Virksomhetsoverdragelse E-bok


Virksomhetsoverdragelse - Mona Næss pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-03-04
FORFATTER: Mona Næss
ISBN: 9788215014258
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,95

FORKLARING:

Denne boken behandler rettslige problemstillinger som oppstår når endringer i arbeidsforhold tar form av overføring av oppgaver eller virksomhet fra en arbeidsgiver til en annen. Spørsmålet er hvilke rettigheter arbeidstakerne har i slike overføringssituasjoner? Utgangspunktet tas i arbeidsmiljøloven kapittel 16 om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Boken gir en grundig og systematisk gjennomgang av regelverket for virksomhetsoverdragelser, og den er nyttig for alle som arbeider med arbeidsrettslige spørsmål knyttet til virksomhetsoverdragelse.Bakgrunnen for reglene om virksomhetsoverdragelse er å beskytte arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med overdragelse av virksomheten til en annen arbeidsgiver. Formålet er at de ansattes arbeidsrettslige posisjon skal videreføres mest mulig uendret etter at de har fått ny arbeidsgiver og dette skal sikres ved en rekke bindende regler.Regelverket om virksomhetsoverdragelse er meget praktisk og kan få anvendelse i langt flere situasjoner enn de rene «kjøp- og salg»-situasjonene. For eksempel kan den overføring av aktiviteter som skjer når en virksomhet setter ut arbeid på kontrakt, omfattes av reglene. Tilsvarende gjelder ved overføring av arbeid fra en virksomhet til en annen etter en anbudskonkurranse. Reglene kan dessuten bli aktuelle ved overføring av virksomhet i offentlig sektor, for eksempel i henhold til et lov- eller forvaltningsvedtak.Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...g dispo-sisjon, og at det som overføres er hel eller del av virksomhet ... Virksomhetsoverdragelse - ansattes rettigheter | Juridisk.no ... .2 Virksomheten må også beva-re sin identitet etter overdragelsen.3 Begrepet virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljø- Med virksomhetsoverdragelse menes overføring av virksomhet eller del av virksomhet til en annen innehaver som følge av overdragelse. Med overdragelse menes her overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen. Hovedenheter som driver næringsvirksomhet og har ansatte, skal ha en ... Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ... ... . Hovedenheter som driver næringsvirksomhet og har ansatte, skal ha en underenhet/virksomhet registrert. Du kan se antall ansatte knyttet til én virksomhet. Hovedregelen ved en virksomhetsoverdragelse er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen eller av arbeidsforholdet, overføres til den nye arbeidsgiveren. Dette innebærer for eksempel at arbeidstaker har rett på å samme lønn etter overdragelsen. Virksomhetsoverdragelse, i arbeidsrettslig forstand overføring av virksomhet eller del av virksomhet til en annen innehaver som følge av overdragelse. Med overdragelse menes ifølge arbeidsmiljøloven § 16-1 "overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen". Lovens kapittel 16 omhandler arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. Høyesterett avsa torsdag 11. oktober 2018 dom i saken mellom DNB Næringseiendom AS og en arbeidstaker, der spørsmålet var hvorvidt arbeidstakeren hadde valgrett ved virksomhetsoverdragelse til Steen & Strøm Norge AS. Sakens hovedspørsmål var hvorvidt arbeidstakeren hadde en valgrett som følge av at hun ved overdragelsen mistet rett til AFP. Virksomhetsoverdragelse. En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller en del av en virksomhet overføres til en ny innehaver. Konsekvensen for de eksisterende arbeidstakerne i virksomheten som overdras, vil som utgangspunkt være at ansettelsesforholdet overføres til den nye arbeidsgiveren på uendrede vilkår. EU-domstolen avsa 27. februar 2020 en interessant dom som vil ha betydning for vurderingen av når det foreligger en virksomhetsoverdragelse i kapitalintensive næringer hvor overdragende virksomhet velger å ikke overta sentrale driftsmidler på grunn av rettslige, miljømessige og tekniske krav som stilles av myndighetene. «Virksomhetsoverdragelse, skatt og arbeidsrett» i Oslo 7. oktober. Der vil advokatene Alf Bakke-Løyning og Lars Ottersen blant annet se nærmere på skatte- og arbeidsrettslige problemstillinger i forbindelse med kjøp av virksomheter. Kurs avholdt. For en oversikt over Vismas kurs og seminarer klikk: Seminaroversikt...