. Sosial kapital som nøkkel til å skape integrering er en interessant...