Bevisvurdering E-bok


Bevisvurdering - Erling Eide pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-24
FORFATTER: Erling Eide
ISBN: 9788202443047
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,99

FORKLARING:

Rettsmateriale i inn- og utland viser at det er et stort behov for kunnskap om hvordan usikkerhet i bevisvurderingen bør håndteres. I denne boken gir forfatteren en rekke eksempler på problemtyper og feilresonnementer som viser hvor lett det er å begå feil hvis bevisenes usikkerhet ikke behandles på en rasjonell måte med sannsynlighetsteori som et grunnleggende element.Intensjonen med boken er primært å gjøre jurister bedre i stand til å analysere og behandle slik usikkerhet. Forfatteren presenterer de viktigste elementer fra statistisk teori og sannsynlighetsteori som trengs for å omgå intuisjonens villedende grep. Ambisjonen er ikke å erstatte intuitive vurderinger som i alle fall må foretas ved domstolene, men å strukturere bevisenes usikkerhet slik at man kan unngå feilresonnementer og trekke sikrere konklusjoner. Denne boken er skrevet for dommere, advokater og rettssakkyndige som i forskjellige sammenhenger må forholde seg til usikkerhet ved vurdering av bevis. Den kan også være til nytte i jusstudiene.

...smyndighetene gjennomgående være mindre strenge i sitt krav til beviser enn i rettssaker» ... PDF Dommerens private kunnskap og rettens faktumfastsetting i ... ... . 29 Uskyldspresumsjonen som beviskrav i norsk straffeprosess Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 612 Leveringsfrist: 26.4.2011 Ren magefølelse hører ikke hjemme i bevisvurdering. "Å tro" er heller ikke tilstrekkelig for å domfelle. Det må finnes klare bevis mot tiltalte, ellers skal han eller hun frifinnes. Som meddommer må du aldri prøve å innhente bevis på egen hånd, for eksempel gjennom ... Bevisbyrde og beviskrav i forvaltningsretten - Nr 04-05 ... ... . Som meddommer må du aldri prøve å innhente bevis på egen hånd, for eksempel gjennom å spørre ut folk eller dra på en "privat befaring". Bevisvurdering kan være komplisert. Det er i utgangspunktet skadelidte som må føre bevis for at vilkårene for erstatning er til stede ved krav om personskadeerstatning.Det å ha bevisbyrden innebærer at det man påstår må fremstå som mer sannsynlig enn motpartens påstand. Kjøp 'Bevisvurdering, usikkerhet og sannsynlighet' av Erling Eide fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788202443047 Erling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet. Oslo, Cappelen Damm Akademisk 2016. ISBN: 978-82-02-44304-7. 201 sider. Erling Eides formål med å skrive boka er å bidra til at avgjørelser i våre domstoler blir mer betryggende enn de tidvis har vært. Kjøp Bevisvurdering fra Cappelen Damm Undervisning Rettsmateriale i inn- og utland viser at det er et stort behov for kunnskap om hvordan usikkerhet i bevisvurderingen bør håndteres. I denne boken gir forfatteren en rekke eksempler på problemtyper og feilresonnementer som viser hvor lett det er å begå feil hvis bevisenes usikkerhet ikke behandles på en rasjonell måte med ... Vurdere hver opplysning ut fra verdi og vekt. Før vi kan ta stilling til hvilket faktum vi skal legge til grunn, må vi vurdere hver opplysning og kilde for seg. For straffeprosess gjelder dette særlig temaene sannhetsgrunnsetningen, prinsippet om grundig undersøkelse, fri bevisføring, umiddelbarhetsprinsippet, muntlighetsprinsippet, fri bevisvurdering og prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Om forståelser av bevisbyrde 2 EU-sammenheng, som vi skal se senere. For å gjøre det enkelt og kort, taler en om at den ene eller andre parten "må bevise" noe, selv om dette strengt tatt ikke er helt korrekt.8 9Det faktum som i det enkelte tilfelle må bevises, kalles gjerne "bevistema". Vurdere faktum opp mot de rettslige kravene. Vi skal bruke opplysningene i tilsynet til å fastslå et faktum. Vi skal vurdere faktumet opp mot det rettslige kravet for å konkludere positivt eller negativt på kontrollspørsmålene. 1 Dommerens private kunnskap og rettens faktumfastsetting i sivile saker Kandidatnummer: 100 Antall ord: 33 410 JUS397 Masteroppgave Det juridiske fakultet Bevisvurdering må gjøres til en sentral del i utdanningen og etterutdanningen av jurister, politifolk og sakkyndige, skriver professorene Anders Bratholm og Ståle Eskeland i en ny bok ... Strafferettslig bevisbyrde, kravet til bevisets kvalitet og styrke for å domfelle noen til straff. Straff er den mest alvorlige sanksjon samfunnet kan d...